WSZ w Elblągu zatrudni w pionie finansowym

data dodania: 21 maja 2018, 13:28 odsłon: 1735

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu poszukuje osób na niżej wymienione stanowiska:

Kierownik Sekcji Finansowej
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu rachunkowość i finanse lub ekonomiczne,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu Office
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • umiejętność organizacji własnej pracy

Zakres wykonywanych zadań obejmuje w szczególności:

 • Organizowanie i kontrola zadań związanych z księgowaniem dokumentów finansowych w odpowiednich rejestrach,
 • Sprawdzanie kompletności dokumentów księgowych potwierdzających operację gospodarczą i powodujących skutki finansowe,
 • Dekretowanie dokumentów księgowych,
 • Rozliczanie kosztów podróży służbowych,
 • Nadzór nad bieżącą analizą i uzgadnianiem obrotów kont rozliczeniowych, terminowością uzgadniania kont analitycznych z kontami syntetycznymi,
 • Nadzór nad bieżącą pracą Sekcji Finansowej,
 • Współpraca z audytorami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • Obsługa programów(systemów): finansowo-księgowego i innych wymaganych w celu realizacji zadań,
 • Współudział przy sporządzaniu sprawozdań okresowych i rocznych dotyczących działalności szpitala i innych wymaganych rozliczeń,
 • Monitorowanie obsługi kas rejestrujących,

Kierownik Sekcji Analiz Planowania i Budżetu
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu rachunkowość i finanse lub ekonomiczne,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu Office
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • umiejętność organizacji własnej pracy.

Zakres wykonywanych zadań obejmuje w szczególności:

 • Sporządzanie projektów planów: finansowego i inwestycyjnego szpitala,
 • Nadzór nad metodyką wyliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich dla poszczególnych ośrodków kosztów,
 • Nadzór nad sporządzaniem miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań w części obejmującej koszty,
 • Sporządzanie kalkulacji kosztów procedur medycznych i innych,
 • Nadzór nad opracowaniem budżetów (plan przychodów i kosztów) na dany rok,
 • Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych raportów z wykonania budżetów,
 • Analiza kosztów wg miejsc ich powstawania,
 • Analiza realizacji planów: finansowego i inwestycyjnego,
 • Obsługa programów: finansowo-kosztowego i innych wymaganych w celu realizacji zadań,

Księgowa w Sekcji Finansowej
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu rachunkowość i finanse lub ekonomiczne,
 • znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu Office
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • umiejętność organizacji własnej pracy.

Zakres wykonywanych zadań obejmuje w szczególności:

 • Ewidencja (księgowanie) dokumentów finansowych w odpowiednich rejestrach,
 • Sprawdzanie kompletności dokumentów księgowych potwierdzających operację gospodarczą i powodujących skutki finansowe,
 • Przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty,
 • Bieżące wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego,
 • Uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej (syntetycznych),
 • Obsługa programów(systemów): finansowo-księgowego i innych wymaganych w celu realizacji zadań,
 • Terminowe, zgodne z obowiązującymi przepisami sporządzanie, na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej sprawozdań budżetowych, finansowych i innych wymaganych rozliczeń,

Księgowa w Sekcji Płac
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu rachunkowość i finanse lub ekonomiczne,
 • znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu Office
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • umiejętność organizacji własnej pracy.

Zakres wykonywanych zadań obejmuje w szczególności:

 • Naliczanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowniczymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 • Terminowe sporządzanie dokumentacji w zakresie podatku dochodowego od wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 • Terminowe sporządzanie sprawozdań w części obejmującej wynagrodzenia i pochodne,
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym – sporządzanie deklaracji rocznych,
 • Sporządzanie informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • Wystawianie zaświadczeń na prośbę pracowników,
 • Sporządzanie dokumentacji do celów emerytalno – rentowych,
 • Obsługa programów: Płace, Płatnik, iPKO-biznes-płacowy i innych wymaganych w celu realizacji zadań,

Oferty prosimy kierować pod adresem: Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, lub na maila: rekrutacja(at)szpital.elblag.pl w terminie do 4 czerwca 2018r.

Dodatkowych informacji udziela Główny Księgowy - Grażyna Sokołowska, telefon 55 239 56 21.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 957 272


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/informacje/64,oferty-pracy/a,1069,wsz-w-elblagu-zatrudni-w-pionie-finansowym.html