WSZ w Elblągu poszukuje pracownika na stanowisko Inspektor Ochrony Środowiska

data dodania: 28 maja 2021, 11:57 odsłon: 715

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu poszukuje pracownika na stanowisko: Inspektor Ochrony Środowiska

Oferty (CV + LM) prosimy kierować pod adresem: Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, lub na maila: rekrutacja@szpital.elblag.pl w terminie do 11 czerwca 2021r.

Zakres wykonywanych zadań obejmuje w szczególności:

 • Analizowanie stanu aktualnych przepisów o ochronie środowiska i perspektywicznych potrzeb w dziedzinie ochrony środowiska;
 • Przestrzeganie obowiązków ustawowych i  rozporządzeń zakresie wytwarzania, gromadzenia, ewidencjonowania, przekazywania, transportowania, odzyskiwania, unieszkodliwiania i magazynowania odpadów w tym organizacja  gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania.
 • Monitorowanie przestrzegania zasad i przepisów ochrony środowiska w szpitalu;
 • Prowadzenie kontroli stanu środowiska naturalnego oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących ochrony środowiska w kompleksach użytkowanych przez szpital;
 • Monitorowanie prawidłowości eksploatacji urządzeń technicznych oraz szczególnie uciążliwych dla środowiska;
 • Nadzorowanie segregacji (utylizacji) odpadów w szpitalu oraz wywożenia ich przez firmy posiadające stosowne pozwolenia i umowy;
 • Monitorowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz warunków składowania (magazynowania) oraz przechowywania w tym odpadów niebezpiecznych;
 • Prowadzenie dokumentów formalno-prawnych korzystania przez szpital ze środowiska;
 • Reprezentowanie Szpitala w trakcie przeprowadzonych kontroli, opracowywanie harmonogramów usunięcia nieprawidłowości;
 • Współpraca z właściwym terytorialnie Wydziałami Ochrony środowiska, w zakresie ochrony środowiska;
 • Udział w planowaniu i realizacji szkoleń z zakresu ochrony środowiska w ramach szkolenia oraz w czasie instruktaży z pracownikami szpitala, podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników szpitala;
 • Wykonywanie dokumentów sprawozdawczych i analitycznych;
 • Zarządzanie środkami rzeczowo-finansowymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w szpitalu, branie udziału w sporządzaniu umów na usługę odbioru i utylizacji odpadów (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne), sporządzanie planów rzeczowo-finansowych oraz udział w planowaniu budżetowym;
 • Opracowywanie procedur i instrukcji obowiązujących w szpitalu w zakresie gospodarowania odpadami;
 • Kontrolowanie przestrzegania ustalonych reguł postępowania w zakresie gospodarki odpadami;
 • Prowadzenie ewidencji odpadów i rejestru kart przekazania odpadów prowadzenie dokumentacji  magazynowej (miejsca czasowego przechowywania) odpadów niebezpiecznych i innych;
 • Monitorowanie ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów pod kątem zgodności z posiadanymi decyzjami;
 • Wyliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i przekazywanie Marszałkowi Województwa, Przekazywanie Marszałkowi Województwa informacji o rodzajach i ilości wytwarzanych i unieszkodliwianych odpadów;
 • Przygotowywanie danych do przetargów w zakresie gospodarki odpadami (ilości, rodzaje, kolorystyka worków na odpady, pojemników na odpady ostre i tkankę, ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów);
 • Weryfikacja dostawców pod kątem spełnienia wymogów prawnych w zakresie gospodarki odpadami;
 • Prowadzenie postępowania po zdarzeniach i incydentach środowiskowych oraz sporządzanie odpowiednich raportów i dokumentacji;
 • Organizowanie realizacji zaleceń, nakazów i wystąpień pokontrolnych organów nadzoru nad ochroną środowiska;
 • Współpraca z dostawcami w zakresie gospodarki odpadami, weryfikacja faktur dotyczących gospodarki odpadami, prowadzenie rejestru faktur.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (ochrona środowiska, inżynieria środowiskowa lub podobne),
 • znajomość przepisów i norm prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • doświadczenie zdobyte na stanowisku związanym z ochroną środowiska,
 • znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu Office,
 • samodzielność , komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i dobra organizacja własnej pracy.

W treści CV proszę zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami a niewykorzystane aplikacje zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 442 970


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/informacje/64,oferty-pracy/a,1702,wsz-w-elblagu-poszukuje-pracownika-na-stanowisko-inspektor-ochrony-srodowiska.html