WSZ w Elblągu zatrudni Specjalistę/Inspektora w Sekcji Kontroli Zarządczej

data dodania: 5 sierpnia 2021, 13:02 odsłon: 478

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista / Inspektor w Sekcji Kontroli Zarządczej.

Oferty ( CV + LM) w tytule „ Rekrutacja kontrola zarządcza ” prosimy kierować pod adresem: Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, lub na maila: rekrutacja@szpital.elblag.pl  w terminie do 31 sierpnia 2021 r. 

Zadania:
Do zadań stanowiska ds. kontroli zarządczej należy prowadzenie, koordynowanie działań Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu , zwanym dalej „Szpitalem” , w zakresie kontroli zarządczej z uwzględnieniem standardów dla sektora finansów publicznych. Działania podejmowane są dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,  w szczególności do zadań stanowiska należy:

 1. przygotowanie procedur oraz innych materiałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej;
 2. organizowanie systemu kontroli zarządczej w Szpitalu , w tym koordynowanie prac min.:
  a) opracowanie projektu planów działalności Szpitala z uwzględnieniem propozycji zawartych  w planach kadry zarządzającej i kierowników komórek organizacyjnych;
  b) koordynowanie i realizacja zadań związanych z analizą i zarządzaniem ryzykiem,  jego dokumentowanie;
  c) koordynowanie wewnętrznej sprawozdawczości z funkcjonowania kontroli zarządczej;
  d) terminowe przeprowadzanie należytych i obiektywnych kontroli;
  e) sprawowanie nadzoru nad skutecznością działania ustalonych systemów kontroli zarządczej;
  f) przygotowanie i koordynowanie procesu samooceny systemu kontroli zarządczej;
  g) przygotowanie informacji nt.  funkcjonowania i stanu kontroli zarządczej dla potrzeb kierownika jednostki i oraz propozycji usprawnień w tym zakresie;
  h) przygotowanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
  i) opracowanie sprawozdań o stanie kontroli zarządczej w Szpitalu na potrzeby instytucji zewnętrznych;
 3. współpraca z kadrą zarządzającą i kierowniczą Szpitala oraz doradztwo w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej.

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: medyczny,  prawo lub administracja lub wykształcenie średnie z doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku lub przy realizacji podobnych zadań,
 • certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie zarządzania organizacją podmiotu leczniczego oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej lub zarządzania ryzykiem.

Mile widziane:

 • rzetelność i dobra organizacja pracy własnej,
 • otwartość i łatwość nawiązywania relacji z ludźmi,
 • wysoka kultura osobista,
 • sprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office, LibreOffice

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i udział w szkoleniach.

Dodatkowe informacje:
W treści CV proszę zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami a niewykorzystane aplikacje zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 474 898


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/informacje/64,oferty-pracy/a,1730,wsz-w-elblagu-zatrudni-specjaliste-inspektora-w-sekcji-kontroli-zarzadczej.html