Wózek akumulatorowy WNA 13-0202

data dodania: 28 listopada 2013, 9:54 odsłon: 485

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, Tel. (55) 239-59-00, fax (55) 234-56-12
Ogłasza przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż niżej wymienionych składników majątku:
Przedmiot przetargu: Wózek akumulatorowy WNA 13-0202 nr fabryczny 32135 rok produkcji 2002
Cena wywoławcza: 4 800,-

Warunki przetargu:
1. Przetarg ma charakter publiczny i odbywa się w formie ofert pisemnych.
2. Przedmiotem przetargu jest ruchomość szczegółowo opisana w Operacie szacunkowym z wyceny Nr 44/13 – (załącznik Nr 1).
3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ( Sprzedający) ogłasza termin składania ofert do dnia 06.12.2013r. (piątek) do godz. 10:00 w sekretariacie Szpitala. Druk formularza ofertowego (załącznik Nr 2) oraz oświadczenie oferenta (załącznik Nr 3) należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pisemna na nabycie wózka akumulatorowego WNA13-0202 będącego własnością Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu”.
4. Ruchomość objęta przetargiem zlokalizowana jest na terenie Wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Elblągu Sekcja Gospodarcza przy ul. Królewieckiej 146 i można ją oglądać w godz. od 8:00 do godz. 14:00 po uprzednim ustaleniu terminu z kierownikiem Sekcji Gospodarczej, tel. 55 239-56-30.
5. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, jako Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w przedmiotach przetargu.
6. Oświadczenie oferenta o znanym mu stanie technicznym nabywanego wózka i przyjęciu bez zastrzeżeń należy złożyć wraz z formularzem ofertowym.
7. Otwarcie ofert przez Komisję przetargową odbędzie się w dniu 6.12.2013r. o godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.
8. W przypadku złożenia przez przynajmniej dwóch oferentów najwyższej ceny zostaną oni wezwani do złożenia ofert dodatkowych a cena oferty dodatkowej nie może być niższa od pierwotnej.
9. Nabywca zobowiązuje się podpisać umowę sprzedaży w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.
10. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni o dnia podpisania umowy sprzedaży na konto PKO BP SA o/Elbląg nr 76 1020 1752 0000 0602 0003 5063 lub do kasy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146.
11. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży i okazaniu dowodu zapłaty.
12. Nabywca ponosi wszelkie koszty załadunku, transportu nabytego urządzenia a sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwie wykonanych prac związanych z transportem i załadunkiem.
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu składania ofert pisemnych oraz odwołania przetargu bez wyboru oferty na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Znajdziesz nas na
Kamery internetowe
Posiadamy kontrakt z

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 296 719


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/informacje/75,sprzet-na-sprzedaz/a,128,wozek-akumulatorowy-wna-13-0202.html