Wózek akumulatorowy WNA 13-0202

data dodania: 28 listopada 2013, 9:54 odsłon: 3661

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, Tel. (55) 239-59-00, fax (55) 234-56-12
Ogłasza przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż niżej wymienionych składników majątku:
Przedmiot przetargu: Wózek akumulatorowy WNA 13-0202 nr fabryczny 32135 rok produkcji 2002
Cena wywoławcza: 4 800,-

Warunki przetargu:
1. Przetarg ma charakter publiczny i odbywa się w formie ofert pisemnych.
2. Przedmiotem przetargu jest ruchomość szczegółowo opisana w Operacie szacunkowym z wyceny Nr 44/13 – (załącznik Nr 1).
3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ( Sprzedający) ogłasza termin składania ofert do dnia 06.12.2013r. (piątek) do godz. 10:00 w sekretariacie Szpitala. Druk formularza ofertowego (załącznik Nr 2) oraz oświadczenie oferenta (załącznik Nr 3) należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pisemna na nabycie wózka akumulatorowego WNA13-0202 będącego własnością Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu”.
4. Ruchomość objęta przetargiem zlokalizowana jest na terenie Wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Elblągu Sekcja Gospodarcza przy ul. Królewieckiej 146 i można ją oglądać w godz. od 8:00 do godz. 14:00 po uprzednim ustaleniu terminu z kierownikiem Sekcji Gospodarczej, tel. 55 239-56-30.
5. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, jako Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w przedmiotach przetargu.
6. Oświadczenie oferenta o znanym mu stanie technicznym nabywanego wózka i przyjęciu bez zastrzeżeń należy złożyć wraz z formularzem ofertowym.
7. Otwarcie ofert przez Komisję przetargową odbędzie się w dniu 6.12.2013r. o godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.
8. W przypadku złożenia przez przynajmniej dwóch oferentów najwyższej ceny zostaną oni wezwani do złożenia ofert dodatkowych a cena oferty dodatkowej nie może być niższa od pierwotnej.
9. Nabywca zobowiązuje się podpisać umowę sprzedaży w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.
10. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni o dnia podpisania umowy sprzedaży na konto PKO BP SA o/Elbląg nr 76 1020 1752 0000 0602 0003 5063 lub do kasy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146.
11. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży i okazaniu dowodu zapłaty.
12. Nabywca ponosi wszelkie koszty załadunku, transportu nabytego urządzenia a sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwie wykonanych prac związanych z transportem i załadunkiem.
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu składania ofert pisemnych oraz odwołania przetargu bez wyboru oferty na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 842 434


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/informacje/75,sprzet-na-sprzedaz/a,128,wozek-akumulatorowy-wna-13-0202.html