Informacja dla pacjentów

INFORMACJE DLA PACJENTA

Szybka terapia onkologiczna to rozwiązania organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia.

Pakiet onkologiczny to określenie aktów prawnych wprowadzających szybką terapię onkologiczną.

 Etap diagnostyki wstępnej i pogłębionej

W przypadku wystawienia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza posiadającego uprawnienia do wystawiania karty informujemy, że dalsza diagnostyka wstępna i pogłębiona w ramach krótkiej ścieżki onkologicznej, będzie odbywała się w następujących poradniach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu ul. Królewiecka 146:

Poradnia Urologiczna tel. 55 23 95 933

Poradnia Ginekologiczna  tel. 55 23 95 843

Poradnia Endokrynologiczna tel. 55 23 95 746

Poradnia Gastroenterologiczna tel. 55 23 95 939

Etap Konsylium

Po przeprowadzonej diagnostyce, w wyniku której zostanie rozpoznany, potwierdzony nowotwór, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu zapewnia Państwu możliwość konsultacji na Konsylium - na podstawie wystawionej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Konsylium to wielodyscyplinarny zespół specjalistów: onkologii, radioterapii, dziedziny zabiegowej, radiologii, który opracuje dla Pana/Pani plan leczenia.

Leczenie onkologiczne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu:

1. Zabiegowe - odbywa się w następujących oddziałach szpitala – Chirurgia Onkologiczna, Ginekologia, Urologia, Neurochirurgia, Otolaryngologia z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,

2. Systemowe - w oddziale onkologii klinicznej oraz w oddziale dziennym chemioterapii,

3. Radioterapią - odbywa się poprzez ścisłą współpracę z Centrum Radioterapii i Usprawniania
w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w trosce o zapewnienie Pani/Panu informacji, udostępnia numer telefonu Koordynatora Opieki Onkologicznej oraz adres e-mail, na który może Pan/Pani  kierować pytania dotyczące organizacji leczenia.

Koordynator udzieli Panu/Pani informacji o terminie, miejscu Konsylium i organizacji procesu leczenia po ustaleniu harmonogramu leczenia na Konsylium.

Warunkiem przyjęcia pacjenta na Konsylium jest wystawiona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zawierająca informacje o przeprowadzonej diagnostyce.

Koordynator Opieki Onkologicznej

mgr Wiesława Jastrząb

Numer tel. 55 23 95 513 lub tel. kom. 505 506 299

e-mail: pakietonkologiczny@szpital.elblag.pl

Budynek główny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, niski parter, GABINET KONSYLIUM, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 229 595


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/pacjent/pakiet-onkologiczny/p,231,informacja-dla-pacjentow.html