Kompleksowa informatyzacja WSZ w Elblągu 2014 - 2020

Projekt pn. "Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Projektowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Nr projektu RPWM.03.02.00-28-0006/17

Termin realizacji:
Rozpoczęcie realizacji projektu - 16.02.2016r.
Zakończenie finansowe projektu - 31.03.2022r.

Całkowita Wartość projektu:
21 528 595,74 zł
Dofinansowanie 85%:
15 897 751,20 zł
Wkład własny szpitala 15%:
2 805 485,51 zł
Wydatki niekwalifikowane w projekcie:
2 825 359,03 zł

OPIS PROJEKTU:
Przedmiotowy projekt polegał będzie na wykonaniu wzajemnie powiązanych zadań, których łączna realizacja pozwoli na elektroniczne prowadzenie pacjenta od momentu rejestracji do chwili opuszczenia placówki, co jest najważniejszym celem przedmiotowego projektu, ale także na przeniesienie na platformę elektroniczną większości spraw, które występują pomiędzy pacjentem a podmiotem leczniczym oraz kontrahentem a podmiotem leczniczym.

Działania projektowe będą obejmować:
1)  Rozbudowę i modernizację infrastruktury teleinformatycznej szpitala:

  • Przebudowa pomieszczeń istniejącej serwerowni,
  • Budowa nowej serwerowni,
  • Przebudowa sieci szkieletowej,
  • Budowa punktu dostępu bezprzewodowego do sieci wewnętrznej,
  • Zakup urządzeń serwerowych, telekomunikacyjnych oraz macierzy dyskowych.
2)  Wdrożenie nowych oraz integracja istniejących rozwiązań aplikacyjnych:
  • Upgrade posiadanych modułów oprogramowania Infomedica do systemu AMMS,
  • Wdrożenie nowych modułów systemu AMMS,
  • Wdrożenie narzędzi pracy grupowej,
  • Wdrożenie systemu zarządzania uprawnieniami,
  • Wdrożenie narzędzi analitycznych oraz systemów wsparcia.
3)  Utworzenie portalu Pacjenta

Na bazie pakietu programów funkcjonalnych odpowiedzialnych za obieg informacji medycznej              

i gospodarczej oraz systemów bazodanowych odpowiedzialnych za przechowywanie i przetwarzanie informacji, w ramach projektu zbudowany zostanie zintegrowany system informatyczny dedykowany do zarządzania zdarzeniami medycznymi oraz administracyjnymi Szpitala. Pozwoli to również na uruchomienie nowych 30 usług elektronicznych dedykowanych Pacjentom szpitala oraz kontrahentom, w tym 19 usług na 3 i 11 na 4 poziomie e-dojrzałości.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 840 197


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/projekty/projekty-ue-i-krajowe/p,282,kompleksowa-informatyzacja-wsz-w-elblagu-2014-2020.html