Doposażenie sprzętowe SOR 2014-2020

Numer umowy: POIS.09.01.00-00-0156/17-00
Okres realizacji projektu: od 2017-12-21 do 2019-06-30
Data podpisania umowy: 2017-12-21
Tytuł projektu: „Doposażanie sprzętowe Szpitalnego Oddziału Ratunkowego                            w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu

Całkowita wartość projektu:
2 980 468,11 zł
Dofinansowanie (Wkład Funduszy Europejskich) 85% 2 533 397,89 zł
Wkład własny Beneficjenta
447 070,22 zł

Projekt realizowany w ramach:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.
Przedmiotem projektu jest doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego funkcjonującego przy WSZ w Elblągu w niezbędną, nowoczesną aparaturę medyczną wspomagającą ratowanie życia i zdrowia pacjentów. To przedsięwzięcie o charakterze nieinfrastrukturalnym, które jest uzupełnieniem dla realizowanej równolegle przebudowy i modernizacji SOR-u, co ma na celu doprowadzenie do świadczenia przez Szpital kompleksowej i wysokiej jakości usług z zakresu ratownictwa medycznego.
Cele ogólne projektu (główne):
a) wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (poprzez wzmocnienie infrastruktury SOR WSZ                 w Elblągu);
b) podniesienie jakości, dostępności i przede wszystkim skuteczności badań medycznych            w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (poprzez zakup nowego sprzętu medycznego na SOR WSZ w Elblągu).
Cele bezpośrednie projektu:
a) świadczenie usług medycznych pacjentom w zakresie ratownictwa medycznego charakteryzujących się wysoką jakością, dostępnością i skutecznością;
b) dostosowanie SOR WSZ w Elblągu do rosnących potrzeb w zakresie ratownictwa medycznego;
c) oferowanie przez SOR WSZ w Elblągu wysokiego poziomu badań medycznych dzięki nowoczesnej aparaturze medycznej;
d) właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej SOR WSZ w Elblągu oraz wzrost komfortu jej pracy.
Wnioskodawca zaplanował w projekcie zakup 111 szt. urządzeń dedykowanych ratownictwu medycznemu, w tym aparatu RTG.
Realizacja projektu przyczyni się do intensyfikacji rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez poprawę jakości usług medycznych na terenie powiatu m. Elbląg i powiatu elbląskiego, a w szerszej perspektywie wpłynie także pozytywnie na wzmocnienie infrastruktury medycznej w zakresie ratownictwa medycznego, jaka występuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Do bezpośredniej grupy docelowej, do której skierowany jest przedmiotowy projekt należeć będą przede wszystkim pacjenci i personel medyczny WSZ w Elblągu, a także osoby zamieszkujące bądź tymczasowo przebywające na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego. Jednak z uwagi chociażby na strategiczne znaczenie Szpitala w województwie warmińsko-mazurskim (szpital wojewódzki), a także sąsiednie położenie z województwem pomorskim, niniejsze przedsięwzięcie swoim zasięgiem oddziaływania będzie obejmowało znacznie większy obszar. Będzie to teren 11 527,63 km², w tym: 8 098,87 km² z województwa warmińsko – mazurskiego (tj. powiaty: m. Elbląg, elbląski, braniewski, bartoszycki, lidzbarski, ostródzki, iławski) oraz 3 428,76 km² z województwa pomorskiego (tj. powiaty: kwidzyński, malborski, sztumski, nowodworski, tczewski).

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 793 928


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/projekty/projekty-unii-europejskiej-i-budzetu-panstwa/p,276,doposazenie-sprzetowe-sor-2014-2020.html