Ogłoszenie o konkursach na Pielęgniarki Oddziałowe

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, w porozumieniu z Okręgową Radą  Pielęgniarek i Położnych w Elbląguogłasza konkurs na stanowiskaPielęgniarek Oddziałowych:

 

1.      Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

2.      Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dermatologicznego

3.      Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Neurologiczno – Rehabilitacyjnym i Oddziału Niemowlęcego

4.      Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej

5.      Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

 

 

Kandydaci na w/w stanowiska winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  ( Dz. U. Nr 151, poz. 896) .

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. 34, poz.182).

Dokumenty, kandydaci zgłaszający się do konkursu, składają w terminie do dnia 26 czerwca 2014 w sekretariacie tut. szpitala na adres:

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

ul. Królewiecka 146

82-300 Elbląg

 

·         na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej  Oddziału ......( należy wpisać nazwę oddziału)

·         rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie do dwóch miesięcy od daty zakończenia składania ofert. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Administracyjnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zatrudni lekarzy systemu zainteresowanych pracą w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i w karetkach oraz lekarzy chirurgów lub lekarzy chcących podjąć specjalizację z chirurgii.

Warunki płacowe i forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Dodatkowe informacje: tel. ( 055) 23 95 703, lek. Marek Pietruszka – Dyrektor ds. Lecznictwa.

Oferty prosimy kierować pod adresem: Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, lub na maila: rekrutacja@szpital.elblag.pl

Ogłoszenie o pracę dla lekarzy w WSZ w Elblągu

27 września 2017, 8:00
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zatrudni lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji lub chcących się specjalizować w zakresie: Neurologii Okulistyki Chirurgii ogólnej Chirurgii naczyniowej Chirurgii onkologicznej Onkologii Forma zatrudnienia – umowa cywilno-prawna. Oferty prosimy kierować pod adresem: Sekretariat Wojewódzkiego...

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu poszukuje magistra farmacji do pracy w Aptece Szpitalnej

30 czerwca 2017, 9:34
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu poszukuje magistra farmacji do pracy w Aptece Szpitalnej. Oferty (CV i list motywacyjny) prosimy kierować pod adresem: Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg lub na adres e-mail   rekrutacja@szpital.elblag.pl do dnia 18 lipca 2017. Dodatkowe informacje: Kierownik Apteki...

Ogłoszenie o pracę dla lekarzy do pracy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

9 marca 2017, 10:06
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zatrudni lekarzy do pełnienia dyżurów w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej. Warunki płacowe i forma zatrudnienia do uzgodnienia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji Kontraktów tel. 55 23 95 719. Oferty prosimy kierować pod adresem: Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, lub na...

Ogłoszenie o pracę dla lekarzy chirurgów oraz neurologów

21 kwietnia 2016, 8:19
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zatrudni lekarzy specjalistów: chirurgów ogólnych, oraz neurologów (także w trakcie specjalizacji lub chcących się specjalizować w w/w zakresie). Mile widziane małżeństwa lekarskie. Warunki płacowe i forma zatrudnienia do uzgodnienia. Szpital dysponuje mieszkaniem. Oferty prosimy kierować pod adresem: Sekretariat Wojewódzkiego...
Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 718 217


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/informacje/p,57,oferty-pracy.html