Ogłoszenie o konkursach na Pielęgniarki Oddziałowe

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, w porozumieniu z Okręgową Radą  Pielęgniarek i Położnych w Elbląguogłasza konkurs na stanowiskaPielęgniarek Oddziałowych:

 

1.      Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

2.      Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dermatologicznego

3.      Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Neurologiczno – Rehabilitacyjnym i Oddziału Niemowlęcego

4.      Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej

5.      Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

 

 

Kandydaci na w/w stanowiska winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  ( Dz. U. Nr 151, poz. 896) .

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. 34, poz.182).

Dokumenty, kandydaci zgłaszający się do konkursu, składają w terminie do dnia 26 czerwca 2014 w sekretariacie tut. szpitala na adres:

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

ul. Królewiecka 146

82-300 Elbląg

 

·         na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej  Oddziału ......( należy wpisać nazwę oddziału)

·         rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie do dwóch miesięcy od daty zakończenia składania ofert. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Administracyjnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zatrudni lekarzy systemu zainteresowanych pracą w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i w karetkach oraz lekarzy chirurgów lub lekarzy chcących podjąć specjalizację z chirurgii.

Warunki płacowe i forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Dodatkowe informacje: tel. ( 055) 23 95 703, lek. Marek Pietruszka – Dyrektor ds. Lecznictwa.

Oferty prosimy kierować pod adresem: Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, lub na maila: rekrutacja@szpital.elblag.pl

Dyrekcja WSZ w Elblągu zatrudni inspektora do Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

7 czerwca 2017, 11:04
Wymagania: Wykształcenie min. średnie Doświadczenie w pracy w dziale zakupów/logistyki (mile widziane) Znajomość pakietu MS Office (WORD, EXCEL), Umiejętność analitycznego myślenia, Zaangażowanie, rzetelność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odporność na stres, znakomita organizacja pracy własnej, Zakres odpowiedzialności : ...

Dyrekcja WSZ w Elblągu zatrudni konserwatora urządzeń energetycznych i ceplnych - operatora kotłowni gazowo-olejowej

7 czerwca 2017, 10:26
Opis stanowiska: Hala kotłów, kotły i urządzenia zasilające Stacja uzdatniania wody Stacje wymiennikowe i węzły cieplne Rurociągi przesyłowe i instalacje dystrybucyjne Pomieszczenia technologiczne w obiektach szpitala Instalacja technologiczna, elektryczna, sygnalizacyjna, przyrządy pomiarowe Instalacja gazowa i stacja pomiarowa gazu (gaz do palników kotłów) ...

Ogłoszenie o pracę dla technika sterylizacji

16 maja 2017, 15:03
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zatrudni technika sterylizacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (55) 23 95 713 lub osobiście u Dyrektora ds. Pielęgniarstwa mgr Bożeny Ropelewskiej. Oferty prosimy kierować pod adresem: Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, lub na maila: rekrutacja@szpital.elblag.pl w...

Konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych

15 maja 2017, 10:28
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ponownie ogłasza konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologicznego Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Neurologiczno – Rehabilitacyjnym i Oddziału Niemowlęcego....

Ogłoszenie o pracę dla lekarzy do pracy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

9 marca 2017, 10:06
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zatrudni lekarzy do pełnienia dyżurów w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej. Warunki płacowe i forma zatrudnienia do uzgodnienia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji Kontraktów tel. 55 23 95 719. Oferty prosimy kierować pod adresem: Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, lub na...
Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 665 268


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/informacje/p,57,oferty-pracy.html