Pracownia Radiologii Zabiegowej

Koordynator:

lek. Rafał PAWŁOWSKI

Zastępca kierownika:

Elżbieta JARZĄBEK

Telefony:
(55) 239 55 02
E-mail:
radiozabieg@szpital.elblag.pl

Pracownia Radiologii Zabiegowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu powstała w marcu 2012 roku w celu poprawy jakości, konkurencyjności i rozszerzenia oferowanych świadczeń zdrowotnych w oparciu o nowe, mniej inwazyjne technologie medyczne.

W Pracowni wykonywane są zabiegi wewnątrznaczyniowe diagnostyczne oraz lecznicze (poszerzanie i udrażnianie naczyń, leczenie tętniaków aorty brzusznej i tętnic obwodowych, obliteracje - zamykanie patologicznych naczyń).

Zabiegi wykonywane są drogą nakłucia odpowiedniego naczynia, najczęściej tętnicy udowej. Po wykonaniu angiografii czyli badania rentgenowskiego naczyń wypełnionych kontrastem, tą samą drogą możliwe jest wprowadzenie do światła naczynia odpowiednich narzędzi w postaci balonu, stentu, stentgraftu, spirali embolizacyjnych lub podanie leku w miejsce patologii.

Taki zabieg - w porównaniu do klasycznych zabiegów naczyniowych - jest mniej inwazyjny. Pozwala to na szybszy powrót chorego do sprawności w porównaniu do tradycyjnych zabiegów chirurgicznych (chory nie traci wiele krwi, mniejszy jest uraz operacyjny), co za tym idzie skraca się okres pobytu w szpitalu. Zaawansowane technologie zabiegów wewnątrznaczyniowych umożliwiają również leczenie części schorzeń niedostępnych dla metod klasycznej chirurgii.

Zainstalowany w Pracowni nowoczesny aparat rentgenowski – angiograf –  pozwala zmniejszyć dawkę promieniowania otrzymywanego w trakcie zabiegów przez pacjenta       i personel Pracowni jak również wykonywać wysokospecjalistyczne badania – np. obrazowanie naczyń z rekonstrukcją 3D.

System angiograficzny wyposażony jest w zaawansowaną stację komputerową służącą obróbce uzyskiwanych obrazów oraz planowaniu zabiegów na podstawie badań wykonanych wcześniej lub innymi metodami (np. tomografii komputerowej).

Dodatkowe wyposażenie Pracowni (m.in. aparat do znieczulenia, monitor funkcji życiowych) pozwala także na wykonywanie w razie potrzeby zabiegów w znieczuleniu przewodowym lub ogólnym we współpracy z zespołem anestezjologicznym.

System obrazowy Pracowni został zintegrowany z istniejącą siecią radiologiczną Szpitala, wykonane badania zapisywane są w serwerze PACS Zakładu Radiologii. Tym samym mamy pełen dostęp do archiwalnych badań, a obrazy dostępne są też dla lekarzy               w oddziałach szpitalnych, którzy mogą je obejrzeć w swoich komputerach bezpośrednio po wykonaniu procedury.

W Pracowni pracuje doświadczony zespół: lekarz radiolog i chirurdzy naczyniowi, wyspecjalizowane pielęgniarki i wyszkoleni technicy elektroradiologii.

Dzięki istnieniu Pracowni nasi Pacjenci mają dostęp do nowoczesnych zabiegów naczyniowych poszerzających ofertę leczniczą Szptala.

W Pracowni Radiologii Zabiegowej wykonywane są następujące procedury:

 1. diagnostyczne:
  • badania naczyniowe w obrębie całego ciała, ze szczególnym uwzględnieniem naczyń obwodowych oraz naczyń wewnątrzczaszkowych,
 2. terapeutyczne:
  • zabiegi angioplastyki naczyń obwodowych (również z implantacją stentów),
  • zabiegi trombolizy celowanej naczyń obwodowych,
  • wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty brzusznej i tętnic obwodowych,
  • zabiegi angioplastyki z implantacją stentów do tętnic szyjnych (zewnątrzczaszkowych).

Pracownia Radiologii Zabiegowej świadczy usługi głównie dla Pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz w mniejszym zakresie dla innych oddziałów Szpitala.

W Pracowni wykonywane jest obecnie około 550 zabiegów rocznie i ich liczba stale rośnie.

W planach dalszego rozwoju Pracowni Radiologii Zabiegowej jest wprowadzanie nowych metod leczniczych, modernizacja sali zabiegowej oraz stworzenie w Szpitalu centrum diagnostyki i leczenia wewnątrznaczyniowego wspólnie z Pracownią Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia.

Do zadań Zakładu Radiologii, Pracowni Radiologii Zabiegowej oraz Pracowni Mammografii należy w szczególności:

- wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie radiografii konwencjonalnej, fluoroskopii, ultrasonografii, mammografii i densytometrii,
- wykonywanie zabiegów radiologicznych, diagnostycznych i leczniczych,
- szkolenie personelu,
- współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala, w szczególności ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziałami: Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, Neurochirurgii, Neurotraumatologii, Chirurgii Kręgosłupa i Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym,
- realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 066 307


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/pracownie-i-zaklady/p,127,pracownia-radiologii-zabiegowej.html