Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

p.o. Koordynatora:

lek. Tomasz HAJDUKIEWICZ

Oddziałowa:

mgr piel. Barbara WRÓBEL

Telefony:
Gabinet Koordynatora: (55) 239 57 36
Gabinet Lekarski: (55) 239 57 86
Gabinet Oddziałowej: (55) 239 57 40
Punkt Pielęgniarski: (55) 239 59 58, 239 58 67
Sekretarka medyczna: (55) 239 57 62

Pododdział Kardiologii Inwazyjnej

Koordynator pododdziału:

lek. Jakub OSTROWSKI

Pielęgniarka koordynująca:

mgr piel. Anna DEJEWSKA

Telefony:
Gabinet Koordynatora: (55) 239 56 40 
Gabinet Lekarski: (55) 239 56 81
Pielęgniarka koordynująca: (55) 239 59 66
Punkt Pielęgniarski: (55) 239 59 57 
Sekretarka medyczna: (55) 239 59 66

W oddziale prowadzona jest kompleksowa diagnostyka inwazyjna i nieinwazyjna oraz leczenie wszystkich schorzeń sercowo-naczyniowych (choroba wieńcowa, zawały, wady wrodzone i nabyte serca, zaburzenia rytmu serca) a także nadciśnienie tętnicze i niewydolność krążenia. Leczymy metodami farmakologicznymi i metodami kardiologii inwazyjnej, zaś w przypadku konieczności leczenia chirurgicznego diagnozujemy, przygotowujemy i przesyłamy pacjentów do specjalistycznych klinik kardiochirurgicznych. Wykonujemy wszczepienia układu stymulującego: CRT-D, ICD. Realizujemy program 24 leczenia inwazyjnego pacjentów z zawałem serca.

Nasi pacjenci są leczeni zgodnie ze standardami naukowych towarzystw kardiologicznych. Bierzemy udział w wieloośrodkowych badaniach naukowych m. in. Cure, Grace. Posiadamy pracownie: echokardiograficzną z Echo p/ przełykowym i prób wysiłkowych. Wykonujemy badania EKG metodą Holtera, pomiaru RR metodą Holtera, wszczepienia stymulatorów. Rocznie hospitalizujemy ok. 4 tys. pacjentów.

W oddziale funkcjonuje Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia oraz Pododdział Kardiologii Inwazyjnej wyposażony m.in. w kardioangiograf z zestawem do systemu OCT + FFR, pompę do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IABP), ultrasonograf wewnątrznaczyniowy (IVUS). Nasi pacjenci poddawani są procedurom inwazyjnym:

  • diagnostycznym (koronarografia, ultrasonografia wewnątrznaczyniowa, angiografia, wentrykulografia, cewnikowanie serca prawego, FFR, OCT)
  • leczniczym (angioplastyka naczyń wieńcowych w tym także z użyciem stentów powlekanych substancjami antyproliferacyjnym, stentów biodegradalnych, kontrapulsacja wewnątrzaortalna)

Współpracujemy z czołowymi klinikami kardiologicznymi i kardiochirurgicznymi.

Rocznie wykonujemy około 1500 zabiegów diagnostycznych i 850 zabiegów angioplastyki.
Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 214 843


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/oddzialy/p,99,oddzial-kardiologiczny-z-pododdzialem-kardiologii-inwazyjnej.html