Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

 Koordynator:

lek. Tomasz HAJDUKIEWICZ

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr piel. Barbara WRÓBEL

Telefony:
Gabinet Koordynatora: (55) 239 57 36
Gabinet Lekarski: (55) 239 57 86
Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej: (55) 239 57 40
Punkt Pielęgniarski: (55) 239 59 58, 239 58 67
Sekretarka medyczna/Informacja ws. listy oczekujących pacjentów: (55) 239 57 62

Pododdział Kardiologii Inwazyjnej

Koordynator pododdziału:

lek. Jakub OSTROWSKI

Pielęgniarka koordynująca:

mgr piel. Anna DEJEWSKA

Telefony:
Gabinet Koordynatora: (55) 239 56 40 
Gabinet Lekarski: (55) 239 56 81
Pielęgniarka koordynująca: (55) 239 59 66
Punkt Pielęgniarski: (55) 239 59 57 
Sekretarka medyczna: (55) 239 59 66
Informacja ws. listy oczekujących pacjentów: (55) 239 57 05

W Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej pracuje zespół doświadczonych lekarzy kardiologów oraz doświadczona kadra pielęgniarska. Pacjenci leczeni są zgodnie z wytycznymi Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
W Oddziale prowadzona jest kompleksowa diagnostyka nieinwazyjna i inwazyjna oraz leczenie wszystkich schorzeń sercowo-naczyniowych. Rocznie leczonych jest około 4 000 pacjentów. Oddział współpracuje z czołowymi klinikami kardiologicznymi                               i kardiochirurgicznymi. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji              w dziedzinie kardiologii.

Z oddziałem ściśle współpracują:

 1. Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia, w której leczeni są pacjenci z:
  a) ostrym zespołami wieńcowymi,
  b) przewlekłymi zespołami wieńcowymi
  - niezbędna diagnostyka inwazyjna przed planowanym dalszym leczeniem kardiochirurgicznym

 2. Pracownia Kardiologicznej Diagnostyki Nieinwazyjnej obejmująca:
  a) pracownię echokardiografii,
  b) pracownię Holtera EKG,
  c) prób wysiłkowych,
  d) gabinet kontroli stymulatorów serca.

 3. Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca, w której wykonywane są zabiegi implantacji:
  a) stymulatorów serca,
  b) kardiowerterów i układów resynchronizujątych,
  c) inwazyjne badania elektrofizjologiczne (EPS) i ablacje zaburzeń rytmu serca.


Do zadań Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej należą:

1) nieinwazyjne i inwazyjne leczenie choroby niedokrwiennej serca,
2) diagnostyka strukturalnych wad serca wrodzonych u dorosłych oraz diagnostyka             i leczenie zachowawcze wad nabytych, wraz z przygotowaniem pacjentów do leczenia interwencyjnego i operacyjnego,
3) leczenie i diagnostyka kardiomiopatii (rozstrzeniowej, przerostowej, restrykcyjnej, arytmogennej kardiomopatii prawokomorowej) oraz kardiomopatii wtórnych,
4) diagnostyka i leczenie (nieinwazyjne i inwazyjne) zaburzeń rytmu serca (w tym migotania przedsionków oraz zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego, także w przebiegu kanałopatii,
5) diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego,
6) diagnostyka i leczenie przewlekłej i ostrej niewydolności serca,
7) diagnostyka i leczenie zapalenia mięśnia sercowego, chorób osierdzia, infekcyjnego zapalenia wsierdzia,
8) diagnostyka i leczenie ostrych stanów kardiologicznych takich jak ostry zespół wieńcowy, zatorowość płucna, kardiogenny obrzęk płuc, wstrząs kardiogenny,                      w warunkach OINK,
9) diagnostyka i leczenie chorób aorty piersiowej, w tym wstępne leczenie ostrych zespołów aortalnych,
10) diagnostyka i leczenie omdleń,
11) diagnostyka i leczenie dyslipidemii,
12) wykonywanie następujących badań diagnostycznych:
  a) badania echokardiograficzne (w tym badania przezprzełykowe),
  b) elektrokardiograficzne próby wysiłkowe,
  c) echokardiograficzne próby dobutaminowe,
  d) monitorowanie EKG metodą Holtera,
  e) monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą ABPM,
  f) inwazyjne badania elektrofizjologiczne.
13) implantacje stymulatorów, kardiowerterów - defibrylatorów (ICD), układów resynchronizujących (CRT-P, CRT-D),
14) wykonywanie kardiowersji elektrycznych zaburzeń rytmu,
15) wykonywanie ablacji nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu,
16) planowa diagnostyka pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego          i określanie dalszego postępowania:
   a) koronografia, wentrykulografia, angiografia naczyń obwodowych, ortografia, cewnikowanie prawego serca i pomiary hemodynamiczne,
   b) ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS),
   c) pomiar cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR).
17) planowe zabiegi interwencyjne w obrębie naczyń wieńcowych,
   a) angioplastyka balonowa,
   b) angioplastyka z użyciem stentów najnowszej generacji.
18) diagnostyka i leczenie endowaskularne pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi     w ramach programu 24 godzinnego leczenia inwazyjnego chorych z OZW:
   a) diagnostyka nieinwazyjna,
   b) monitorowanie parametrów życiowych w sali intensywnego nadzoru kardiologicznego,
   c) intensywna farmakoterapia,
   d) diagnostyka i leczenie inwazyjne.
19)
prowadzenie stałego dyżuru kardiologicznego,
20)
prowadzenie badań klinicznych w zakresie oceny leków i procedur wprowadzanych      w celu poprawy rokowania u pacjentów ze schorzeniami układu sercowo naczyniowego,
21) współpraca w obszarze diagnostyczno-leczniczym z innymi medycznymi komórkami organizacyjnymi,
22) realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa,
23) Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia prowadzi leczenie pacjentów z ostrymi i przewlekłymi zespołami wieńcowymi, prowadzona jest niezbędna diagnostyka inwazyjna przed planowanym dalszym leczeniem kardiochirurgicznym,
24) Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca, wykonuje zabiegi implantacji stymulatorów serca, kardiowerterów i układów resynchronizujących oraz inwazyjne badania elektrofizjologiczne (EPS) i ablacje zaburzeń rytmu serca.

W ramach Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej fuknconuje Pracownia Kardiologicznej Diagnostyki Nieinwazyjnej (obejmująca pracownię echokardiografii, pracownię Holtera EKG, prób wysiłkowych, gabinet kontroli stymulatorów serca).

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 091 575


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/oddzialy/p,99,oddzial-kardiologiczny-z-pododdzialem-kardiologii-inwazyjnej.html