Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

p.o. Koordynatora:

lek. Tomasz HAJDUKIEWICZ

Oddziałowa:

mgr piel. Barbara WRÓBEL

Telefony:
Gabinet Koordynatora: (55) 239 57 36
Gabinet Lekarski: (55) 239 57 86
Gabinet Oddziałowej: (55) 239 57 40
Punkt Pielęgniarski: (55) 239 59 58, 239 58 67
Sekretarka medyczna: (55) 239 57 62

Pododdział Kardiologii Inwazyjnej

Koordynator pododdziału:

lek. Jakub OSTROWSKI

Pielęgniarka koordynująca:

mgr piel. Anna DEJEWSKA

Telefony:
Gabinet Koordynatora: (55) 239 56 40 
Gabinet Lekarski: (55) 239 56 81
Pielęgniarka koordynująca: (55) 239 59 66
Punkt Pielęgniarski: (55) 239 59 57 
Sekretarka medyczna: (55) 239 59 66

W oddziale pracuje zespół doświadczonych lekarzy kardiologów oraz doświadczona kadra pielęgniarska. Prowadzona jest działalność szkoleniowa kadr medycznych w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Nasi pacjenci są leczeni zgodnie z wytycznymi Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego . Prowadzona jest kompleksowa diagnostyka nieinwazyjna i inwazyjna oraz leczenie wszystkich schorzeń sercowo-naczyniowych. Rocznie leczonych jest około 4000 pacjentów. Współpracujemy z czołowymi klinikami kardiologicznymi i kardiochirurgicznymi.

Do zakresu działalności oddziału należy:

 1. nieinwazyjne i inwazyjne leczenie choroby niedokrwiennej serca,

 1. diagnostyka strukturalnych wad serca wrodzonych u dorosłych oraz diagnostyka i leczenie zachowawcze wad nabytych, wraz z przygotowaniem pacjentów do leczenia interwencyjnego i operacyjnego,

 2. leczenie i diagnostyka kardiomiopatii (rozstrzeniowej, przerostowej, restrykcyjnej, arytmogennej kardiomiopatii prawokomorowej), oraz kardiomiopatii wtórnych

 3. diagnostyka i leczenie (nieinwazyjne i inwazyjne ) zaburzeń rytmu serca ( w tym migotania przedsionków oraz zaburzeń przewodzenia przedsionkowo - komorowego, także w przebiegu kanałopatii

 4. diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego,

 5. Diagnostyka i leczenie przewlekłej i ostrej niewydolności serca

 6. Diagnostyka i leczenie zapalenia mięśnia sercowego, chorób osierdzia, infekcyjnego zapalenia wsierdzia

 7. Diagnostyka i leczenie ostrych stanów kardiologicznych takich jak ostry zespół wieńcowy, zatorowość płucna, kardiogenny obrzęk płuc, wstrząs kardiogenny , w warunkach OINK

 8. Diagnostyka i leczenie chorób aorty piersiowej, w tym wstępne leczenie ostrych zespołów aortalnych

 9. Diagnostyka i leczenie omdleń

 10. Diagnostyka i leczenie dyslipidemi

 11. wykonywanie następujących badań diagnostycznych:

  1. badania echokardiograficzne ( w tym badania przezprzełykowe ),

  2. elektrokardiograficzne próby wysiłkowe,

  3. echokardiograficzne próby dobutaminowe,

  4. monitorowanie EKG metodą Holtera

  5. Monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą ABPM

  6. inwazyjne badania elektrofizjologiczne,

 12. Implantacje i kontrole stymulatorów, kardiowerterów - defibrylatorów (ICD), układów resynchronizujątych (CRT-P, CRT-D)

 13. wykonywanie kardiowersji elektrycznych zaburzeń rytmu

 14. wykonywanie ablacji nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu

 15. planowa diagnostyka pacjentów ze schorzeniami układu sercowo- naczyniowego
  i określanie dalszego postępowania:

  1. koronarografia, wentrykulografia, angiografia naczyń obwodowych, ortografia, cewnikowanie prawego serca i pomiary hemodynamiczne,

  2. ultrasonografia wewnątrznaczyniowa(IVUS),

  3. pomiar cząstkowej rezerwy wieńcowej(FFR),

 16. planowe zabiegi interwencyjne w obrębie naczyń wieńcowych

  1. angioplastyka balonowa,

  2. angioplastyka z użyciem stentów najnowszej generacji

 17. diagnostyka i leczenie endowaskularne pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi
  w ramach programu 24 godzinnego leczenia inwazyjnego chorych z OZW:

  1. diagnostyka nieinwazyjna,

  2. monitorowanie parametrów życiowych w sali intensywnego nadzoru kardiologicznego,

  3. intensywna farmakoterapia,

  4. diagnostyka i leczenie inwazyjne,

W strukturach oddziału funkcjonują:

 1. Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia , w której leczeni są pacjenci z ostrymi i przewlekłymi zespołami wieńcowymi, prowadzona jest niezbędna diagnostyka inwazyjna przed planowanym dalszym leczeniem kardiochirurgicznym

 2. Pracownia Kardiologicznej Diagnostyki Nieinwazyjnej ( obejmująca pracownię echokardiografii, pracownię Holtera EKG, prób wysiłkowych, gabinet kontroli stymulatorów serca)

 3. Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca, w której wykonywane są zabiegi implantacji stymulatorów serca, kardiowerterów i układów resynchronizujątych oraz inwazyjne badania elektrofizjologiczne ( EPS) i ablacje zaburzeń rytmu serca

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 292 066


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/oddzialy/p,99,oddzial-kardiologiczny-z-pododdzialem-kardiologii-inwazyjnej.html