Szpital Przyjazny Kombatantom oraz Kampania ''Bezpieczny Senior''

14 października 2010 r Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu przystąpił do realizacji programu ”Szpitale Przyjazne Kombatantom”. Kombatanci i osoby represjonowane mają ustawowo zagwarantowane szczególne uprawnienia związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych.

Uprawnienia Kombatantów wynikają z:
  • Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r ( Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). Art.19 – Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.
  • Ustawy z dnia 24 stycznia 1991r o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r, nr 42 poz. 371 z późn. zm. ) Art. 18. pkt 1 – Kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do (…) opieki zdrowotnej.
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Art. 47c – (…) inwalidzi wojenni              i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.
Dokumenty uprawniające do udziału w programie:
  1. Legitymacja lub Zaświadczenie o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
  2. Legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych        o symbolu ZUS Rw-51
  3. Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52
  4. Stosowne Zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych.
Uczestnik programu otrzyma:
  • Ankietę Ewaluacyjną. Samodzielnie lub przy pomocy wskazanej przez siebie osoby anonimowo oceni program i działania podjęte przez szpital w ramach programu. (Ankiety będzie można wrzucać do oznaczonej skrzynki wiszącej w holu głównym szpitala). Ankiety będą na bieżąco analizowane przez koordynatora w szpitalu a zbiorczo przez koordynatora głównego.
  • Ulotkę informacyjną.

Podjęte przez nasz szpital działania powinny zapewnić sprawną i profesjonalną opiekę medyczną z zapewnieniem Kombatantom poczucia bezpieczeństwa i godności tak, aby przepisy prawne były w pełni respektowane.

Kontakt w sprawie programu Szpitale Przyjazne Kombatantom: tel. 55 239 56 36


Kampania „Bezpieczny Senior”

13 września 2012 r. odbyło się posiedzenie Zespołu, który opracowuje i wdraża kampanię społeczną „Bezpieczny Senior”. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu włącza się do tej kampanii poprzez rozwieszenie plakatów informacyjnych oraz rozdawnictwo ulotek edukacyjnych dla seniorów w oddziałach szpitalnych oraz na terenie przychodni.

Celem kampanii jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Elbląga.
Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 131 745


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/pacjent/p,74,szpital-przyjazny-kombatantom-oraz-kampania-bezpieczny-senior.html