Dział Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji

 Kierownik: Telefony:

 mgr Jarosław CZAPLIŃSKI

Kierownik: (55) 239 57 00
Z-ca Kierownika: (55) 239 58 25 

Dział Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu jest jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. 

Jest wyposażony w nowoczesny sprzęt umożliwiający wykonywanie szerokiego zakresu usług, zarówno typowych dla centralnych sterylizatorni, jak również usług dodatkowych. 

Wysokie kwalifikacje personelu oraz rygorystyczny system kontroli skuteczności wykonywanych procedur, dają gwarancję wysokiej jakości usług świadczonych przez tę placówkę. 

Zakres działalności Działu obejmuje:

  • Mycie i dezynfekcję instrumentarium medycznego – automatyczne i ręczne,

  • Automatyczne mycie i dezynfekcję kontenerów sterylizacyjnych i wózków transportowych,

  • Kontrolę stanu, konserwację i pakowanie instrumentarium do sterylizacji,

  • Kontrolę stanu, składanie, kompletowanie i pakowanie tekstyliów operacyjnych do sterylizacji,

  • Sterylizację parową,

  • Sterylizację gazową tlenkiem etylenu,

  • Sterylizację plazmową,

  • Dezynfekcję miejscową,

  • Dezynsekcję i deratyzację,

  • Dekontaminację pomieszczeń i aparatury medycznej gazowym nadtlenkiem wodoru.


Do zadań Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji należy w szczególności:

- przygotowanie do sterylizacji, sterylizacja i dystrybucja,
- narzędzi lekarskich i sprzętu medycznego,
- instrumentarium medycznego wrażliwego na ciepło,
- bielizny operacyjnej i innych tekstyliów,
- materiałów opatrunkowych,
- przeprowadzenie dezynfekcji komorowej i miejscowej,
- wykonywanie i dystrybucja roboczych roztworów preparatów dezynfekcyjnych,
- dystrybucja preparatów dezynfekcyjnych,
- nadzór nad procesami dezynfekcji i sterylizacji prowadzonych w szpitalu,
- dystrybucja rękawic zabiegowych i diagnostycznych,
- prowadzenie planowej i doraźnej dezynsekcji i deratyzacji,
- przygotowanie i udział w postępowaniach o udzielenie zamówienie publicznego dotyczących działu,
- prowadzenie działalności edukacyjnej,
- współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala, zwłaszcza z oddziałami szpitalnymi i poradniami specjalistycznymi,
- realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 131 716


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/pracownie-i-zaklady/p,181,dzial-dezynfekcji-i-centralnej-sterylizacji.html