Ogłoszenia

Ogloszenie o sprzedaży

5 sierpnia 2019, 7:43
Informujemy, że Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146 dysponuje zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, które przeznacza się do sprzedaży. Szczegółowy wykaz składników zawarto jak niżej. Wymienione składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznacza się do wyprzedaży po cenach ustalonych przez sprzedającego. Nazwa sprzętu 100%...

Konkurs na stanowisko Pielęgniarka Oddziałowa

25 czerwca 2019, 11:08
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, w porozumieniu z Okręgową Radą  Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ogłasza ponownie konkursy na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych: Oddziału Urologicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Izby Przyjęć Kandydaci na w/w stanowiska winni posiadać kwalifikacje zgodne z...

konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

12 czerwca 2019, 13:23
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologicznego Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników...

Konkurs na stanowisko Pielęgniarka Oddziałowa

14 maja 2019, 14:00
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, w porozumieniu z Okręgową Radą  Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ogłasza konkursy na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych: Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi Oddziału Urologicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć Kandydaci na w/w stanowiska...

Konkurs ofert, obejmujący zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

14 maja 2019, 13:34
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146, działając na podstawie przepisów art.26-27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2015r poz.618) ogłasza konkurs ofert obejmujący kompleksowe  zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie: KOD CPV 85121100-4 – ogólne usługi lekarzy specjalistów i bez...

Konkurs ofert, obejmujący zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

13 maja 2019, 15:12
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146, działając na podstawie przepisów art.26-27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r poz.618) ogłasza konkurs ofert obejmujący kompleksowe  zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: KOD CPV 85121100-4 – ogólne usługi lekarzy specjalistów - Koordynatora...
Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 071 647


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/artykuly/74,ogloszenia.html