Ogłoszenia

Konkurs ofert obejmujący zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

16 marca 2021, 14:45
Wojewódzki Szpital Zespolony z siedzibą w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146, działając na podstawie przepisów art.26-27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ogłasza konkurs ofert obejmujący  zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: KOD CPV 85121100-4 – ogólne usługi lekarzy specjalistów oraz na stanowisko Koordynatorów Oddziałów: 1. ...

Sprzedaż monitorów komputerowych

12 marca 2021, 14:44
Informujemy, że Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, dysponuje zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, które przeznacza się do sprzedaży. Szczegółowy wykaz składników zawarto jak niżej. Wymienione składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznacza się do wyprzedaży po cenach ustalonych przez sprzedającego. Nazwa sprzętu jm ...

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na działalność leczniczą

11 lutego 2021, 14:24
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg ogłasza przetarg na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na działalność leczniczą w zakresie porad specjalistycznych w zakresie neurochirurgii . I. Przedmiot dzierżawy : Pomieszczenie nr 1035 o powierzchni 27,3 m 2 , wraz z komunikacją i WC – 15,0 m 2 znajdujące się na I piętrze w budynku D-Przychodnia ...

Konkurs ofert, obejmujący zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

12 listopada 2020, 9:21
Wojewódzki Szpital Zespolony z siedzibą w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146, działając na podstawie przepisów art.26-27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ogłasza konkurs ofert obejmujący  zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: KOD CPV 85121100-4 – ogólne usługi lekarzy specjalistów i bez specjalizacji lub będących w trakcie specjalizacji w...

Dzierżawa miejsc parkingowych wraz z wewnętrznymi drogami dojazdowymi i chodnikami

12 października 2020, 14:24
W oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 23 kwietnia 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie Uchwały nr 20/248/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 12 maja 2020 r. i umowy dzierżawy pasa drogowego nr 1/2020 z Gminą Miasto Elbląg, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ogłasza pisemny przetarg ofertowy na: „ Dzierżawę miejsc parkingowych wraz z...

Dzierżawa miejsc parkingowych wraz z wewnętrznymi drogami dojazdowymi i chodnikami

31 lipca 2020, 9:31
W oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 23 kwietnia 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie Uchwały nr 20/248/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 12 maja 2020 r. i umowy dzierżawy pasa drogowego nr 1/2020 z Gminą Miasto Elbląg, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ogłasza pisemny przetarg ofertowy na: „ Dzierżawę miejsc parkingowych wraz z...
Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 383 672


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/artykuly/74,ogloszenia.html