Ogłoszenia

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń szpitala

15 kwietnia 2019, 12:18
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ogłasza pisemny przetarg na dzierżawę pomieszczeń szpitala pod działalność związaną z kardiologią w zakresie kontroli stymulatorów. I. Przedmiot dzierżawy : Pomieszczenie użytkowe nr 1044 o powierzchni 14,20 m 2 , które znajduje się na I piętrze w budynku „D” II. Warunki przystąpienia do przetargu. złożenie oferty wg...

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń szpitala

26 marca 2019, 13:19
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ogłasza pisemny przetarg na dzierżawę pomieszczeń szpitala pod działalność związaną z Diagnostyką Inwazyjną Chorób Układu Krążenia I. Przedmiot dzierżawy : Pomieszczenia użytkowe L.p. Budynek [symbol] Piętro Pomieszczenie [nr] Funkcja pomieszczenia Powierzchnia [m 2 ] Częstotliwość...

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

1 marca 2019, 12:30
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, w porozumieniu z Okręgową Radą  Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Chirurgii  Szczękowo – Twarzowej . Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z...

Konkurs ofert, obejmujący zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

26 lutego 2019, 13:29
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146, działając na podstawie przepisów art.26-27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r poz.618) ogłasza konkurs ofert obejmujący kompleksowe  zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju badania patomorfologiczne oraz...

WSZ w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora

20 lutego 2019, 10:34
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału  Otolaryngologicznego z Pododdziałem  Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Kandydaci na w/w stanowiska winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie...

WSZ w Elblągu sprzeda składniki rzeczowe majątku ruchomego

6 lutego 2019, 12:13
Informujemy, że Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146 dysponuje zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, które przeznacza się do sprzedaży. Szczegółowy wykaz składników zawarto jak niżej . Wymienione składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznacza się do wyprzedaży po cenach ustalonych przez sprzedającego. Nazwa sprzętu 100% umorzonego ...
Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 990 536


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/artykuly/74,ogloszenia.html