Wojewódzki Szpital Zespolony

Polityka jakości

Nadrzędnym celem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu jest zbudowanie silnej organizacji, poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury techniczno-informatycznej Szpitala, a także zdobywanie nowych obszarów usług medycznych odpowiadających oczekiwaniom lokalnej społeczności, umożliwiających świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie,przy zachowaniu przyjaznych i bezpiecznych warunków pobytu i pracy. 

Dyrekcja Szpitala dla zapewnienia przyjętych celów zobowiązuje się do: 

  1. prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych i innych dotyczących:świadczonych usług, środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
  2. przestrzegania Praw pacjenta i monitorowania poziomu satysfakcji pacjenta, 
  3. zaspokajanie potrzeb zdrowotnych pacjentów poprzez rozwijanie bazy diagnostyczno-terapeutycznej, 
  4. systematycznego doskonalenia kwalifikacji zawodowych zatrudnionego personelu, 
  5. stworzenia sprzyjających warunków hospitalizacji oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez modernizację infrastruktury Szpitala, 
  6. zapewnienia dostępności i bezpieczeństwa systemów informatycznych, 
  7. ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, 
  8. utrzymania i ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zobowiązuje się również do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji tej polityki. 

W realizacji ww. celów Dyrekcja Szpitala będzie ściśle współpracować z organizacjami i instytucjami, których działalność dotyczy ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dyrektor Naczelny
Elżbieta GELERT
Elbląg, dnia 18.04.2014r.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 867 053


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/jakosc/p,141,polityka-jakosci.html