Polityka jakości

Nadrzędnym celem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu jest zbudowanie silnej organizacji ukierunkowanej na stale podnoszenie standardów świadczonych usług. Rozbudowując, modernizując infrastrukturę techniczno-informatyczną przy jednoczesnym zdobywaniu nowych obszarów usług medycznych, monitorowaniu potrzeb, wymagań                   i oczekiwań pacjentów jak i lokalnej społeczności.

Powyższy cel realizujemy poprzez:

  • przestrzeganie praw pacjenta i monitorowanie poziomu satysfakcji pacjenta,
  • tworzenie sprzyjających warunków hospitalizacji oraz bezpiecznych higienicznych warunków pracy,
  • doskonalenie jakości świadczonych usług medycznych,
  • dbanie o bezpieczeństwo świadczonych usług, oparte na wymaganiach standardów akredytacyjnych oraz norm ISO  i ukierunkowane na zapobieganie zdarzeniom niepożądanym,
  • działalność profilaktyczną i promocję zdrowia,
  • zdobywanie nowych obszarów usług medycznych,
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu, świadomości oraz zaangażowania w działaniach na rzecz jakości i ochrony środowiska,
  • rozwijanie bazy diagnostyczno-terapeutycznej, modernizację infrastruktury techniczno-informatycznej,
  • spełnienie wszystkich obowiązujących wymagań  normatywnych, przepisów prawnych oraz innych ustalonych wymagań w zakresie jakości i ochrony środowiska.
Utrzymując certyfikat jakości przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, zewnętrzną jednostkę certyfikującą podległą Ministerstwu Zdrowia oraz certyfikaty na zgodność             z wymaganiami norm ISO 9001 i 14001 potwierdzamy wiarygodność podejmowanych działań                i osiągania zamierzonych celów. Budujemy wartość Szpitala oraz jego pozycję na konkurencyjnym rynku usług medycznych.

Załączone pliki:

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 108 512


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/jakosc/p,141,polityka-jakosci.html