Bezpieczeństwo

Szanowni Państwo,
Informujemy, że teren Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu jest objęty systemem monitoringu wizyjnego. Prawo do przetwarzania danych osobowych w formie monitoringu wynika z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych.
Obrazy zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego tworzą zbiór danych osobowych, do którego stosuje się odpowiednio przepisy art.32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, tworząc system monitoringu wizyjnego, miał na uwadze zarówno prawo do prywatności każdego obywatela, jak i interes szpitala jako podmiotu leczniczego oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, pracownikom i innym osobom przebywającym na jego terenie poprzez monitorowanie wybranych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.
Z uwagi na specyfikę naszego systemu monitoringu, który pracuje automatycznie, bez udziału człowieka, przyjmujemy zasadę, że wejście osoby w oznaczoną strefę objętą monitoringiem jest równoznaczne z wyrażeniem przez tę osobę zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane prze kamery systemu.
Szczegółowe zasady funkcjonowania monitoringu określa Instrukcja „ System monitoringu wizyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Elblągu.
Każda osoba, której wizerunek został zarejestrowany, ma prawo do uzyskania informacji na temat operacji przetwarzania danych dotyczących tej osoby w zakresie:
  1. reguł rejestracji i zapisu informacji,
  2. sposobu zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych,
  3. praw osób objętych monitoringiem,
  4. praw i obowiązków Szpitala jako podmiotu monitorującego.
Z powyższych uprawnień można skorzystać siedzibie Administratora Danych. Szczegółowych informacji udzielają Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz Administrator Systemu. Adres:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146
tel. 55 23 95 917, 552395527
email:wszz@szpital.elblag.pl
Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 796 260


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/pacjent/p,273,bezpieczenstwo.html