Szpitalny Oddział Ratunkowy

Koordynator:

lek. Paweł DZIURZYŃSKI

Oddziałowa:

mgr piel. Katarzyna RYCHCIK

Telefony:
Koordynator:
Oddziałowa:
Obszar resuscytacyjno-zabiegowy:
Obszar obserwacyjny:
Wstępna Intensywna Terapia: 

55 239 59 89
55 239 57 12
55 239 57 15
55 239 57 51
55 239 56 09 
Obszar Konsultacyjny Chirurgiczny:
Telefon:
55 239 59 16

Oddział dysponuje 18 łóżkami wyposażonymi w pełne monitorowanie funkcji życiowych. Naszym zadaniem jest udzielanie niezbędnej pomocy lekarskiej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jesteśmy doskonale wyposażoną jednostką systemu Ratownictwa Medycznego. Posiadamy akredytację Ministerstwa Zdrowia i prowadzimy szkolenia lekarzy i ratowników w zakresie medycyny ratunkowej. Oddział znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska śmigłowców.

„Sercem” oddziału jest 4-łóżkowy obszar resuscytacyjno - zabiegowy, gdzie zgromadzony jest sprzęt pozwalający przeprowadzać zabiegi reanimacyjne, utrzymywać podstawowe czynności życiowe oraz wykonać wstępną diagnostykę (analizator parametrów krytycznych, USG, RTG).

W obszarze Wstępnej Intensywnej Terapii hospitalizujemy wszystkich chorych wymagających wentylacji wspomaganej lub zastępczej.

W celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SOR zatrudnia łącznie: 26 lekarzy, 41 pielęgniarek i 11 ratowników. Wszystkie zatrudnione pielęgniarki posiadają specjalizację lub kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej terapii lub medycyny ratunkowej.

W strukturach SOR funkcjonuje Izba Przyjęć. Do jej zadań należy kierowanie ruchem pacjentów, wypełnianie dokumentacji medycznej, a co najważniejsze, obsługa przyjęć planowych i w stanach ostrych pacjentów.
W skład Izby Przyjęć wchodzą: Rejestracja Główna Szpitala, Rejestracja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Magazyn Depozytu Odzieży oraz Archiwum Medyczne.

Informacja dla pacjentów dotycząca sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) to jednostka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, która niezwłocznie udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia niezbędnego dla stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Jeśli zachodzi taka potrzeba, zapewnia również transport sanitarny pacjenta do najbliższego podmiotu leczniczego wykonującego świadczenia opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie.

Rolę i zadania ( także schemat organizacyjny, wyposażenie i wymagania kadrowe) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego określa Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8.września 2006 oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

W SOR podejmujemy działania medyczne u chorych w stanie nagłego bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia:
• przywiezionych przez Zespoły ratownictwa medycznego /ZRM/
• skierowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej /POZ/
• osób zgłaszających się bez skierowania jeżeli istnieje niebezpieczeństwo trwałej utraty zdrowia lub w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

W miarę możliwości chorzy zgłaszający się do SOR powinni zabrać ze sobą:
• całą posiadaną dokumentację medyczną
• dowód osobisty lub inny dokument tożsamości umożliwiający potwierdzenie prawa do ubezpieczenia
• informację dotyczącą sposobu kontaktu z najbliższą rodziną np. numer telefonu z nazwiskiem i stopniem pokrewieństwa
• rzeczy niezbędne w przypadku ewentualnej hospitalizacji
• ubranie i środki finansowe umożliwiające samodzielny powrót do domu w przypadku braku konieczności hospitalizacji.

SOR realizuje przewozy medyczne polegające na odwiezieniu chorego do domu wyłącznie u chorych z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego.

SOR nie realizuje zadań POZ, nie jest poradnią specjalistyczną czy miejscem, gdzie wykonuje się diagnostykę:

• nie wypisujemy recept na przewlekle stosowane leki
• nie wykonujemy konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, bez wskazań nagłego zagrożenia zdrowia lub życia
• nie przedłużamy wystawionych zwolnień lekarskich, nie wystawiamy wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z nagłym stanem zagrożenia życia lub zdrowia
• nie zajmujemy się zmianą opatrunków, usunięciem szwów, wykonaniem iniekcji, usunięciem kleszcza, wymianą cewnika założonego na stałe itp.

Ze względu na specyfikę SOR czas udzielenia pomocy nie jest taki sam dla wszystkich chorych. 

Bezwzględne pierwszeństwo mają chorzy wymagający podjęcia pilnych działań medycznych niezbędnych dla ratowania życia.
U wszystkich chorych określany jest stopień pilności udzielenia pomocy medycznej.
W stanie bezpośredniego zagrożenia życia  pomoc udzielana jest w trybie natychmiastowym (osoby z zatrzymaniem krążenia i oddechu, nieprzytomne, z mnogimi obrażeniami ciała).
Pilna pomoc udzielana jest w czasie poniżej 10 minut, (np. osoby z silną dusznością, krwotokiem, nagłymi silnymi bólami, uporczywymi wymiotami, udarem mózgu, drgawkami, zatruciem, urazem wielonarządowym, oparzeniami, osoby z ostrą reakcją alergiczną).
We wszystkich innych przypadkach czas oczekiwania na pomoc może wynosić kilka godzin. Osoby te zaopatrywane są po udzieleniu pomocy chorym z grup o wyższym priorytecie.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 044 703


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/oddzialy/p,88,szpitalny-oddzial-ratunkowy.html