Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne - Laboratorium Bakteriologiczne

Kierownik:

mgr Halina SERAFIN

Telefony:
Kierownik Zakładu: (55) 239 59 22
Pracownia: (55) 239 58 39

Personel laboratorium to 14 osób – 7 diagnostów laboratoryjnych w tym 3 specjalistów    z mikrobiologii medycznej i 5 starszych techników analityki medycznej. Kadra laboratorium to zespół wysoko wykwalifikowany z dużym doświadczeniem, podnoszący kwalifikacje, aby jak najlepiej wypełniać swoje zawodowe powołanie.

Laboratorium Bakteriologiczne prowadzi szeroką diagnostykę  mikrobiologiczną opartą   o szybkie i nowoczesne metody z wykorzystaniem testów: biochemicznych, lateksowych     i immunochromatograficznych

Tak prowadzona diagnostyka daje szansę na prawidłowe ustalenie chorobotwórczego drobnoustroju i określenie jego lekowrażliwości.

Szeroka oferta badań proponowanych przez laboratorium oraz dobry kontakt między lekarzem a mikrobiologiem stanowi próbę sprostania wymaganiom i oczekiwaniom lekarzy klinicystów.

Laboratorium wykonuje:

 • posiewy w kierunku  drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych, z powierzonych materiałów biologicznych: klinicznych i środowiskowych,
 • badania monitorujące środowisko szpitalne,
 • identyfikację drobnoustrojów,
 • oznaczenie lekowrażliwości metodą manualną, automatyczną oraz immunochromatografuczną,
 • diagnostykę serologiczną płynów ustrojowych w oparciu o testy lateksowe,
 • diagnostykę biegunek bakteryjnych w oparciu o wysoce swoiste testy immunochromatograficzne do wykrywania dehydrogenazy GDH i  toksyn Clostridioides difficile oraz  w kierunku swoistych antygenów Campylobacter,
 • diagnostykę wirusowych biegunek -  w oparciu o szybkie testy w kierunku Rotawirusów, Adenowirusów i Norowirusów,
 • diagnostykę parazytologiczną – w ofercie posiadamy szybki test immunochromatograficzny do wykrywania białko cyst Giardii intestinalis,
 • interpretację kliniczną wyników badań.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesne automatyczne aparaty:

 • Bactec FX  - do posiewu płynów ustrojowych,
 • Vitek 2 - do szybkiej identyfikacji  i oznaczenia lekowrażliwości drobnoustrojów,
 • Previ - Color  Gram – do barwienia preparatów metodą Gram.

Laboratorium uczestniczy w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań:

 • krajowej – Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO  prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej,
 • krajowej – Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych              w zakresie identyfikacji grzybów drożdżopodobnych POLMICRO/MIKOLOGIA  prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej,
 • międzynarodowej – NEQAS –National External Quality Assessment Schemes.


Przygotowanie do poszczególnych badań:

http://www.szpital.elblag.pl/pacjent/p,225,przygotowanie-do-badan.html

Do zadań Laboratorium Bakteriologicznego należy w szczególności:

- wykonywanie badań bakteriologicznych z pobranych materiałów, identyfikacja wyhodowanych drobnoustrojów, oznaczenie lekowrażliwości oraz określanie mechanizmów oporności wytwarzanych przez drobnoustroje,
- wykonywanie wybranych badań parazytologicznych, wirusologicznych i mykologicznych
- kontrola prawidłowości procesu sterylizacji,
- monitorowanie kontroli dezynfekcji oddziałów, badanie nosicielstwa MRSA oraz monitorowanie czystości higienicznej rąk personelu medycznego,
- zaopatrywanie komórek medycznych w sprzęt jednorazowego użytku do pobierania         i transportu materiału biologicznego,
- współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala, w szczególności z Sekcją Higieny i Epidemiologii w zakresie monitorowania zakażeń szpitalnych,
- realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 066 297


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/pracownie-i-zaklady/p,134,medyczne-laboratorium-mikrobiologiczne-laboratorium-bakteriologiczne.html