Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Koordynator:

lek. Andrzej SZATKOWSKI 

Oddziałowa:

mgr piel. Kazimiera SUBOCZ

Telefony:
Gabinet Koordynatora: (55) 23 95 935
Gabinet Lekarski: (55) 23 95 760 

Gabinet Oddziałowej: (55) 23 95 670
Punkt Pielęgniarski: (55) 23 95 809
Sekretarka Medyczna: (55) 23 95 670

W Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentów z:
1) chorobami naczyniowymi ośrodkowego układu nerwowego,
2) padaczką,
3) stwardnieniem rozsianym,
4) miastenią,
5) chorobą Parkinsona,
6) zespołami otępiennymi i zwyrodnieniowymi,
7) ze schorzeniami kręgosłupa i zmianami zapalnymi układu nerwowego.

Oddział prowadzi:
1) leczenie trombolityczne ostrego udaru niedokrwiennego mózgu (od 2006 r.)
2) leczenie trombektomią mechaniczną we współpracy z ośrodkami w Gdańsku          i Olsztynie (od 2019 r.).

Z każdym rokiem zwiększamy liczbę pacjentów ze stwardnieniem rozsianym objętych leczeniem immunomodulującym w ramach programu terapeutycznego I i II lini.

Oddział uczestniczył w "Narodowym Programie Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu", a następnie w programie chorób sercowo-naczyniowych "Polkard". W ramach w/w programów znaczna część personelu lekarskiego i pielęgniarskiego odbyła szkolenia          w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Szybkie ustalenie rozpoznania i wdrożenie właściwego leczenia jest możliwe dzięki całodobowej dostępności do nowoczesnej aparatury diagnostycznej: TK, angio- TK, MRI, angiografii, USG Doppler, jak również do doskonale wyposażonego laboratorium. Przy oddziale działają pracownie EEG i EMG. Współpracujemy z lekarzami innych specjalności m. in. neurochirurgami, chirurgami naczyniowymi, kardiologami czy internistami.

Personel oddziału stanowi świetnie wyszkolony zespół lekarsko - pielęgniarski                     z wieloletnim doświadczeniem.
Równocześnie z leczeniem neurologicznym prowadzona jest:
a) rehabilitacja na bazie Zakładu Rehabilitacji oraz
b) terapia funkcji poznawczych prowadzona przez logopedę, neurologopedę, neuropsychologa i psychologa.

Do zadań w szczególności należy:

1)  diagnostyka i leczenie udaru mózgu, schorzeń korzeniowo- nerwowych w przebiegu zmian chorobowych kręgosłupa, schorzeń zapalnych układu nerwowego (w tym neuroboreliozy), chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, padaczki, miastenii            i zespołów miastenicznych, miopatycznych,

2)  diagnostyka i leczenie schorzeń układu nerwowego, w tym Choroby Parkinsona, Alzheimera, SM (stwardnienie rozsiane), SLA (stwardnienie boczne zanikowe).

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 918 384


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/oddzialy/p,101,oddzial-neurologiczny-z-pododdzialem-udarowym.html