Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Koordynator:

lek. Andrzej SZATKOWSKI 

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr piel. Kazimiera SUBOCZ

Telefony:
Gabinet Koordynatora: (55) 239 59 35
Gabinet Lekarski: (55) 239 57 60 

Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej: (55) 239 56 70
Punkt Pielęgniarski: (55) 239 58 09
Sekretarka Medyczna: (55) 239 56 70

W Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentów z:

1) chorobami naczyniowymi ośrodkowego układu nerwowego,
2) padaczką,
3) stwardnieniem rozsianym,
4) miastenią,
5) chorobą Parkinsona,
6) zespołami otępiennymi i zwyrodnieniowymi,
7) ze schorzeniami kręgosłupa i zmianami zapalnymi układu nerwowego,
8) bólami głowy

Oddział prowadzi:
1) leczenie trombolityczne ostrego udaru niedokrwiennego mózgu (od 2006 r.)
2) leczenie trombektomią mechaniczną we współpracy z ośrodkami w Gdańsku i Olsztynie (od 2019 r.).

Z każdym rokiem zwiększamy liczbę pacjentów ze stwardnieniem rozsianym objętych leczeniem immunomodulującym w ramach programu terapeutycznego.

Szybkie ustalenie rozpoznania i wdrożenie właściwego leczenia jest możliwe dzięki całodobowej dostępności do nowoczesnej aparatury diagnostycznej: TK,  MRI, angiografii, USG Doppler, jak również do doskonale wyposażonego laboratorium.

Przy oddziale działają pracownie EEG i Neurofizjologii.

Współpracujemy z lekarzami innych specjalności m. in. internistami, kardiologami,  neurochirurgami czy chirurgami naczyniowymi.

Personel oddziału stanowi świetnie wyszkolony zespół lekarsko - pielęgniarski     z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Równocześnie z leczeniem neurologicznym prowadzona jest:
a) rehabilitacja na bazie Zakładu Rehabilitacji
b) terapia funkcji poznawczych oraz diagnostyka i terapia zaburzeń mowy i połykania,  prowadzona przez logopedę, neurologopedę, neuropsychologa i psychologa.

Do zadań oddziału w szczególności należy:

1)  diagnostyka i leczenie udaru mózgu, schorzeń korzeniowo- nerwowych w przebiegu zmian chorobowych kręgosłupa, schorzeń zapalnych układu nerwowego , chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, padaczki, miastenii  i zespołów miastenicznych, miopatycznych, przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej.

2)  diagnostyka i leczenie schorzeń układu nerwowego, w tym Choroby Parkinsona, Alzheimera, SM (stwardnienie rozsiane), SLA (stwardnienie boczne zanikowe).

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 091 535


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/oddzialy/p,101,oddzial-neurologiczny-z-pododdzialem-udarowym.html