Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej

Kierownik:

lek. dent. Piotr Borowy


Lekarze:

poniedziałek - 9.00 - 14.00

lek. L. Wieczerzak

---------------------------------------------------------------------

wtorek - 9.00 - 14.00

lek. P. Borowy

--------------------------------------------------------------------

środa - 9.00 - 14.00

lek. J. Gubarew

-------------------------------------------------------------------

czwartek - 9.00 - 14.00 

lek. L. Wieczerzak

-------------------------------------------------------------------

piątek - 9.00 - 14.00

lek. L. Wieczerzak

-------------------------------------------------------------------
Pielęgniarka koordynująca: 

mgr Beata MUZYKA

Telefony:
Rejestracja telefoniczna i osobista/Informacja ws. listy oczekujących pacjentów:
(55) 239 55 28, (55) 239 59 00

poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.45
środa (tylko rejestracja osobista) - 8.00 - 17.00


Zadania Poradni:

 • diagnostyka i leczenie schorzeń w obrębie twarzoczaszki i jamy ustnej, udzielanie konsultacji specjalistycznych,
 • kwalifikacja i kierowanie pacjentów do leczenia w warunkach szpitalnych, a następnie kontynuacja leczenia poszpitalnego.

W ramach Poradni wykonywane są liczne zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu miejscowym. Najczęściej do Poradni trafiają pacjenci za stanami zapalnymi zębo-                i niezębopochodnymi, po urazach okolicy twarzoczaszki i jamy ustnej, z zaburzeniami rozwojowymi układu stomatognatycznego oraz procesami nowotworowymi łagodnymi      i złośliwymi okolicy twarzoczaszki, jamy ustnej i szyi. Niektóre choroby nowotworowe, głownie łagodne i o małym stopniu zaawansowania są leczone ambulatoryjnie. Nowotwory złośliwe diagnozuje się w ramach tzw. DILO (diagnostyka i leczenie onkologiczne). Wykonuje się diagnostykę wstępną i pogłębioną, po czym chorzy są kierowani na Konsylium Lekarzy Specjalistów, celem wskazania i wdrożenia optymalnego leczenia onkologicznego.

Przyjęcie do Poradni Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Stomatologicznej odbywają się,       w myśl obowiązujących przepisów, wyłącznie na podstawie aktualnych skierowań od lekarzy posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych.

Regulamin:

 • Zadania Poradni Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Stomatologicznej to                w szczególności:

 • kwalifikacja pacjentów do hospitalizacji w Pododdziale Chirurgii Szczękowo – Twarzowej,

 • badania kontrolne po zakończonym procesie leczenia w Pododdziale Chirurgii Szczękowo – Twarzowej,

 • kompleksowa diagnostyka schorzeń części twarzowej czaszki i jamy ustnej,

 • przygotowanie chorych do rozległych operacji w zakresie twarzoczaszki,

 • konsultacje z zakresu chirurgii szczękowo- twarzowej i stomatologicznej pacjentów kierowanych przez lekarzy innych specjalności,

 • konsultacje wewnątrzszpitalne,

 • wykonywanie zabiegów operacyjnych z dziedziny chirurgii szczękowo – twarzowej
  i stomatologicznej mieszczących się w kategorii zabiegów ambulatoryjnych,

 • prowadzenie staży podstawowych i kierunkowych dla lekarzy specjalizujących się
  w chirurgii stomatologicznej,

 • realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 108 494


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/poradnie/p,268,poradnia-chirurgii-szczekowo-twarzowej-i-stomatologicznej.html