Zasady udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym

UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ POZA KOLEJNOŚCIĄ POSIADAJĄ:

- kobiety w ciąży,

- osoby do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - posiadające zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,

-  osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

-  osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,

-  inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,

-  uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

-  weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami,

-  działacze opozycji antykomunistycznej,

-  osoby represjonowane z powodów politycznych,

-  osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

dawcy przeszczepu mają prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,

osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów.

Osoby posiadające ww. uprawnienia nie mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu kolejności na listach oczekujących.

W związku z powyższym, w momencie zgłoszenia się pacjenta z uprawnieniami do korzystania ze świadczeń poza kolejnością należy:

1.  Ustalić uprawnienie do korzystania poza kolejnością na podstawie okazanych dokumentów.

2.  Ustalić możliwy, najszybszy termin przyjęcia pacjenta.

3.  Wpisać do kolejki oczekujących (prowadzonej w systemie informatycznym) tytuł uprawnienia i numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń poza kolejnością.

4.  W momencie przyjęcia pacjenta w oddział, wykonać kopię dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością i załączyć do Historii choroby.

5.  W ostatnim tygodniu każdego miesiąca zarezerwować czas potrzebny na wykonanie jednego zabiegu operacyjnego pacjenta z uprawnieniami do korzystania ze świadczeń poza kolejnością.

6.  W przypadku udzielania świadczenia w trybie ambulatoryjnym, przyjąć uprawnionego pacjenta w dniu zgłoszenia,w wyznaczonych godzinach pracy poradni/zakładu (nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia). Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne mogą być udzielane również w poradni przyszpitalnej. Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się wyłącznie do tzw. pierwszych wizyt - obejmuje cały proces leczenia pacjenta.

7.  Nie wymagać skierowania do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych od:

-  inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,

-  cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

-  uprawnionego żołnierza lub pracownika - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

-  weterana poszkodowanego - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

-  osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

-  świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,

-  osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 288 128


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/pacjent/p,219,zasady-udzielania-swiadczen-osobom-szczegolnie-uprawnionym.html