Zasady udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają:
 • kobiety w ciąży,
 • osoby do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - posiadające zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,

 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,

 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

 • weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

 • działacze opozycji antykomunistycznej,
 • osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • dawcy przeszczepu mają prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 • osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów.

Osoby posiadające ww. uprawnienia nie mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu kolejności na listach oczekujących.

W związku z powyższym, w momencie zgłoszenia się pacjenta z uprawnieniami do korzystania ze świadczeń poza kolejnością należy:

1. Ustalić uprawnienie do korzystania poza kolejnością na podstawie okazanych dokumentów.

2. Ustalić możliwy, najszybszy termin przyjęcia pacjenta.

3. Wpisać do kolejki oczekujących (prowadzonej w systemie informatycznym) tytuł uprawnienia i numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń poza kolejnością.

4. W momencie przyjęcia pacjenta w oddział, wykonać kopię dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością i załączyć do Historii choroby.

5. W ostatnim tygodniu każdego miesiąca zarezerwować czas potrzebny na wykonanie jednego zabiegu operacyjnego pacjenta z uprawnieniami do korzystania ze świadczeń poza kolejnością.

6. W przypadku udzielania świadczenia w trybie ambulatoryjnym, przyjąć uprawnionego pacjenta w dniu zgłoszenia, w wyznaczonych godzinach pracy poradni/zakładu (nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia). Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne mogą być udzielane również w poradni przyszpitalnej. Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się wyłącznie do tzw. pierwszych wizyt - obejmuje cały proces leczenia pacjenta.

7. Nie wymagać skierowania do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych od:

- inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,

- cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

- uprawnionego żołnierza lub pracownika - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

- weterana poszkodowanego - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

- osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,

- osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 116 815


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/pacjent/p,219,zasady-udzielania-swiadczen-osobom-szczegolnie-uprawnionym.html