Polityka prywatności WSZZ Elbląg

§ 1. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Dyrektor Naczelny WSZZ Elbląg. Dalej zwany Administratorem.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). oraz przepisami wykonawczymi.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 5. Podane przez Użytkownika dane osobowe są przetwarzane dla celów związanych z świadczeniem usług zdrowotnych jedynie przez WSZZ Elbląg
 6. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia swoich danych z bazy danych..
 7. W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług, prosimy o kontakt pod adresem wszz@szpital.elblag.pl

§ 2. Przechowywanie i ochrona informacji

 1. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.
 2. Określone środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i rozliczlności opisane zostały w „Polityce Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w zakresie ochrony danych osobowych” pkt.12.
 3. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

§ 3. Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

 1. W Serwisie wykorzystywana jest technika „cookies”, pozwalająca na zapisywanie na komputerze Użytkownika Serwisu informacji, które serwer Administratora może odczytywać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera Użytkownika.
 2. Zastosowana technika „cookies” wykorzystywana jest do przechowywania identyfikatora dostępu Użytkownika, tak by nie trzeba było ponownie wprowadzać tej informacji przy każdorazowym korzystaniu z tej strony.
 3. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie danych osobowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
 4. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

§ 4. Zabezpieczenia

 1. Dokładamy starań, aby w możliwie najlepszy sposób zabezpieczyć informacje zebrane od Państwa drogą internetową przed nieupoważnionym dostępem i wykorzystaniem.
Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 108 519


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/p,174,polityka-prywatnosci-wszz-elblag.html