Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi

Koordynator:

lek. Zbigniew FIEDOROWICZ

Oddziałowa:

lic. piel. Anna KOWZAN - STASIEŁOWICZ

Telefony:
Gabinet Koordynatora: (55) 239 57 73
Gabinet Oddziałowej: (55) 239 56 53

Gabinet Lekarski: (55) 239 59 61
Punkt Pielęgniarek: (55) 239 59 85
Sekretarka medyczna: (55) 239 57 42

W Oddziale prowadzone jest leczenie chorób nowotworowych w oparciu o nowoczesne standardy leczenia, w ścisłej współpracy z Oddziałem Onkologicznym oraz Centrum Radioterapii w ramach Elbląskiego Centrum Onkologii.

Głównym obszarem działalności oddziału są:

  • Nowotwory gruczołu piersiowego: diagnostyka zmian ogniskowych stwierdzonych w badaniach obrazowych – BAC, biopsja mammotomiczna, leczenie guzów łagodnych, leczenie oszczędzające piersi w nowotworach złośliwych wspólnie z Oddziałem Radioterapii NU-MED, rekonstrukcje piersi po mastektomii przy użyciu endoprotez i tkanek własnych pacjentki (LD, TRAM), rekonstrukcje w trybie natychmiastowym lub odroczonym.
  • Nowotwory skóry: operacje radykalne czerniaka i innych nowotworów złośliwych z zastosowaniem metod chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej; w czerniakach i rakach piersi metoda biopsji węzła wartowniczego (współpraca z Zakładami Medycyny Nuklearnej w Olsztynie i Gdańsku.
  • Choroby łagodne i złośliwe gruczołu tarczowego oraz inne choroby endokrynologiczne.
  • Nowotwory przewodu pokarmowego: częściowe i całkowite wycięcie żołądka, resekcja jelita grubego (wszystkich odcinków, a w przypadku raków odbytnicy w większości z zachowaniem zwieraczy, dzięki użyciu staplerów), operacje radykalne raka trzustki, operacje guzów dróg żółciowych i wątroby (pierwotne i przerzutowe), nieoperacyjna metoda regionalnej dowątrobowej chemioterapii i embolizacji, operacje nowotworów jelita grubego metodą laparoskopową.

W oddziale pracuje wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek oraz psycholog kliniczny. Personel oddziału stale podnosi swoje kwalifikacje oraz uczestniczy w kongresach i sympozjach.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w zakresie chirurgii onkologicznej oraz odbywania starzy specjalizacyjnych.


Zadania Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi to
w szczególności:

1) Diagnostyka i wielokierunkowe leczenie chorób nowotworowych o różnym umiejscowieniu obejmujące:

a) łagodne i złośliwe nowotwory gruczołu piersiowego
b) nowotwory złośliwe i stany przednowotworowe skóry i powłok ciała (znamiona barwnikowe, nabłoniaki podstawnokomórkowe, raki płaskonabłonkowe, czerniaki)
c) choroby nowotworowe przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, jelita grubego, wątroby, trzustki)
d) łagodne i złośliwe nowotwory gruczołów wydzielenia wewnętrznego
e) nowotwory nienabłonkowe tkanek miękkich

2) współpraca w zakresie diagnostyki i terapii z innymi medycznymi komórkami organizacyjnymi, zwłaszcza z Pracownią Radiologii Zabiegowej, Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego, Blokiem Operacyjnym oraz Zakładem Radiologii

3) realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa


Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 347 913


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/oddzialy/p,92,oddzial-chirurgii-onkologicznej-z-pododdzialem-chirurgii-piersi.html