Pakiet Onkologiczny

Choroby onkologiczne charakteryzują się najczęściej dużą dynamiką zmian i szybko postępującym procesem nowotworowym. Dlatego pacjenci, co do których istnieje podejrzenie nowotworu, mają szczególne uprawnienia w dostępie do szybkiej diagnostyki i leczenia. Zapewnia to im pakiet onkologiczny, którego szczegóły zawarte są w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Wczesne wykrycie zmian nowotworowych zwiększa szanse na wyleczenie.

Wojewódzki Szpital Zespolony we współpracy z Centrum Radioterapii i Usprawniania NU-MED. Grupa S.A. w ramach

Elbląskiego Centrum Onkologii, zapewnia kompleksową opiekę i szybką terapię onkologiczną w ramach umowy z OW Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie.

W przypadku wystawienia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, tzw „zielonej karty DILO” przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę – kompleksową diagnostykę wstępną i pogłębioną można wykonać w Elbląskim Centrum Onkologii.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ
POD BEZPŁATNYM NUMEREM INFOLINII ONKOLOGICZNEJ

800 777 333

KARTA DILO JEST GWARANCJĄ OBJĘCIA PACJENTA SKOORDYNOWANYM PLANEM DIAGNOSTYKI I LECZENIA.


ZAPEWNIAMY SZYBKĄ, PEŁNĄ DIAGNOSTYKĘ, KRÓTKIE TERMINY

ORAZ USTALAMY PLAN LECZENIA ONKOLOGICZNEGO.

PEŁNĄ DIAGNOSTYKĘ WSTĘPNĄ I POGŁĘBIONĄ POSZCZEGÓLNYCH GRUP NOWOTWORÓW REALIZUJEMY W PORADNIACH I PRACOWNIACH:

 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie,

 • Poradnia Onkologiczna w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie,

 • Poradnia Hematologiczna w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie,

 • Poradnia Urologiczna z Pracownią Uroflowmetryczną,

 • Poradnia Konsultacyjna Ginekologiczna,

 • Poradnia Neurochirurgiczna,

 • Poradnia Endokrynologiczna,

 • Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Układu Pokarmowego- Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej,

 • Poradnia Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej,

 • Poradnia Konsultacyjna Laryngologiczna,

 • Pracownia Mammografii,

 • Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego,

 • Pracownia USG/ USG DOPPLER,

 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,

 • Laboratorium Bakteriologiczne,

 • Zakład Radiologii.

Każdy pacjent posiadający kartę DILO jest pod opieką koordynatora, który ustala terminy zleconych przez lekarza specjalistę badań diagnostycznych, a następnie ustalony przez wielodyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów (konsylium)- plan dalszego leczenia onkologicznego.

KOORDYNATORZY ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ ETAPU DIAGNOSTYKI WSTĘPNEJ I POGŁĘBIONEJ

PACJENTÓW Z KARTĄ DILO W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH:

Kinga Gibas
e-mail: kgibas@szpital.elblag.pl
Tel. 785 306 632

tel. 55/ 239 59 51

Magdalena Kołodziejska
e-mail: mkolodziejska@szpital.elblag.pl

Tel. 785 306 632

tel. 55/ 239 59 51

Joanna Zawłocka

e-mail: jzawlocka@szpital.elblag.pl

Tel. 785 306 632

tel. 55/ 239 59 51

Anna Gronkowska

e-mail: agronkowska@szpital.elblag.pl

Tel. 785 306 632

tel. 55/ 239 59 51

Joanna Olszanicka
e-mail: joanna.olszanicka@nu-med.pl

kom. 795 130 992

Wiktoria Mrowińska
e-mail: wiktoria.mrowinska@nu-med.pl

kom. 532 560 630

Joanna Hincman

e-mail: joanna.hincman@nu-med.pl

kom. 795 127 444 lub 795 126 239

Po zakończeniu diagnostyki pogłębionej pacjent jest kierowany na KONSYLIUM.

Czym jest konsylium?
To wielodyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów, którzy na podstawie wyników badań diagnostycznych i terapeutycznych ustalają plan dalszego leczenia onkologicznego. Plan ten jest szczegółowo omawiany z pacjentem, który musi wyrazić zgodę na jego realizację.

W naszym szpitalu, konsylium dla poszczególnych grup nowotworów - to zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie:

 • chirurgii onkologicznej, ginekologii, urologii, otolaryngologii, chirurgii szczękowo – twarzowej, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii, gastroenterologii, chorób wewnętrznych, okulistyki (w zależności od umiejscowienia nowotworu w konsylium bierze udział wybrany lekarz specjalista),

 • onkologii klinicznej,

 • radioterapii,

 • patomorfologii (tylko KON-PIERŚ i KON-JG),

 • radiologii (tylko KON-PIERŚ i KON-JG).

Podczas konsylium każdy pacjent ma wyznaczonego koordynatora.

Koordynator pacjenta onkologicznego ściśle współpracuje z pacjentem i prowadzi go przez cały proces leczenia onkologicznego. Do jego zadań należy udzielanie pacjentowi informacji o organizacji ustalonego planu leczenia onkologicznego oraz koordynacja poszczególnych etapów opieki onkologicznej.

Na konsylia specjalistyczne, zapraszamy również pacjentów, którzy posiadają KARTĘ DILO i są po etapie diagnostyki wstępnej i pogłębionej wykonanej poza naszym centrum w celu ustalenia dalszego leczenia onkologicznego.

Realizacja ustalonego na konsylium planu leczenia onkologicznego:

 1. Leczenie zabiegowe - w zależności od umiejscowienia nowotworu jest realizowane przez:

 • Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi,

 • Oddział Ginekologiczny,

 • Oddział Urologiczny,

 • Oddział Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Chirurgii Kręgosłupa,

 • Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

 • Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo – Twarzowej,

 • Oddział Okulistyczny,

 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym,

 • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej.

2. Leczenie uzupełniające zapewniają oddziały:

 • Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chemioterapii,

 • Oddział Dzienny Chemioterapii,

 • Centrum Radioterapii i Usprawniania.

3. ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE ZAPEWNIA:

 • Oddział dzienny rehabilitacji.

4. MONITOROWANIE PRZEZ 5 LAT OD ZAKOŃCZONEGO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ZAPEWNIAJĄ:

W zależności od umiejscowienia nowotworu:

 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie,

 • Poradnia Onkologiczna w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie,

 • Poradnia hematologiczna w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie,

 • Poradnia Urologiczna z Pracownią Uroflowmetryczną,

 • Poradnia Konsultacyjna Ginekologiczna,

 • Poradnia Neurochirurgiczna,

 • Poradnia Endokrynologiczna,

 • Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Układu Pokarmowego- Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej,

 • Poradnia Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej.

 • Poradnia Konsultacyjna Laryngologiczna

KOORDYNATORZY

ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ PLANU LECZENIA ONKOLOGICZNEGO USTALONEGO NA KONSYLIUM:

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII SZCZĘKOWO – TWARZOWEJ,

ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII, NEUROTRAUMATOLOGII I CHIRURGII KRĘGOSŁUPA,

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY

Sylwia Wojciechowska

e-mail: swojciechowska@szpital.elblag.pl

tel. 887 110 551,

tel. 55/ 239 55 13

ODDZIAŁ UROLOGICZNY

Aleksandra Szwedko
e-mail: aszwedko@szpital.elblag.pl

kom. 785 306 631
tel. 55/ 239 55 13

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII PIERSI,

CENTRUM KOMPETENCJI RAKA PIERSI,

CENTRUM KOMPETENCJI RAKA JELITA GRUBEGO,

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM GASTROENTEROLOGICZNYM,

CHIRURGIA URAZOWO - ORTOPEDYCZNA

Sylwia Tomaszewska
e-mail: stomaszewska@szpital.elblag.pl

kom. 505 506 299
tel. 55/ 239 55 13

Edyta Wach
e-mail: ewach@szpital.elblag.pl

kom. 887 454 463
tel. 55/ 239 55 13


Malwina Szypiło
e-mail: mszypilo@szpital.elblag.pl

kom. 505 506 299
tel. 55/ 239 55 13

Gabinet konsylium mieści się w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala w Elblągu, ul. Królewiecka 146 (niski parter).

Rejestracja na konsylium specjalistyczne osobista lub telefoniczna

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:15-14:15

tel. 55/ 239 55 13

e-mail:pakietonkologiczny@szpital.elblag.pl

Koordynator Opieki Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu:
Wiesława Jastrząb
tel. 55 / 239 59 95
e-mail: wjastrzab@szpital.elblag.pl

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 108 509


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/p,230,pakiet-onkologiczny.html