Pakiet Onkologiczny

Choroby onkologiczne charakteryzują się najczęściej dużą dynamiką zmian i szybko postępującym procesem nowotworowym. Dlatego pacjenci, co do których istnieje podejrzenie nowotworu, mają szczególne uprawnienia w dostępie do szybkiej diagnostyki i leczenia. Zapewnia to im pakiet onkologiczny, którego szczegóły zawarte są w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Wczesne wykrycie zmian nowotworowych zwiększa szanse na wyleczenie.

Wojewódzki Szpital Zespolony we współpracy z Centrum Radioterapii i Usprawniania NU-MED. Grupa S.A. w ramach Elbląskiego Centrum Onkologii, zapewnia kompleksową opiekę i szybką terapię onkologiczną w ramach umowy z OW Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie.

W przypadku wystawienia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, tzw „zielonej karty DILO” przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę – kompleksową diagnostykę wstępną i pogłębioną można wykonać w Elbląskim Centrum Onkologii.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ
POD BEZPŁATNYM NUMEREM INFOLINII ONKOLOGICZNEJ 800 777 333

PEŁNĄ DIAGNOSTYKĘ WSTĘPNĄ I POGŁĘBIONĄ POSZCZEGÓLNYCH GRUP NOWOTWORÓW REALIZUJEMY W PORADNIACH I PRACOWNIACH:

 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie,

 • Poradnia Onkologiczna w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie,

 • Poradnia hematologiczna w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie,

 • Poradnia Urologiczna z Pracownią Uroflowmetryczną,

 • Poradnia Konsultacyjna Ginekologiczna,

 • Poradnia Endokrynologiczna,

 • Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Układu Pokarmowego- Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej,

 • Poradnia Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej,

 • Poradnia Konsultacyjna Laryngologiczna,
 • Pracownia Mammografii,

 • Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego,

 • Pracownia USG/ USG DOPPLER,

 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,

 • Laboratorium Bakteriologiczne,

 • Zakład Radiologii.

Każdy pacjent jest pod opieką koordynatora, który ustala terminy badań diagnostycznych, a następnie ustalony przez wielodyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów (konsylium)- plan dalszego leczenia onkologicznego.


KOORDYNATORZY ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ ETAPU DIAGNOSTYKI WSTĘPNEJ I POGŁĘBIONEJ:

Joanna Olszanicka
kom. 795 130 992,

e-mail: joanna.olszanicka@nu-med.pl

Aleksandra Maślińska
kom. 880 788 620,

Po zakończeniu diagnostyki pogłębionej pacjent jest kierowany na KONSYLIUM.

Czym jest konsylium?
To wielodyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów, którzy na podstawie wyników badań diagnostycznych i terapeutycznych ustalają plan dalszego leczenia onkologicznego. Plan ten jest szczegółowo omawiany z pacjentem, który musi wyrazić zgodę na jego realizacje.

W naszym szpitalu, konsylium dla poszczególnych grup nowotworów - to zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie:

 • chirurgii onkologicznej, ginekologii, urologii, otolaryngologii, chirurgii szczękowo – twarzowej, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii, gastroenterologii, chorób wewnętrznych, okulistyki (w zależności od umiejscowienia nowotworu w konsylium bierze udział wybrany lekarz specjalista),

 • onkologii klinicznej,

 • radioterapii,

 • patomorfologii (tylko KON-PIERŚ i KON-JG),

 • radiologii (tylko KON-PIERŚ i KON-JG).

Podczas konsylium wyznaczany jest koordynator organizacyjny dla każdego pacjenta.

Koordynatorściśle współpracuje z pacjentem i prowadzi go przez cały proces leczenia onkologicznego. Do jego zadań należy udzielanie pacjentowi informacji o organizacji diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego oraz koordynacja poszczególnych etapów opieki onkologicznej.


NA KONSYLIA SPECJALISTYCZNE, ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ PACJENTÓW, KTÓRZY POSIADAJĄ KARTĘ DILO I SĄ PO ETAPIE DIAGNOSTYKI WSTĘPNEJ I POGŁĘBIONEJ WYKONANEJ POZA NASZYM CENTRUM W CELU USTALENIA DALSZEGO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO

Realizacja ustalonego na konsylium planu leczenia onkologicznego:

1. LECZENIE ZABIEGOWE - W ZALEŻNOŚCI OD UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU JEST REALIZOWANE PRZEZ:

 • Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi,

 • Oddział Ginekologiczny,

 • Oddział Urologiczny,

 • Oddział Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Chirurgii Kręgosłupa,

 • Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

 • Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo – Twarzowej,

 • Oddział Okulistyczny,

 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym,

 • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej.

2. LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE ZAPEWNIAJĄ ODDZIAŁY:

 • Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chemioterapii,

 • Oddział Dzienny Chemioterapii,

 • Centrum Radioterapii i Usprawniania.

3. ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE ZAPEWNIA:

 • Oddział dzienny rehabilitacji - Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,

4. MONITOROWANIE PRZEZ 5 LAT OD ZAKOŃCZONEGO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO:

W zależności od umiejscowienia nowotworu:

 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie,

 • Poradnia Onkologiczna w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie,

 • Poradnia hematologiczna w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie,

 • Poradnia Urologiczna z Pracownią Uroflowmetryczną,

 • Poradnia Konsultacyjna Ginekologiczna,

 • Poradnia Endokrynologiczna,

 • Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Układu Pokarmowego- Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej,

 • Poradnia Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej.

 • Poradnia Konsultacyjna Laryngologiczna

KOORDYNATORZY ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ PLANU LECZENIA ONKOLOGICZNEGO USTALONEGO NA KONSYLIUM:

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII SZCZĘKOWO – TWARZOWEJ, ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII, NEUROTRAUMATOLOGII I CHIRURGII KRĘGOSŁUPA, ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY:

Kinga Gibas
email: kgibas@szpital.elblag.pl
Magdalena Kołodziejska
email: mkolodziejska@szpital.elblag.pl

kom. 785 306 632
tel. 55/ 239 55 13

ODDZIAŁ UROLOGICZNY:

Aleksandra Szwedko
email: aszwedko@szpital.elblag.pl

kom. 785 306 961
tel. 55/ 239 55 13

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII PIERSI, OŚRODEK RAKA PIERSI, CENTRUM KOMPETENCJI RAKA JELITA GRUBEGO, ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM GASTROENTEROLOGICZNYM, CHIRURGIA URAZWO - ORTOPEDYCZNA:

Sylwia Tomaszewska
email: stomaszewska@szpital.elblag.pl
Edyta Wach
email: ewach@szpital.elblag.pl
Malwina Szypiło
email: mszypilo@szpital.elblag.pl

kom. 505 506 299
tel. 55/ 239 55 13

Gabinet konsylium mieści się w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala w Elblągu, ul. Królewiecka 146 (niski parter).

Rejestracja na konsylium specjalistyczne osobista lub telefoniczna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:15-14:15

 • tel. 55/ 239 55 13

 • e-mail:pakietonkologiczny@szpital.elblag.pl

KARTA DILO JEST GWARANCJĄ OBJĘCIA PACJENTA SKOORDYNOWANYM PLANEM DIAGNOSTYKI I LECZENIA.
ZAPEWNIAMY SZYBKĄ, PEŁNĄ DIAGNOSTYKĘ, KRÓTKIE TERMINY ORAZ USTALAMY PLAN LECZENIA ONKOLOGICZNEGO.

Koordynator Opieki Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu:
Wiesława Jastrząb
tel. 55 / 239 59 95
e-mail: wjastrzab@szpital.elblag.pl

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 918 436


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/p,230,pakiet-onkologiczny.html