Artykuły - Ostatnio dodane

Ostatnio dodane

Kompleksowa modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w WSZ w Elblągu

14 sierpnia 2018, 9:32
Dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu zmodernizował Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz zakupił aparaturę medyczną . Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu zakończył realizację infrastrukturalnego projektu np. „ Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu ”, dofinansowanego z...

Zdjęcia z realizacji prac budowlanych w lipcu i sierpniu 2018r.

14 sierpnia 2018, 9:25
Zdjęcia z realizacji prac budowlanych w lipcu i sierpniu 2018r.

28/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek,kserokopiarek , faksów i innych urządzeń drukujących w 4 pakietach

13 sierpnia 2018, 12:26
Dostawa w czterech pakietach: Pakiet nr 1: Materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek, faksów i innych urządzeń drukujących, Pakiet nr 2: Materiały eksploatacyjne do drukarek termicznych, Pakiet nr 3: Materiały eksploatacyjne do skanerów, Pakiet nr 4: Nośniki danych, dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Konkurs ofert, obejmujący zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

8 sierpnia 2018, 14:08
Wojewódzki Szpital Zespolony z siedzibą w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146, działając na podstawie przepisów art.26-27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert obejmujący  zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: KOD CPV 85121100-4 – ogólne usługi lekarzy specjalistów i bez specjalizacji lub będących w trakcie ...

ZP-79/2018 Dostawa jednorazowych staplerów okrężnych

6 sierpnia 2018, 12:36
Dostawa jednorazowych staplerów okrężnych - 36 szt. dla potrzeb Oddziału Chirurgii Onkologicznej WSZ w  Elblągu.

ZP-77/2018 Konserwacja dźwigów osobowych i towarowych

3 sierpnia 2018, 12:55
K onserwacja i bieżąca eksploatacja elektrycznych i hydraulicznych dźwigów osobowych i towarowych dla zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania i bezawaryjnego utrzymania w ruchu w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 867 053


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/artykuly.html