Kontakt

Adresy korespondencyjne, adresy e-mail, telefony, faksy

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
82 - 300 Elbląg

NIP 578 - 25 - 17 - 492
REGON 170745930

sekretariat@szpital.elblag.pl
wszz@szpital.elblag.pl

Telefon: 55 23 95 900

Faks: 55 23 45 612


Szanowni Państwo,

Zgodnie z  art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: wsz.iod@szpital.elblag.pl;
  • Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- jako prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez  administratora,
  • odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • okres przechowywania danych osobowych – 2 lata,
  • mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może uniemożliwić nawiązanie kontaktu.
  • mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2

Biuro prasowe

Osoba
Telefon
E-mail
Rzecznik prasowy

55 23 95 704

biuroprasowe@szpital.elblag.pl

Formularz kontaktowy

Zabezpieczenie antyspamowe - wpisz wynik 2 + 9 + 2 =

Dyrektorzy

Osoba
Telefon
E-mail
Dyrektor Naczelny
Elżbieta Gelert
 55 23 46 211

sekretariat@szpital.elblag.pl

p.o. Dyrektor ds. Lecznictwa
Grzegorz Sosnowski
 55 23 95 703

gsosnowski@szpital.elblag.pl

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
Bożena Ropelewska
 55 23 95 713

bropelewska@szpital.elblag.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych
Piotr Tomaszewski
 55 23 95 615

ptomaszewski@szpital.elblag.pl

Dyrektor ds. Techniczno - Eksploatacyjnych
Michał Marciniak
 55 23 95 685

mmarciniak@szpital.elblag.pl

Inspektor Ochrony Danych

Osoba
Telefon
E-mail
Inspektor Ochrony Danych

55 23 95 917

wsz.iod@szpital.elblag.pl

Pion Medyczny

Osoba
Telefon / E-mail
Przełożona Szpitala
55 23 95 954
wsulich@szpital.elblag.pl
Pielęgniarka Przyszpitalna
55 23 95 844
Edukator Zdrowia
55 23 95 962
dstanicka@szpital.elblag.pl

Osoba
Telefon
E-mail
Koordynator opieki onkologicznej
55 23 95 995
55 23 95 513
pakietonkologiczny@szpital.elblag.pl

Oddziały szpitalne

Telefon
Izba Przyjęć 55 23 95 7 11
55 23 95 8 11
55 23 95 9 11

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Telefon
Gabinet Koordynatora 55 239 59 89
Gabinet Oddziałowej 55 239 57 12
Obszar Resuscytacyjno - Zabiegowy 55 239 57 15
Obszar Obserwacyjny 55 239 57 51
Wstępna Intensywna Terapia 55 239 56 09
Ambulatorium Chirurgiczne 55 239 59 16

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 59 03
Gabinet Oddziałowego 55 239 58 95
Gabinet Lekarski 55 239 58 40
55 239 58 75
Punkt Pielęgniarski 55 239 59 55
55 239 58 85

Blok Operacyjny

Telefon
Gabinet Kierownika 55 239 56 28
Gabinet Anestezjologów 55 239 57 28
Dyżurka Pielęgniarek 55 239 58 20

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 57 67
Gabinet Oddziałowej 55 239 57 20
Gabinet Lekarski 55 239 57 59
55 239 58 57
Punkt Pielęgniarek 55 239 56 58

Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 57 73
Gabinet Oddziałowej 55 239 56 53
Gabinet Lekarski 55 239 59 61
Punkt Pielęgniarek 55 239 59 85

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 58 30
Gabinet Oddziałowej 55 239 57 06
Gabinet Lekarski 55 239 57 38
Punkt pielęgniarski 55 239 57 55

Oddział Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Chirurgii Kręgosłupa

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 57 01
Gabinet Oddziałowej 55 239 57 69
Gabinet Lekarski 55 239 56 91
Punkt Pielęgniarski 55 239 57 65

Oddział Urologiczny

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 59 96
Gabinet Oddziałowej 55 239 56 10
Gabinet Lekarski 55 239 59 81
Punkt Pielęgniarski 55 239 58 31

Oddział Okulistyczny

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 58 36
Gabinet Oddziałowej 55 239 58 70
Gabinet Lekarski 55 239 59 41
Punkt Pielęgniarski 55 239 57 91

Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 2395 905
Gabinet Oddziałowej 55 2395 770
Gabinet Lekarski 55 2395 965
Punkt Pielęgniarski 55 2395 748

I Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 58 35
Gabinet Oddziałowej 55 239 58 50
Gabinet Lekarski 55 239 58 34
Punkt Pielęgniarski 55 239 57 25

II Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologicznym, Pododdziałem Diabetologicznym i Pododdziałem Nefrologicznym

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 58 37
Gabinet Oddziałowej 55 239 57 50
Gabinet Lekarski 55 239 59 06
55 239 56 76
Punkt Pielęgniarski 55 239 58 08

Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 57 36
Gabinet Oddziałowej 55 239 57 40
Gabinet Lekarski 55 239 57 86
Punkt Pielęgniarek 55 239 58 67
Dyżurka OIK 55 239 59 88
Gabinet Kon.Wszczepiania Stymulatorów 55 239 57 27
Echokardiografia 55 239 56 46

Pododdział Kardiologii Inwazyjnej

Telefon
Gabinet Oddziałowej / Sekretariat Medyczny 55 239 59 66
Gabinet Lekarski 55 239 56 81
Gabinet Lekarzy Dyżurnych 55 239 56 40
Punkt Pielęgniarek 55 239 59 57

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 59 35
Gabinet Oddziałowej 55 239 56 70
Gabinet Lekarski 55 239 57 60
Punkt Pielęgniarski 55 239 58 09

Oddział Onkologiczny

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 57 49
Gabinet Oddziałowej 55 239 56 07
Gabinet Lekarski 55 239 57 79
Punkt Pielęgniarski 55 239 58 38
Oddział Dzienny Chemioterapii 55 23 95 816

Oddział Dermatologiczny

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 57 75
Gabinet Oddziałowej 55 239 58 61
Gabinet Lekarski 55 239 58 97
Punkt Pielęgniarski 55 239 59 07

Oddział Reumatologiczny

Telefon
Gabinet ordynatora 55 239 56 90
Gabinet oddziałowej 55 239 57 07
Gabinet Lekarski 55 239 57 63
Punkt Pielęgniarski 55 239 58 69

Oddział Ginekologii, Oddział Patologii Ciąży,
Oddział Położniczy, Izba Przyjęć Położnicza, Trakt Porodowy

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 56 55
Gabinet Oddziałowej 55 239 59 15
Gabinet Lekarski 55 239 56 78
55 239 58 74
55 239 58 10
55 239 57 30
Punkt Pielęgniarski Oddziału Ginekologicznego 55 239 56 86
Punkt Położnych Oddziału Patologii Ciąży 55 239 57 39
Punkt Położnych Oddziału Położniczego 55 239 59 76
Trakt Porodowy 55 23 95 710
Szkoła Rodzenia 55 23 95 606

Oddział Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii
Noworodka im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Telefon
Gabinet Ordynatora
55 239 57 71
Gabinet Oddziałowej
55 239 58 77
Gabinet Lekarski
55 239 57 78
Oddział Noworodków 55 239 59 52
Oddział Patologii Noworodków 55 239 58 56
Oddział Intensywnej Terapii Noworodków 55 239 58 56

Oddział Niemowlęcy

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 59 21
Gabinet Oddziałowej 55 239 59 71
Gabinet Lekarski 55 239 59 30
Punkt Pielęgniarski 55 239 57 23

Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neurologiczno - Rehabilitacyjnym

Telefon
Izba Przyjęć Dziecięca 55 239 58 12
Gabinet Ordynatora
55 239 59 21
Gabinet Oddziałowej
55 239 59 71
Gabinet Lekarski 55 239 58 17
Punkt Pielęgniarski 55 239 57 22
EEG dla dzieci
55 239 57 97

Dział Ratownictwa Medycznego

Telefon

Dział Ratownictwa Medycznego
55 23 68 999
55 23 36 378
55 23 95 697
Gabinet Koordynatora
55 23 61 665
Zespół Wyjazdowy "P" 55 23 95 814
Zespół Wyjazdowy "S" 55 23 95 979
Sekcja Transportu 55 23 95 978

Sekcja Higieny i Epidemiologii

Telefon
Koordynator 55 239 58 47
Pielęgniarki Epidemiologiczne
55 239 58 84

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (Ambulatoryjna)

Telefon
Gabinet Zabiegowy
55 23 95 799
Gabinet Lekarski
55 23 95 761

Apteka Szpitalna

Telefon
Kierownik 55 23 95 790

Dział Organizacji Usług Medycznych

Telefon
Kierownik 55 23 95 995
Sekcja Statystyki  i Obsługi Kolejek Oczekujących
55 23 95 951
Sekcja Analiz Usług Medycznych
55 23 95 679
Sekcja Opieki Koordynowanej
55 23 39 513

Dział Jakości i Dokumentacji Medycznej

Telefon
Sekcja Zarządzania Jakością 55 23 95 724
Sekcja Dokumentacji Medycznej i Kodowania 55 23 95 702

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Osoba Telefon
Kierownik Zakładu 55 239 58 51
Kierownik Zespołu Techników 55 239 59 24
Rejestracja 55 239 59 44
Asystenci dyżurni 55 239 57 80

Laboratorium Bakteriologiczne

Osoba Telefon
Kierownik Zakładu 55 239 59 22
Pracownia 55 239 58 39

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Osoba Telefon
Kierownik Pracowni 55 239 57 14

Zakład Radiologii

Osoba Telefon
Koordynator Zakładu 55 239 59 84
Kierownik Zespołu Techników 55 239 59 28
Rejestracja 55 239 58 80
Pracownia Mammografii 55 23 95 754
Pracownia Radiologii Zabiegowej 55 239 55 02
Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia 55 239 57 05
Pracownia Wszczepiania Rozruszników 55 239 59 75
Pracownia EKG 55 239 56 41
Pracownia Elektroencefalograficzna - EEG 55 239 56 48

Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego

Osoba Telefon
Rejestracja dla Pacjenta ambulatoryjnego (pokój 012) 55 237 04 21
Rejestracja dla Pacjenta szpitalnego (pokój 014) 55 239 59 39
Rejestracja osobista w godz. 8.00 - 14.30

Zakład Rehabilitacji

Osoba Telefon
Kierownik Zakładu 55 239 57 44
Sekretariat 55 239 56 84

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Osoba Telefon
Rejestracja 55 239 59 00
55 234 41 11

Poradnia Urologiczna

Osoba Telefon
Rejestracja 55 239 59 33
Gabinet Lekarski 55 239 57 92

Poradnia Konsultacyjna Okulistyczna

Osoba Telefon
Rejestracja 55 239 58 48

Poradnia Leczenia Jaskry

Osoba Telefon
Rejestracja 55 239 58 48

Poradnia Cukrzycowo - Siatkówkowa

Osoba Telefon
Rejestracja 55 239 58 48

Poradnia Endokrynologiczna

Osoba Telefon
Rejestracja 55 239 59 00
55 234 41 11
Lekarze 55 239 56 35,
55 239 59 46

Poradnia Udarowa / Poradnia Reumatologiczna

Osoba Telefon
Rejestracja 55 239 59 00
55 234 41 11

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej

 Osoba  Telefon
 Rejestracja 55 239 59 00
55 234 41 11

Pozostałe telefony

Osoba Telefon
Poradnia Konsultacyjna Położniczo - Ginekologiczna 55 239 58 43
Poradnia Ryzyka Okołoporodowego 55 239 58 43
Poradnia Neurologiczna i Padaczkowa dla Dzieci 55 239 58 92
Gabinet Badań Profilaktycznych 55 23 95 929

Dział Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji

Osoba Telefon
Kierownik 55 239 57 00
Zastępca Kierownika 55 239 58 25
Dyżurka 55 239 56 68
Magazyn Materiałów Wyjałowionych 55 239 57 33
Sterylizacja Gazowa 55 239 57 83
Dezynfekcja 55 239 59 49

Pion AdministracyjnyOsoba
Telefon
E-mail
Kierownik Działu Administracyjnego
55 23 95 934   

Radca Prawny
55 23 95 645

Sekcja Organizacyjno - Prawna
Radca Prawny
55 23 95 967
55 23 95 948

Koordynator ds. Praw Pacjenta
55 23 95 636
mtwardowska@szpital.elblag.pl
Sekcja Marketingu

55 23 95 704


Archiwum Zakładowe

55 23 95 674
archiwum@szpital.elblag.pl
Kancelaria, punkt ksero
55 23 95 613


Kierownik Działu Służb Pracowniczych
55 23 95 617

Sekcja Kadr
55 23 95 644

Umowy - Kontrakty
55 23 95 719

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
55 23 95 642

Sekcja Szkoleń
55 23 95 947
Koordynator ds. Zarządzania BHP,
Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

55 23 95 629

Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji
Niejawnych i Obrony Cywilnej

55 23 95 630

Sekcja ds. Obronnych, Obrony
Cywilnej oraz Bezpieczeństwa Informacji
55 23 95 887    
55 23 95 878

Kierownik Działu Audytu i Kontroli
55 23 95 698
Sekcja Kontroli Zarządczej 55 23 95 833
Sekcja Audytu Wewnętrznego 55 23 95 698
Sekcja Kontroli Wewnętrznej 55 23 95 624

Pion Ekonomiczno - Finansowy

Osoba
Telefon
E-mail
Główny Księgowy
55 239 56 21 jszmigielska@szpital.elblag.pl
Zastępca Głównego Księgowego
55 23 95 758 apawlowska@szpital.elblag.pl
Kierownik Sekcji Finansowej
55 23 95 758 jpiechocka@szpital.elblag.pl
Sekcja Finansowa 55 23 95 622,
55 23 95 709

Sekcja Majątkowa 55 23 95 626,
55 23 95 623

Sekcja Płac
55 23 95 627,
55 23 95 863

Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa 55 23 95 622

Kierownik Sekcji Sprzedaży
i Sprawozdawczości Medycznej

55 23 95 821
Sekcja Sprzedaży 55 23 95 679,
55 23 95 973
55 23 95 841

Kierownik Sekcji Płac
55 23 95 627
Sekcja Płac 55 23 95 627,
55 23 95 863

Kasa 55 23 95 625,
55 23 95 846

Kierownik Sekcji Analiz, Planowania
i Budżetu

55 23 95 614


Sekcja Analiz, Planowania i Budżetu 55 23 95 614
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
55 23 95 521

Sekcja Zamówień Publicznych 55 23 95 872

Pion Techniczno - Eksploatacyjny

Telefony awaryjne Telefon
Dyżurny Elektryk 55 23 95 927
Dyżurny Sek./Utrzymania Ruchu 55 23 95 801
Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów 
55 23 95 776
Sekcja Zaopatrzenia i Magazynów 55 23 95 940
Magazyny 55 23 95 631,
55 23 95 695

Dział Energetyczny

Telefon
Kierownik Działu Energetycznego
55 23 95 865
Kierownik Sekcji Trzymania Ruchu
55 23 95 956
Kierownik Sekcji Ciepłowniczej
55 23 95 882
Sekcja Ciepłownicza 55 23 95 882
Sekcja Kotłowni 55 23 95 950

Dział Techniczny

55 23 95 901
Kierownik Działu Technicznego
55 23 95 696
Kierownik Sekcji Inwestycji i Remontów
55 23 95 504
Specjalista ds. Zarządzania Projektami
55 23 95 896
Sekcja Inwestycji i Remontów 55 23 95 616,
55 23 95 913
Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego
55 23 95 980
Sekcja Sprzętu Medycznego 55 23 95 632
55 23 95 828
Kierownik Sekcji Informatyki i Telekomunikacji
55 23 95 527
Informatyk
Telekomunikacja
55 23 95 717
55 23 95 699
Kierownik Działu Gospodarczego
55 23 95 630
Sekcja Gospodarcza
Magazyny

55 29 95 630
55 23 95 631,
55 23 95 695
Obsługa sali konferencyjnej 55 23 95 878
Ogrodnictwo 55 23 95 963
Warsztat Stolarski 55 23 95 982
Transport Sekcji Gospodarczej/Domek 55 23 95 932
Pralnia
Kierownik
Pralni
55 23 95 910
Magazyn Czystej Bielizny 55 23 95 832
Magazyn Brudnej Bielizny 55 23 95 735
Sala Konferencyjna 55 23 95 813
Awarie Wind
55 23 95 960

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 091 582


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/p,67,kontakt.html