Aktualności (Modernizacja Traktu)

WSZ w Elblągu ogłosił kolejne postępowanie przetargowe

24 czerwca 2020, 8:41
W dniu 22.06.2020r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ogłosił postępowanie przetargowe nr 26/2020 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia technicznego i socjalno-bytowego w 7 pakietach do zakupu w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z...

Ogłoszono postępowanie na dostawę wyposażenia medycznego

16 czerwca 2020, 14:42
W dniu 12.06.2020 r. (dla 6 części/pakietów unieważnionych w postępowaniu nr 47/2019) zostało opublikowane w BZP pod numerem 550073-N-2020 postępowanie przetargowe nr 25/2020 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia medycznego w 6 pakietach dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu do zakupu w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału...

Przetarg na dostawę, montaż i inastalację wyposażenia mdedycznego rozstrzygnięty.

19 maja 2020, 14:28
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 47/2019 przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro) na dostawę, montaż i instalację...

WSZ w Elblągu podpisał umowę na dostawę i montaż wyposażenia meblowego

29 kwietnia 2020, 14:39
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w dniu 28.04.2020 r. (po przeprowadzeniu postępowania nr 8/2020 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro - ogłoszonego w BZP w dniu 02.03.2020r. pod numerem 513527-N-2020) - ...

WSZ w Elblągu ogłosił postępowanie przetargowe na dostawę, montaż i instalację wyposażenia medycznego

11 grudnia 2019, 12:40
W dniu 10.12.2019r. w TED pod numerem 583173-2019 zostało opublikowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i instalację wyposażenia medycznego dla potrzeb Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego wraz  z przeprowadzeniem szkolenia personelu medycznego i obsługi technicznej do zakupu w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Traktu Porodowego i...

Dostawa i montaż aparatu mammograficznego zostały zrealizowane

10 września 2019, 13:52
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje,  iż w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z doposażeniem” zostało wykonane zadanie w zakresie dostawy i montażu aparatu mammograficznego wraz z remontem i dostosowaniem...
Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 272 590


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/informacje/139,aktualnosci-modernizacja-traktu.html