Pisemny przetarg na przeniesienie praw do partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

data dodania: 8 maja 2019, 10:07 odsłon: 1237
Pisemny przetarg na przeniesienie praw do partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

Wojewódzki Szpital Zespolony ww Elblągu ogłasza pisemny przetarg na przeniesienie praw do partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

I. Przedmiot przeniesienia praw:
Cesja praw do wkładu partycypacyjnego w kosztach budowy lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku wielorodzinnym przy ul. Żyrardowskiej 53 w Elblągu, będącego w zasobach Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Kwota partycypacji (wkład pieniężny) wynosi 30% wartości kosztów inwestycyjnych budowy mieszkania.
Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 50,80 m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC oraz balkonu. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie piwniczne o powierzchni 2,1 m2
oraz prawo do użytkowania pomieszczeń wspólnego użytku.
Lokal wyposażony jest w instalacje: wodno – kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną, domofonową, radiowo – telewizyjną i centralnego ogrzewania z dostawą ciepłej wody. Posiada wewnątrz następujące wyposażenie i urządzenia:

instalacja wodno - kanalizacyjna zlewozmywak dwukomorowy z baterią, muszla ustępowa, dolnopłuk, wanna z baterią i armaturą, umywalka z baterią, wodomierze, zawór czerpalny do pralki
instalacja elektryczna gniazda wtykowe, wyłączniki, oprawy bryzgoszczelne, oprawy oświetleniowe z armaturą, zebezpieczenie zalicznikowe, dzwonek elektryczny, kuchenka elektryczna czteropłytkowa z piekarnikiem
instalacja grzejna grzejniki, zawory termostatyczne z głowicami
instalacja domofonowa aparat domofonowy
instalacja telefoniczna gniazdo telefoniczne
instalacja radiowo - telewizyjna gniazdo antenowe
inne wyposażenie rodzaj ścian i sufitów - tynki cementowo - wapienne
rodzaj podłóg i posadzek - terakota + PCV
stolarka okienna - PCV
stolarka drzwiowa - standard
oszklenie
zamki
klucze - komplet

II.Warunki przystąpienia do przetargu
Złożenie oferty wg wskazówek zawartych w załączniku nr 1

III. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisaną imieniem, nazwiskiem oraz adresem oferenta do dnia: 21.05.2019r. do godz. 10:00 Uwaga! Zmiana terminu: 24.05.2019r. do godz. 10:00 na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146,  82-300  Elbląg, sekretariat z dopiskiem: „Odpłatne przeniesienie praw do partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:30 w pokoju 067 budynek „A” Sekcja Inwestycji i Remontów.

IV. Kryterium wyboru oferty
Umowa zostanie podpisana z oferentem, który zaproponuje najwyższą kwotę brutto.

Zgodnie z ustawą z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i Obwieszczeniem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa warmińsko – mazurskiego i miasta Olsztyna na okres od 1 października 2018 roku do marca 2019 roku, kryterium wyboru oferty będzie cena zaproponowana w ofercie cenowej (druk arkusza ofertowego) nie mniej niż 45 366,43 zł brutto.

V. Wyniki przetargu

Informacja o wynikach przetargu dla podmiotów i osób, które złożyły ofertę zostanie przekazana w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

VI. Umowa
Umowa cesji zostanie podpisana po zakończeniu przetargu. Wydanie przedmiotu cesji nastąpi w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy.

VII. Pomieszczenia
W przypadku konieczności dokonania wizji lokalnej, lokal mieszkalny zostanie udostępniony w dniach powszednich w godz. 9:00 – 13:00 po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przetargową, tekstem umowy, które nie podlegają negocjacjom.

Dokumenty dostępne są w siedzibie Ogłaszającego - pokój Nr 067, Budynek  „A” – niski parter
(Sekcja Inwestycji i Remontów)  w godz. 9:00 – 13:00
Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji dot. przetargu jest Ksenia Karkut
(email: kkarkut@szpital.elblag.pl; tel.  055 239 59 13)

Ogłaszający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, zmiany warunków przetargu i zakończenia przetargu bez wyboru oferty na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 195 608


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/informacje/10,aktualnosci/a,1284,pisemny-przetarg-na-przeniesienie-praw-do-partycypacji-w-kosztach-budowy-lokalu-mieszkalnego.html