Od lipca - bezpłatnie z dzieckiem w szpitalu

data dodania: 28 czerwca 2019, 13:47 odsłon: 1716
  Od lipca - bezpłatnie z dzieckiem w szpitalu

Od 1 lipca 2019 roku pobyt rodziców i opiekunów dzieci hospitalizowanych w szpitalu jest bezpłatny. To wynik zmian wprowadzonych przez Sejm RP do Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

Pobyt w podmiocie leczniczym przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, który sprawuje opiekę  nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności jest bezpłatny *

Przedstawicielem ustawowym jest:

·  każdy z rodziców dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka

· opiekun prawny dziecka pozostającego pod jego opieką – o ustanowieniu opiekunem prawnym rozstrzyga sąd opiekuńczy postanowieniem. Osoba twierdząca, że jest opiekunem prawnym musi zatem wylegitymować się takim postanowieniem sądu opiekuńczego.

Przez opiekuna faktycznego należy rozumieć osobę sprawującą, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga.

*Ustawa o zmianie Ustawy o prawach Pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. 2019poz. 1128

fot. www.prawo.pl

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 229 836


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/informacje/10,aktualnosci/a,1321,od-lipca-bezplatnie-z-dzieckiem-w-szpitalu.html