Umowa na modernizację naszej Ginekologii podpisana!

data dodania: 20 października 2017, 11:06 odsłon: 2748
Umowa na modernizację naszej Ginekologii podpisana!
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Elżbieta Gelert podpisali dziś umowę na realizację kolejnego dużego wspólnego projektu. Będzie to modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Inwestycja potrwa przez dwa najbliższe lata. Jej koszt to ponad 11,5 mln zł.
 

Projekt „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu wraz z doposażeniem”otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1. - Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2. – Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (ZIT bis).

Wartość projektu ogółem:   11 511 127,18 zł

Wydatki kwalifikowalne:    11 462 924,71 zł

Dofinansowanie na poziomie 85%  9 742 339,71 zł

Termin realizacji projektu: 20.10.2017 do 30.12.2019


Planowana w projekcie modernizacja Traktu porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz doposażenie tych oddziałów ma na celu reorganizację powierzchniową, podniesienie standardów opieki medycznej nad matką i dzieckiem oraz standardów użytkowych, w tym polepszenie warunków bytowych pacjentów i warunków pracy personelu, a w konsekwencji podniesienie jakości wyspecjalizowanych usług medycznych na terenie Elbląga i okolic.

Cel główny projektu to zwiększenie dostępności kobiet do wysokowyspecjalizowanych usług w zakresie ginekologii i położnictwa oraz podniesienie standardu opieki nad noworodkami poprzez przebudowę i doposażenie części położniczej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Traktu porodowego,.

I etap – Trakt Porodowy posiadał będzie:

·  3-stanowiskową salę porodów rodzinnych z sanitariatami dla położnic przebywających na każdym ze stanowisk porodowych.

·  Stanowisko pierwszej pielęgnacji i resuscytacji noworodka wraz ze stanowiskiem monitorowania  okołoporodowego

·  Pomieszczenie po porodach powikłanych (3-łóżkowe z sanitariatem), sąsiadujące z pokojem personelu dyżurnego, posiadające również nadzór za pomocą kamer.

II etap –  Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział Ginekologiczno-Położniczy zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt, m.in.: w stół operacyjny do zabiegów ginekologicznych, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, aparaty do znieczulenia ogólnego, respiratory, kardiomonitory, zestawy reanimacyjne, detektory tętna, inkubatory, kompletny zestaw intensywnego nadzoru położniczego wraz z trzema kardiotokografami, inkubatory.

III etap –  Zakup Mammografu i USG

Projekt zakłada wymianę aparatu mammograficznego oraz adaptację pomieszczeń pracowni mammograficznej dla potrzeb pacjentek ginekologicznych, a także zakup aparatu USG do wykrywania wad wrodzonych płodu i badania piersi.

Pacjentki, u których występuje potrzeba diagnostyki i leczenia w zakresie onkologii będą miały lepszy dostęp do świadczeń z tego zakresu. (np. zakup mammografu, kolposkopu).

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 898 181


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/informacje/10,aktualnosci/a,932,umowa-na-modernizacje-naszej-ginekologii-podpisana.html