Dyrekcja WSZ w Elblągu, poszukuje pracownika na stanowisko Inspektora w Sekcji Inwestycji i Remontów, który będzie zajmował się projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych

data dodania: 26 października 2023, 6:42 odsłon: 1809

Kandydaci proszeni są o przesłanie ofert (CV+ LM) na adres: Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, lub na adres: rekrutacja@szpital.elblag.pl w terminie do 09 listopada 2023 r.

Zakres wykonywanych zadań obejmuje w szczególności:

 • Samodzielne wyszukiwanie danych na potrzeby wniosków o dofinansowanie,
 • Analiza oraz pozyskiwanie wszystkich danych niezbędnych do stworzenia projektu,
 • Przygotowywanie dokumentacji do złożenia wniosków o dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych ze środków zewnętrznych,
 • Analiza i monitoring programów promocyjnych pod kątem możliwości pozyskiwania dofinansowania z funduszy zewnętrznych, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej, środków finansowanych ze źródeł krajowych,
 • Kompleksowe zarządzanie projektem,
 • Przygotowywaniu sprawozdań i analiz z realizowanych projektów,
 • Bieżąca obsługa administracyjna projektów wraz z przepływem dokumentów oraz kontakt z klientami i instytucjami zewnętrznymi,
 • Przygotowywanie, we współpracy z kierownikami projektów, wniosków o płatność i  sprawozdań z realizacji projektów, grantów, umów.
 • Tworzenie budżetu projektu jak i harmonogramów i ich aktualizacji,
 • Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych za pomocą generatora wniosków,
 • Przygotowywanie dokumentacji oraz załączników (zarówno formalnej jak i merytorycznej), niezbędnej w toku składania wniosków, jego uzupełniania i realizacji
 • Koordynowanie procesu realizacji projektów,
 • Kontakt z instytucjami wdrażającymi programy unijne i krajowe.
 • Udział w opracowywaniu zamówień opartych o zasadę konkurencyjności i rozeznania rynku w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych,
 • Udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu procedur wyboru wykonawców i dostawców na zasadzie konkurencyjności i rozeznania rynku,
 • Ocena składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji), prowadzenie korespondencji z wykonawcami, opracowywanie projektów umów,
 • Czuwanie nad obiegiem dokumentów według procedur przyjętych dla realizacji,
 • Gromadzenie i opisywanie dokumentów projektowych,
 • Rozliczanie projektów,
 • Współpraca z zespołem projektowym.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania  i realizacji projektów,
 • Aktualna wiedza z zakresu pozyskiwania i rozliczania projektów współfinansowanych m.in. ze środków krajowych i zagranicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej oraz znajomość programów i inicjatyw oferujących wsparcie ze środków publicznych,
 • Znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów inwestycyjnych
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (m.in. program Word, Excel, znajomość pakietu MS OFFICE, przeglądarek internetowych), umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych,
 • Umiejętność pracy w zespole, w tym komunikatywność i kreatywność,
 • Umiejętność pracy samodzielnej i pod presją czasu,
 • Pozytywne nastawienie, otwartość, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

W treści CV proszę zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranym osobami a niewykorzystane aplikacje zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 108 482


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/informacje/64,oferty-pracy/a,2181,dyrekcja-wsz-w-elblagu-poszukuje-pracownika-na-stanowisko-inspektora-w-sekcji-inwestycji-i-remontow-ktory-bedzie-zajmowal-sie-projektami-finansowanymi-ze-zrodel-zewnetrznych.html