Przetarg na dzierżawę pomieszczeń szpitala z przeznaczeniem na potrzeby świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki inwazyjej chorób układu krążenia

data dodania: 28 marca 2022, 14:35 odsłon: 218
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg ogłasza przetarg na dzierżawę pomieszczeń numer: 01/1, 01/03, 01/04, 01/10, 191, 192, 193 o łącznej powierzchni 120,57 m2, znajdujące się na Wysokim Parterze budynku C z przeznaczeniem na potrzeby świadczeń zdrowotnych następujących rodzajów: "Usługi i świadczenia medyczne w zakresie Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia”.
I. Przedmiot dzierżawy:
Pomieszczenia przeznaczone do dzierżawy na potrzeby świadczeń zdrowotnych tj. usługi i świadczenia medyczne w zakresie diagnostyki inwazyjnej chorób układu krążenia to:  01/1 – 39,40 m2 , 8,30 m2, 01/4- 5,40 m2, 01/10 -11,70 m2, 191-9,91 m2, 192-9,56 m2, 193-36,30 m2 znajdują się na Wysokim Parterze budynku C. Łączna powierzchnia dzierżawy to 120,57 m2. Pomieszczenia dostępne będą dla Dzierżawcy dwa razy w tygodniu.
II. Warunki przystąpienia do przetargu:
Złożenie oferty wg wskazówek zawartych w Załączniku nr 1.
III. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisaną nazwą, adresem i numerem telefonu oferenta do dnia 11.04.2022r. do godz. 10:00 na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, Sekretariat z dopiskiem: „Dzierżawa pomieszczeń  nr 01/01, 01/03, 01/04, 01/10, 191, 192, 193 z przeznaczeniem na potrzeby świadczeń zdrowotnych – ,,Usługi i świadczenia medyczne w zakresie Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia NIE OTWIERAĆ”.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:00, w pokoju 067 budynek A, Sekcja Inwestycji i Remontów WSZ w Elblągu.
IV. Kryterium wyboru oferty
Umowa zostanie podpisana z oferentem, którego działalność związana jest ze świadczeniem usług zdrowotnych w zakresie usługi i świadczenia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia. Kryterium wyboru oferty będzie cena zaproponowana w ofercie cenowej (druk arkusza ofertowego) i wyrażona wzorem:
stawka (zł) x 120,57 m2 x 0,2 (współczynnik częstotliwości dzierżawy) = ………………………………………………………
minimalna stawka 59,88 zł/m2 brutto.
Umowa zostanie podpisana z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę dzierżawy za 1 m2/miesiąc.
Szpital pobiera opłatę ryczałtową za drobny sprzęt medyczny w wysokości 20 zł brutto /miesiąc za każdy z gabinetów.
Szpital pobiera opłatę ryczałtową za dzierżawę 25 zł brutto/miesiąc za tymczasowe składowanie odpadów medycznych jeśli Dzierżawca będzie je wytwarzał.
V. Wyniki przetargu
Informacja o wynikach przetargu dla podmiotów i osób, które złożyły ofertę zostanie przekazana do dnia 15.04.2022r.
VI. Umowa
Umowa dzierżawy zostanie podpisana po zakończeniu przetargu. Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w dniu podpisania umowy.
VII. Pomieszczenia
W przypadku konieczności dokonania wizji lokalnej pomieszczenie zostanie udostępnionej w dniach powszednich w godz. 11:00 - 13:00.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przetargową, tekstem umowy dzierżawy.
Dokumenty dostępne są w siedzibie Ogłaszającego pokój Nr 067, Budynek „A” – niski parter (Sekcja Inwestycji i Remontów WSZ w Elblągu) w godz. od 9:00 - 13:00.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, zmiany warunków przetargu i zakończenia przetargu bez wyboru oferty na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 632 353


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/informacje/76,dzierzawa-pomieszczen/a,1866,przetarg-na-dzierzawe-pomieszczen-szpitala-z-przeznaczeniem-na-potrzeby-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-diagnostyki-inwazyjej-chorob-ukladu-krazenia.html