Pion Medyczny

Osoba
Telefon / E-mail
Przełożona Szpitala
55 23 95 954
wsulich@szpital.elblag.pl
Pielęgniarka Przyszpitalna
55 23 95 844
Edukator Zdrowia
55 23 95 962
dstanicka@szpital.elblag.pl

Osoba
Telefon
E-mail
Koordynator opieki onkologicznej
55 23 95 995
55 23 95 513
pakietonkologiczny@szpital.elblag.pl

Oddziały szpitalne

Telefon
Izba Przyjęć 55 23 95 7 11
55 23 95 8 11
55 23 95 9 11

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Telefon
Gabinet Koordynatora 55 239 59 89
Gabinet Oddziałowej 55 239 57 12
Obszar Resuscytacyjno - Zabiegowy 55 239 57 15
Obszar Obserwacyjny 55 239 57 51
Wstępna Intensywna Terapia 55 239 56 09
Ambulatorium Chirurgiczne 55 239 59 16

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 59 03
Gabinet Oddziałowego 55 239 58 95
Gabinet Lekarski 55 239 58 40
55 239 58 75
Punkt Pielęgniarski 55 239 59 55
55 239 58 85

Blok Operacyjny

Telefon
Gabinet Kierownika 55 239 56 28
Gabinet Anestezjologów 55 239 57 28
Dyżurka Pielęgniarek 55 239 58 20

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 57 67
Gabinet Oddziałowej 55 239 57 20
Gabinet Lekarski 55 239 57 59
55 239 58 57
Punkt Pielęgniarek 55 239 56 58

Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 57 73
Gabinet Oddziałowej 55 239 56 53
Gabinet Lekarski 55 239 59 61
Punkt Pielęgniarek 55 239 59 85

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 58 30
Gabinet Oddziałowej 55 239 57 06
Gabinet Lekarski 55 239 57 38
Punkt pielęgniarski 55 239 57 55

Oddział Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Chirurgii Kręgosłupa

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 57 01
Gabinet Oddziałowej 55 239 57 69
Gabinet Lekarski 55 239 56 91
Punkt Pielęgniarski 55 239 57 65

Oddział Urologiczny

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 59 96
Gabinet Oddziałowej 55 239 56 10
Gabinet Lekarski 55 239 59 81
Punkt Pielęgniarski 55 239 58 31

Oddział Okulistyczny

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 58 36
Gabinet Oddziałowej 55 239 58 70
Gabinet Lekarski 55 239 59 41
Punkt Pielęgniarski 55 239 57 91

Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 2395 905
Gabinet Oddziałowej 55 2395 770
Gabinet Lekarski 55 2395 965
Punkt Pielęgniarski 55 2395 748

I Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 58 35
Gabinet Oddziałowej 55 239 58 50
Gabinet Lekarski 55 239 58 34
Punkt Pielęgniarski 55 239 57 25

II Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologicznym i Pododdziałem Diabetologicznym

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 58 37
Gabinet Oddziałowej 55 239 57 50
Gabinet Lekarski 55 239 59 06
55 239 56 76
Punkt Pielęgniarski 55 239 58 08

Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 57 36
Gabinet Oddziałowej 55 239 57 40
Gabinet Lekarski 55 239 57 86
Punkt Pielęgniarek 55 239 58 67
Dyżurka OIK 55 239 59 88
Gabinet Kon.Wszczepiania Stymulatorów 55 239 57 27
Echokardiografia 55 239 56 46

Pododdział Kardiologii Inwazyjnej

Telefon
Gabinet Oddziałowej / Sekretariat Medyczny 55 239 59 66
Gabinet Lekarski 55 239 56 81
Gabinet Lekarzy Dyżurnych 55 239 56 40
Punkt Pielęgniarek 55 239 59 57

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 59 35
Gabinet Oddziałowej 55 239 56 70
Gabinet Lekarski 55 239 57 60
Punkt Pielęgniarski 55 239 58 09

Oddział Onkologiczny

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 57 49
Gabinet Oddziałowej 55 239 56 07
Gabinet Lekarski 55 239 57 79
Punkt Pielęgniarski 55 239 58 38
Oddział Dzienny Chemioterapii 55 23 95 816

Oddział Dermatologiczny

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 57 75
Gabinet Oddziałowej 55 239 58 61
Gabinet Lekarski 55 239 58 97
Punkt Pielęgniarski 55 239 59 07

Oddział Reumatologiczny

Telefon
Gabinet ordynatora 55 239 56 90
Gabinet oddziałowej 55 239 57 07
Gabinet Lekarski 55 239 57 63
Punkt Pielęgniarski 55 239 58 69

Oddział Ginekologii, Oddział Patologii Ciąży,
Oddział Położniczy, Izba Przyjęć Położnicza, Trakt Porodowy

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 56 55
Gabinet Oddziałowej 55 239 59 15
Gabinet Lekarski 55 239 56 78
55 239 58 74
55 239 58 10
55 239 57 30
Punkt Pielęgniarski Oddziału Ginekologicznego 55 239 56 86
Punkt Położnych Oddziału Patologii Ciąży 55 239 57 39
Punkt Położnych Oddziału Położniczego 55 239 59 76
Trakt Porodowy 55 23 95 710
Szkoła Rodzenia 55 23 95 606

Oddział Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii
Noworodka im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Telefon
Gabinet Ordynatora
55 239 57 71
Gabinet Oddziałowej
55 239 58 77
Gabinet Lekarski
55 239 57 78
Oddział Noworodków 55 239 59 52
Oddział Patologii Noworodków 55 239 58 56
Oddział Intensywnej Terapii Noworodków 55 239 58 56

Oddział Niemowlęcy

Telefon
Gabinet Ordynatora 55 239 59 21
Gabinet Oddziałowej 55 239 59 71
Gabinet Lekarski 55 239 59 30
Punkt Pielęgniarski 55 239 57 23

Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neurologiczno - Rehabilitacyjnym

Telefon
Izba Przyjęć Dziecięca 55 239 58 12
Gabinet Ordynatora
55 239 59 21
Gabinet Oddziałowej
55 239 59 71
Gabinet Lekarski 55 239 58 17
Punkt Pielęgniarski 55 239 57 22
EEG dla dzieci
55 239 57 97

Dział Ratownictwa Medycznego

Telefon

Dział Ratownictwa Medycznego
55 23 68 999
55 23 36 378
55 23 95 697
Gabinet Koordynatora
55 23 61 665
Zespół Wyjazdowy "P" 55 23 95 814
Zespół Wyjazdowy "S" 55 23 95 979
Sekcja Transportu 55 23 95 978

Sekcja Higieny i Epidemiologii

Telefon
Koordynator 55 239 58 47
Pielęgniarki Epidemiologiczne
55 239 58 84

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (Ambulatoryjna)

Telefon
Gabinet Zabiegowy
55 23 95 799
Gabinet Lekarski
55 23 95 761

Apteka Szpitalna

Telefon
Kierownik 55 23 95 790

Dział Organizacji Usług Medycznych

Telefon
Kierownik 55 23 95 995
Sekcja Statystyki  i Obsługi Kolejek Oczekujących
55 23 95 951
Sekcja Analiz Usług Medycznych
55 23 95 679
Sekcja Opieki Koordynowanej
55 23 39 513

Dział Jakości i Dokumentacji Medycznej

Telefon
Sekcja Zarządzania Jakością 55 23 95 724
Sekcja Dokumentacji Medycznej i Kodowania 55 23 95 702
Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 653 078


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/kontakt/p,159,pion-medyczno-pielegniarski.html