Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Koordynator:

lek. Grzegorz SOSNOWSKI

Pielęgniarka Oddziałowa:

lic. piel. Anna STANKIEWICZ

Telefony:
Gabinet Koordynatora: (55) 239 58 30
Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej: (55) 239 57 06
Gabinet Lekarski: (55) 239 57 38
Punkt pielęgniarski: (55) 239 57 55
Sekretarka Medyczna/Informacja ws. listy oczekujących pacjentów: (55) 239 57 06

W Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej wykonywane są między innymi:

1) zabiegi alloplastykii realloplastyki stawów biodrowych i kolanowych                        z wykorzystaniem nowoczesnych implantów dobranych indywidualnie do potrzeb pacjenta,
2) szeroki zakres zabiegów w zakresie leczenia obrażeń narządu ruchu z zastosowaniem najnowocześniejszych metod zespolenia,
3) diagnostyczne oraz lecznicze zabiegi wziernikowania stawów kolanowych, barkowych oraz skokowych, miedzy innymi rekonstrukcje więzadeł i chrząstki                      z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego jak i komórek macierzystych; błon kolagenowych, pinów węglowych, przeszczepów chrząstek,
4) elektroterapia entezopatii otwarta (łokieć tenisisty, golfisty) i przezskórna (ostroga piętowa)
5) zabiegi korekcyjne deformacji palców stóp z zastosowaniem indywidualnie dobranych metod operacyjnych

Obejmujemy opieką ludzi w każdym wieku, a zastosowanie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia umożliwia im szybki powrót do zdrowia.

W oddziale pracuje wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół lekarzy, pielęgniarek   i rehabilitantów. Personel oddziału stale podnosi swoje kwalifikacje oraz uczestniczy          w krajowych i zagranicznych kongresach i sympozjach.

W perspektywie planujemy dalsze poszerzanie zakresu zabiegów wykonywanych              w naszym oddziale o nowe metody alloplastyki, leczenia urazów oraz o operacje rekonstrukcyjne.

Do zadań należy:

1)  Zabiegi w zakresie ortopedii:

a)  alloplastyka całkowita stawu biodrowego,

b)  alloplastyka rekonstrukcyjna i rewizyjna stawu biodrowego z użyciem auto-
i allograftów kostnych i z materiałów kościozastępczych,

c)  alloplastyka całkowita stawu kolanowego pierwotna, rewizyjna i rekonstrukcyjna
z użyciem allograftów kostnych,

d)  korekcja deformacji kostno-stawowych z uwzględnieniem leczenia koślawości palucha metodami tradycyjnymi, jak i przy użyciu płytek,

e)  wziernikowanie wideoskopowe stawów: kolanowego, skokowego ramienno-łopatkowego, naprawa uszkodzeń chrząstki z użyciem pinów węglowych, kołków kolagenowych, membran kolagenowych i preparatów bogatopłytkowych oraz przeszczepów mozaikowych chrząstki własnej pacjenta,

f)  operacje naprawcze w chorobach z autoagresji, alloplastyka stawów śródręczno-paliczkowych i artrodezy leczniczej,

g)  leczenie entezopatii w obrębie stawu łokciowego i rozcięgna podeszwowego metodą mikrotenotomii RF TOPAZ,

h)  leczenie zespołów ucisku nerwów obwodowych,

i)  usuwanie zmian guzowatych z kości i tkanek miękkich z badaniem histopatologicznym,

j)  oczyszczanie zakażonych ran, odleżyn i owrzodzeń troficznych przy użyciu noża wodnego ultradźwiękowego,

k)  operacje rekonstrukcyjne w obrębie powłok ciała z użyciem przeszczepów skóry pośredniej i pełnej grubości oraz płatów uszypułowanych celem odtworzenia  ubytków tkankowych,

l)  amputacje kończyn w zakresie niezbędnym do właściwego zaprotezowania.

2)  Zabiegi w zakresie chirurgii urazowej narządu ruchu:

a)  leczenie operacyjne złamań kości długich przy użyciu metod zespolenia zewnątrzszpikowego według metody A.O.,

b)  leczenie operacyjne złamań kości długich przy użyciu metod zespolenia zewnątrzszpikowego płytami LCP, śrubami kaniulowanymi i sposobami minimalnej inwazyjności - szew kostny, stabilizacja drutami Kirschnera,

c)  leczenie operacyjne złamań kości długich przy użyciu metod zespolenia wewnątrzszpikowego gwoździami Kuntschera prostymi i blokowanymi, prętami Rusha
i drutami Kirschnera,

d)  leczenie złamań przynasadowych kości udowej przy użyciu zespolenia DHS/DCS             i GAMMA pod kontrolą fluoroskopii,

e)  operacje rekonstrukcyjne kości wielokształtnych z zastosowaniem płyt modelowanych, przeszczepów kości auto- i alogenicznych oraz unaczynionych,

f)  kompleksowe zaopatrzenie obrażeń wielotkankowych kończyn, obejmujące jednoczasową rekonstrukcję kości, nerwów i naczyń,

g)  zaopatrzenie złamań otwartych kończyn stabilizatorami zewnętrznymi, metoda ExFix    i Ilizarowa,

h)  leczenie artroskopowe obrażeń stawu kolanowego, skokowego ramienno- łopatkowego z uwzględnieniem szycia łękotek, meniscectomii, oczyszczania
i naprawy uszkodzeń chrząstki stawowej oraz aparatu więzadłowego,

i)  alloplastyka stawu biodrowego połowiczna i totalna w złamaniach szyjki kości udowej
i wczesnych artrozach pourazowych,

j)  alloplastyka całkowita stawu kolanowego z uwzględnieniem tylnej stabilizacji
i protezy półzwiązanej w artrozach pourazowych,

k)  leczenie złamań okołoprotezowych płytami blokowanymi i kablami,

l)  rekonstrukcje pierwotne i wtórne uszkodzeń tkanek miękkich w obrębie kończyn,

m)  leczenie opóźnionego zrostu i stawów rzekomych za pomocą aparatu Ilizarowa, stabilizatorów zewnętrznych,

n)  stymulacja zrostu kostnego i przebudowy przy użyciu preparatów bogatopłytkowych oraz komórek macierzystych szpiku pacjenta,

o)  operacje korekcji wadliwego ustawienia po uzyskaniu zrostu kostnego oraz uwolnienia
i wtórnej rekonstrukcji aparatu więzadłowego,

p)  kompleksowe zaopatrzenie obrażeń narządu ruchu u pacjentów z obrażeniami wielonarządowymi i MOC, z zachowaniem reguły damage control,

q)  leczenie stanów zapalnych narządu ruchu o etiologii infekcyjnej, pourazowej poprzez usunięcie materiału zespalającego i implantację gąbek z gentamycyną,

r)  otwarte rewizje i repozycje zwichnięć endoprotez oraz nieodprowadzanych manualnie zwichnięć stawów,

s)  Zaopatrzenie złamań miednicy za pomocą najnowocześniejszych metod stabilizacji zewnętrznej i wewnętrznej,

t)  stosowanie terapii podciśnieniowej w urazach wysokoenergetycznych z rozległymi uszkodzeniami powłok ciała oraz w powikłaniach ropnych.

3)  Współpraca w obszarze diagnostyczno - leczniczym z innymi medycznymi komórkami organizacyjnymi Szpitala, realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 131 729


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/oddzialy/p,104,oddzial-chirurgii-urazowo-ortopedycznej.html