Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chemioterapii, Oddział Dzienny Chemioterapii

Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chemioterapii
Koordynator:

dr n. med. Iwona RYNIEWICZ-ZANDERPielęgniarka Oddziałowa:

mgr piel. Bożena WYSOCKA

Telefony:
Gabinet Ordynatora: (55) 239 57 49
Gabinet Lekarski: (55) 239 57 79
Gabinet Lekarski: (55) 239 58 62Oddział Dzienny Chemioterapii

Koordynator:

lek. Piotr Duszyński


Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej: (55) 239 56 07
Punkt Pielęgniarski: (55) 239 58 38
Sekretarka Medyczna/Informacja ws. listy oczekujących pacjentów: (55) 239 59 09

Telefony:
Gabinet Lekarski: (55) 239 58 45
Punkt Pielęgniarski: (55) 239 58 16
Sekretarka Medyczna/Informacja ws. listy oczekujących pacjentów: (55) 239 59 09

Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chemioterapii oraz Oddział Dzienny Chemioterapii zajmuje się diagnozowaniem 

i leczeniem chorób nowotworowych.

Do zadań oddziału należy przede wszystkim:

1)  diagnostyka chorób nowotworowych:

a)  diagnostyka obrazowa i endoskopowa
 b) wykonywanie biopsji pod kontrolą TK, USG
 c) trepanobiopsja szpiku kostnego
 d) diagnostyka molekularna

2)  leczenie systemowe chorób nowotworowych:

a) chemioterapia, immunoterapia, leczenie celowane, hormonoterapia
 b) monitorowanie działań ubocznych
 c) monitorowanie skuteczności leczenia onkologicznego
 d) biopsje odbarczające jam ciała

3)  leczenie skojarzone (radiochemioterapia)nowotworów przy współpracy z NU-Med. Zakład Radioterapii w Elblągu

4)  kompleksowa opieka onkologiczna w ramach pakietu DILO (szybka diagnostyka i leczenie chorób onkologicznych).

Stosujemy wielolekowe programy chemioterapii,  immunoterapii oraz leczenie celowane przy użyciu nowoczesnego sprzętu bezpiecznego dla pacjentów i personelu.

Systematycznie wprowadzamy nowe metody leczenia nowotworów (cytostatyki nowej generacji, leki celowane, immunoterapia itp.). Leczenie prowadzimy zgodnie z uznanymi standardami zalecanymi przez Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie oraz renomowane polskie i zagraniczne towarzystwa naukowe.

Zajmujemy się również diagnostyką chorób nowotworowych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod na bazie pracowni radiologicznej, histopatologicznej, mikrobiologicznej, endoskopowej, MRI i laboratorium analitycznego. Wykonujemy biopsje narządów pod kontrolą USG i TK oraz biopsje i trepanobiopsje szpiku kostnego. Prowadzimy badania kliniczne dotyczące wielu nowotworów.

Personel lekarski i pielęgniarski oddziału systematycznie podwyższa swoje kwalifikacje, zdobywając kolejne specjalizacje i uczestnicząc w licznych kursach, sympozjach  i konferencjach naukowo-szkoleniowych.

Na co dzień współpracujemy z Oddziałem Radioterapii NU-MED w Elblągu, Kliniką Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Onkologii  w Warszawie, Poradnią Onkologiczną w Elblągu oraz z innymi wysokospecjalistycznymi ośrodkami medycznymi. W razie potrzeby zapewniamy pacjentom konsultację hematologa z Kliniki Hematologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz opiekę psychologa klinicznego.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia umożliwiającą odbywanie staży specjalizacyjnych.

Informacja w sprawie zapisów na listy oczekujących: 55 23 95 909 (sekretariat).

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 108 512


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/oddzialy/p,91,oddzial-onkologiczny-z-pododdzialem-chemioterapii.html