Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chemioterapii

Koordynator:

dr n. med. Iwona RYNIEWICZ-ZANDER

Oddziałowa:

mgr piel. Bożena WYSOCKA

Telefony:
Gabinet Ordynatora: (55) 239 57 49
Gabinet Lekarski: (55) 239 57 79
Gabinet Lekarski: (55) 239 58 62
Oddział Dzienny Chemioterapii: (55) 239 58 16
Gabinet Oddziałowej: (55) 239 56 07
Punkt Pielęgniarski: (55) 239 58 38
Sekretarka Medyczna: (55) 239 59 09

Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chemioterapii zajmuje się diagnozowaniem       i leczeniem chorób nowotworowych.

Do zadań oddziału należy przede wszystkim:

1)  diagnostyka chorób nowotworowych:
  a)  trepanobiopsja szpiku,
  b)  BAC zmian patologicznych,
  c)  diagnostyka obrazowa.

2)  leczenie chorób nowotworowych:
  a)  podawanie cytostatyków,
  b)  monitorowanie wyników.

3)  monitorowanie skuteczności leczenia onkologicznego,

4)  wykonywanie biopsji pod kontrolą TK, USG,

5)   współpraca w obszarze diagnostyczno - leczniczym z innymi medycznymi komórkami organizacyjnymi Szpitala, w szczególności z Zakładem Radiologii, Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Laboratorium Bakteriologicznym,

6)  uczestnictwo w konsyliach w ramach pakietu DILO (szybka diagnostyka i leczenie chorób onkologicznych).

Stosujemy wielolekowe programy chemioterapii przy użyciu nowoczesnego sprzętu bezpiecznego dla pacjentów i personelu. Systematycznie wprowadzamy nowe metody leczenia nowotworów (cytostatyki nowej generacji, leki celowane, immunoterapia itp.). Leczenie prowadzimy zgodnie z uznanymi standardami zalecanymi przez Centrum Onkologii w Warszawie.

Zajmujemy się również diagnostyką chorób nowotworowych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod na bazie pracowni radiologicznej, histopatologicznej, mikrobiologicznej, endoskopowej, MRI i laboratorium analitycznego. Wykonujemy biopsje narządów pod kontrolą USG i TK oraz biopsje i trepanobiopsje szpiku kostnego. Prowadzimy badania kliniczne dotyczące wielu nowotworów.

Personel lekarski i pielęgniarski oddziału systematycznie podwyższa swoje kwalifikacje, zdobywając kolejne specjalizacje i uczestnicząc w licznych kursach, sympozjach                     i konferencjach naukowo-szkoleniowych.

Na co dzień współpracujemy z Oddziałem Radioterapii NU-MED w Elblągu, Kliniką Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Onkologii          w Warszawie, Poradnią Onkologiczną w Elblągu oraz z innymi wysokospecjalistycznymi ośrodkami medycznymi. W razie potrzeby zapewniamy pacjentom konsultację hematologa z Kliniki Hematologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz opiekę psychologa klinicznego.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia umożliwiającą odbywanie staży specjalizacyjnych. Przy oddziale funkcjonuje Oddział Dzienny Chemioterapii.


Oddział Onkologiczny rekrutuje chorych w następujących badaniach klinicznych:

  • pacjenci z nawracającym zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc
  • pacjenci z przerzutowym rakiem jelita grubego z obecnością mutacji BRAF
  • pacjenci z przerzutowym lub lokalnie zaawansowanym rakiem piersi z nadekspresją HER2 oraz mutacją genu BRCA 1 i BRCA 2
  • pacjenci z przerzutowym lub miejscowo zaawansowanym rakiem żołądka lub połączenia przełykowo - żołądkowego - GEJ
  • pacjenci z miejscowo zaawansowanym rakiem trzustki lub pacjenci z rakiem trzustki           z przerzutami

Chętnych prosimy o kontakt z Oddziałem pod nr telefonu 55 239 57 49

UWAGA!!!

Udział pacjenta w badaniu klinicznym jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
Pacjent ma możliwość zrezygnowania z udziału w badaniu w każdym momencie,
nie ponosząc żadnych konsekwencji z tym związanych.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 918 441


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/oddzialy/p,91,oddzial-onkologiczny-z-pododdzialem-chemioterapii.html