Nowotwór piersi

Od 1 stycznia 2020 r. jesteśmy Ośrodkiem Raka Piersi (KON- PIERŚ) i w ramach umowy             z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy kompleksową opiekę onkologiczną nad pacjentami z nowotworem piersi.

W ramach koordynacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi zapewniamy przeprowadzenie procesu diagnostycznego, terapeutycznego, rehabilitacyjnego i monitorowania opieki, przy uwzględnieniu wszystkich świadczeń wchodzących w skład opieki kompleksowej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD BEZPŁATNYM NUMEREM INFOLINII ONKOLOGICZNEJ

800 777 333

PEŁNĄ DIAGNOSTYKĘ WSTĘPNĄ I POGŁĘBIONĄ REALIZUJEMY W PORADNIACH I PRACOWNIACH:

 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie,
 • Poradnia Onkologiczna w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie,
 • Poradnia hematologiczna w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie,
 • Pracownia Mammografii,
 • Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego,
 • Pracownia USG/ USG DOPPLER,
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
 • Laboratorium Bakteriologiczne,
 • Zakład Radiologii,
 • Zakład Patomorfologii.

Każdy pacjent jest pod opieką koordynatora organizacyjnego, który ustala terminy badań diagnostycznych i wizyty w poradni specjalistycznej.

KOORDYNATORZY ORGANIZACYJNI ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ ETAPU DIAGNOSTYKI WSTĘPNEJ I POGŁĘBIONEJ:

Joanna Olszanicka – tel. 795 130 992, e-mail: joanna.olszanicka@nu-med.pl

Po zakończeniu diagnostyki pogłębionej pacjent jest kierowany na KONSYLIUM.

Czym jest konsylium? To wielodyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów, którzy na podstawie wyników badań diagnostycznych i terapeutycznych ustalają plan dalszego leczenia onkologicznego. Plan ten jest szczegółowo omawiany z pacjentem, który musi wyrazić zgodę na jego realizacje.

W naszym szpitalu, konsylium dedykowane pacjentom z nowotworem piersi - to zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie:

 • chirurgii onkologicznej,
 • onkologii klinicznej,
 • radioterapii,
 • patomorfologii,
 • radiologii.

W konsylium bierze udział również koordynator organizacyjny, psychoonkolog, pielęgniarka specjalistka z zakresu onkologii, fizjoterapeuta.

Podczas konsylium wyznaczany jest koordynator organizacyjny dla każdego pacjenta, który jest odpowiedzialny ze ustalenie terminów, zgodnie z planem leczenia onkologicznego ustalonego przez wielodyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów (konsylium).

Koordynator organizacyjny ściśle współpracuje z pacjentem i prowadzi go przez cały proces leczenia onkologicznego.


NA KONSYLIA SPECJALISTYCZNE, ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ PACJENTÓW, KTÓRZY POSIADAJĄ KARTĘ DILO I SĄ PO ETAPIE DIAGNOSTYKI WSTĘPNEJ I POGŁĘBIONEJ WYKONANEJ POZA NASZYM OŚRODKIEM W CELU USTALENIA DALSZEGO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO.


REALIZACJA USTALONEGO NA KONSYLIUM PLANU LECZENIA ONKOLOGICZNEGO:

1.  LECZENIE ZABIEGOWE:

 • Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi

W zakresie chirurgii piersi wykonujemy:

 • diagnostykę zmian ogniskowych stwierdzonych w badaniach obrazowych,

 • biopsja mammotomiczna pod kontrolą USG gruboigłowa i cienkoigłowa,

 • biopsja pod kontrolą mammografii,

 • biopsja aspiracyjna,

 • leczenie guzów łagodnych,

 • leczenie oszczędzające piersi w nowotworach złośliwych wspólnie z Oddziałem Radioterapii NU-MED,

 • rekonstrukcje piersi po mastektomii przy użyciu endoprotez i tkanek własnych pacjentki (LD, TRAM),

 • rekonstrukcje w trybie natychmiastowym lub odroczonym.

Posiadamy nowoczesny sprzęt specjalistyczny, między innymi:

 • Aparat Motzart firmy Kutec - śródoperacyjny aparat RTG do oceny marginesów po usunięciu nowotworu piersi w ramach leczenia oszczędzającego (BCT).

 • Aparat SENTIMAG – do magnetycznej lokalizacji węzłów chłonnych wartowniczych bez konieczności stosowania izotopów promieniotwórczych.

 • Cyfrowy Mammomat Revelation firmy Siemens - umożliwia wykonanie dużo bardziej precyzyjnej mammografii, w sposób znacznie bardziej komfortowy dla pacjentki. Dodatkowe funkcje urządzenia pozwalają także na wykonanie pogłębionej diagnostyki piersi, m.in. biopsji.

2.  LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE ZAPEWNIAJĄ ODDZIAŁY:

 • oddział onkologiczny z pododdziałem chemioterapii,

 • oddział dzienny chemioterapii,

 • centrum radioterapii i usprawniania.

3.  ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE ZAPEWNIA:

 • oddział dzienny rehabilitacji - Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,

4.  MONITOROWANIE PRZEZ 5 LAT OD ZAKOŃCZONEGO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO:

 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie,

 • Poradnia Onkologiczna w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie.

KOORDYNATORZY ORGANIZACYJNI

ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ PLANU LECZENIA ONKOLOGICZNEGO USTALONEGO NA KONSYLIUM:

 1. Malwina Szypiło.

 2. Sylwia Tomaszewska.

Gabinet konsylium mieści się w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala w Elblągu, ul. Królewiecka 146 (niski parter).

Rejestracja na konsylium specjalistyczne osobista lub telefoniczna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:15-14:15.

Nr tel. 55 239 55 13

Tel. kom. 505 506 299

e-mail: pakietonkologiczny@szpital.elblag.pl


KARTA DILO JEST GWARANCJĄ OBJĘCIA PACJENTA SKOORDYNOWANYM

PLANEM DIAGNOSTYKI I LECZENIA.

ZAPEWNIAMY SZYBKĄ, PEŁNĄ DIAGNOSTYKĘ, KRÓTKIE TERMINY

ORAZ USTALAMY PLAN LECZENIA ONKOLOGICZNEGO.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 066 308


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/pakiet-onkologiczny/p,335,nowotwor-piersi.html