Nowotwór jelita grubego

Wojewódzki Szpital Zespolony we współpracy z Centrum Radioterapii i Usprawniania NU-MED. Grupa S.A. w ramach Elbląskiego Centrum Onkologii zapewnia kompleksową opiekę onkologiczną i interdyscyplinarną nad pacjentem z nowotworem jelita grubego - od etapu diagnostycznego, poprzez leczenie i monitorowanie efektów leczenia.


Od 1 czerwca 2021r. spełniamy wymogi Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia dla Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego.

ELBLĄSKIE CENTRUM KOMPETENCJI RAKA JELITA GRUBEGO OFERUJE:

 • wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu schorzeń jelita grubego, a zwłaszcza raka jelita grubego, sprawdzone przez tysiące chorych z Elbląga i okolicznych regionów województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego,

 • pełen zakres diagnostyki i terapii endoskopowej w zakresie jelita grubego,                            z uwzględnieniem nowoczesnych, małoinwazyjnych metod stosowanych w najlepszych ośrodkach w Polsce i na świecie,

 • nowoczesne metody leczenia chirurgicznego, m.in. laparoskopowe operacje jelita grubego,

 • dostęp do wszystkich dostępnych w Polsce programów leczenia systemowego nowotworów jelita grubego -chemioterapii i immunoterapii, w tym leczenia ukierunkowanego molekularnie,

 • nowoczesną diagnostykę patomorfologiczną w oparciu o współpracę z Zakładem Patomorfologii EL-PAT znajdującym się w lokalizacji Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu wraz z możliwością dodatkowych badań immunohistochemicznych i genetycznych nowotworów w ośrodkach akademickich współpracujących ze szpitalem i Zakładem Patomorfologii,

 • leczenie radioterapią.

Ścisła współpraca z Centrum Radioterapii i Usprawniania NU-MED., znajdującym się w tej samej lokalizacji i realizującym radioterapię sprawiają, że leczenie to odbywa się bez konieczności opuszczania terenu Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu. Kontrole po leczeniu odbywają się           u tych samych specjalistów, którzy prowadzą terapię.

W Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego zapewniamy zindywidualizowane podejście do pacjentów, które obejmuje:

 • szybki dostęp do specjalisty w dniu zgłoszenia lub następnego dnia oraz opieka po leczeniu zaplanowana według z góry ustalonych wizyt kontrolnych,

 • nowoczesna diagnostyka endoskopowa i obrazowa (badania tomografii komputerowej     i rezonansem magnetycznym), a także współpraca z ośrodkiem dysponującym możliwością wykonania PET -TK,

 • nowoczesne leczenie małoinwazyjne (endoskopowe i laparoskopowe zabiegi chirurgiczne),

 • objęcie każdego pacjenta indywidualnym protokołem „szybkiego powrotu do zdrowia” po operacji w oparciu o międzynarodowy program ERAS (Enhanced Recovery After Surgery),

 • możliwość kontynuacji leczenia w przypadku nawrotu choroby nowotworowej oraz przerzutów do wątroby-leczenie operacyjne przerzutów i współpraca z ośrodkiem akademickim wykonującym leczenie przerzutów do wątroby techniką termoablacji,

 • współdziałanie w zespole wielodyscyplinarnym w zakresie nowoczesnego leczenia systemowego (chemioterapią i immunoterapią) oraz leczenia z użyciem najnowszych technik planowania i prowadzenia radioterapii.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD BEZPŁATNYM NUMEREM INFOLINII ONKOLOGICZNEJ

800 777 333


PEŁNĄ DIAGNOSTYKĘ WSTĘPNĄ I POGŁĘBIONĄ PACJENTÓW Z PODEJRZENIEM NOWOTWORU JELITA GRUBEGO LUB NOWOTWOREM JELITA GRUBEGO REALIZUJEMY           W PORADNIACH I PRACOWNIACH:

 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie,

 • Poradnia Onkologiczna w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie,

 • Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Układu Pokarmowego- Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej,

 • Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego,

 • Pracownia USG/ USG DOPPLER,

 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,

 • Laboratorium Bakteriologiczne,

 • Zakład Radiologii,

 • Zakład Patomorfologii.

Każdy pacjent jest pod opieką koordynatora organizacyjnego, który ustala terminy badań diagnostycznych i wizyty w poradniach specjalistycznych.

Koordynatorzy organizacyjni odpowiedzialni za realizację etapu diagnostyki wstępnej      i pogłębionej:

 1. Joanna Olszanicka – tel. 795 130 992, e-mail: joanna.olszanicka@nu-med.pl

 
Po zakończeniu diagnostyki pogłębionej pacjent jest kierowany na KONSYLIUM.

Czym jest konsylium? To wielodyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów, którzy na podstawie wyników badań diagnostycznych i terapeutycznych ustalają plan dalszego leczenia onkologicznego. Plan ten jest szczegółowo omawiany z pacjentem, który musi wyrazić zgodę na jego realizację.

W naszym szpitalu, konsylium dedykowane pacjentom z nowotworem jelita grubego - to zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie:

 • chirurgii onkologicznej,

 • gastroenterologii,

 • chorób wewnętrznych,

 • onkologii klinicznej,

 • radioterapii,

 • patomorfologii,

 • radiologii.

W konsylium bierze udział również koordynator organizacyjny, psychoonkolog, fizjoterapeuta.

Każdy pacjent po konsylium ma przydzielonego Koordynatora organizacyjnego, który jest odpowiedzialny ze ustalenie terminów kolejnych etapów leczenia onkologicznego, zgodnie         z planem ustalonym przez wielodyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów (konsylium).

Koordynator organizacyjny ściśle współpracuje z pacjentem i prowadzi go przez cały proces leczenia onkologicznego.

NA KONSYLIA SPECJALISTYCZNE, ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ PACJENTÓW,

KTÓRZY POSIADAJĄ KARTĘ DILO I SĄ PO ETAPIE DIAGNOSTYKI WSTĘPNEJ I POGŁĘBIONEJ,

WYKONANEJ POZA NASZYM CENTRUM

W CELU USTALENIA DALSZEGO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO.


REALIZACJA USTALONEGO NA KONSYLIUM PLANU LECZENIA ONKOLOGICZNEGO:

1.  LECZENIE ZABIEGOWE:

 • Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi

W zakresie chirurgii jelita grubego wykonujemy:

 • resekcje jelita grubego (wszystkich odcinków, a w przypadku raków odbytnicy                       w większości z zachowaniem zwieraczy, dzięki użyciu staplerów),

 • operacje nowotworów jelita grubego metodą laparoskopową.

Większość operacji jelita grubego wykonywanych jest w oddziale techniką laparoskopową, co skraca pobyt pacjenta w oddziale do 2- 3 dni.

Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego posiada nowoczesny sprzęt edoskopowy najwyższej klasy z możliwością wykonywania zabiegów endoskopowej resekcji podśluzówkowej (ESD) polipów i wczesnych zmian nowotworowych, nawet bardzo rozległych, zamiast konieczności leczenia operacyjnego.

Współpracujemy z Ośrodkami Akademickimi w Gdańsku, Olsztynie, Warszawie, Krakowie, Lublinie, Bydgoszczy.

Karta DILO jest gwarancją objęcia pacjenta skoordynowanym planem diagnostyki i leczenia onkologicznego.

2.  LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE ZAPEWNIAJĄ ODDZIAŁY:

 • Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chemioterapii,

 • Oddział Dzienny Chemioterapii,

 • Centrum Radioterapii i Usprawniania.

3.  ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE ZAPEWNIAJĄ:

 • Oddział dzienny rehabilitacji - Wojewódzki szpital Zespolony w Elblągu,

 • Oddział rehabilitacji stacjonarnej – Szpital Miejski w Elblągu.

 4.  MONITOROWANIE PRZEZ 5 LAT OD ZAKOŃCZONEGO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO:

 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie,

 • Poradnia Onkologiczna w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Działdowie.

KOORDYNATORZY ORGANIZACYJNI ODPOWIEDZIALNI

ZA REALIZACJĘ PLANU LECZENIA ONKOLOGICZNEGO USTALONEGO NA KONSYLIUM.

 1. Sylwia Tomaszewska

 2. Malwina Szypiło

Gabinet konsylium mieści się w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala w Elblągu, ul. Królewiecka 146 (niski parter).

Rejestracja:

 • osobista lub telefoniczna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:15-14:15.

tel.: 55 239 55 13
tel.kom.: 505 506 299
e-mail: pakietonkologiczny@szpital.elblag.pl

KARTA DILO JEST GWARANCJĄ OBJĘCIA PACJENTA SKOORDYNOWANYM

PLANEM DIAGNOSTYKI I LECZENIA.

ZAPEWNIAMY SZYBKĄ, PEŁNĄ DIAGNOSTYKĘ, KRÓTKIE TERMINY

ORAZ USTALAMY PLAN LECZENIA ONKOLOGICZNEGO.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 066 312


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/pakiet-onkologiczny/p,336,nowotwor-jelita-grubego.html