Zakład Radiologii

Koordynator:

lek. Piotr LASSOTA

Kierownik Zespołu Techników:

mgr Izabela Zawada- Tomkiewicz

Telefony:
Koordynator: (55) 239 59 84
Kierownik Zespołu Techników: (55) 239 59 28

Rejestracja: (55) 239 58 80

Świadczymy usługi dla wszystkich jednostek szpitala, ponadto dla poradni przyszpitalnych i innych zakontraktowanych niepublicznych jednostek ochrony zdrowia. 

Radiologia konwencjonalna 

Wykonujemy badania konwencjonalne, tj. badania kontrastowe (urografie, badania górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, fistulografie, cystografie, UCM-y, pielografie, itd.), badania przeglądowe, skopie. Wszystkie badania radiologii konwencjonalnej wykonuje się w technologii cyfrowej. System obrazowy pracowni został zintegrowany z istniejącą siecią radiologiczną Szpitala, wykonane badania archiwizowane w serwerze PACS Zakładu Radiologii dostępne są dla lekarzy w oddziałach szpitalnych, którzy mogą je obejrzeć w swoich komputerach bezpośrednio po wykonaniu procedury. 

Zakład Radiologii posiada trzy aparaty stacjonarne - Mecaleidos RF 438, ROESYS X-TWIN, DIRECT VIEW DR 9500 i kilka aparatów jezdnych używanych do zdjęć przyłóżkowych na wszystkich oddziałach szpitalnych 

Aparatura rentgenowska 

stacjonarna, jezdna przyłóżkowa z Zakładu Radiologii, SOR-u OIOM-u dorosłego, OIOM-u noworodka i zestawy jezdne z ramieniem C z Bloku Operacyjnego, Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej , aparaty do badań naczyniowych z Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Układu Krążenia i Pracowni Radiologii Zabiegowej są bazą diagnostyczną wg standardów służącą całemu szpitalowi, przychodniom publicznym i niepublicznym, badając i monitorując wszystkich pacjentów m.in. pacjentów onkologicznych, kardiologicznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, reumatologicznych, ortopedycznych. 

Diagnostyką służymy oddziałom i poradniom prowadzącym programy onkologiczne – wczesnego wykrywanie nowotworów. 

Tymi aparatami diagnozujemy całodobowo pacjentów z Izby Przyjęć, SOR-u                           i Ambulatorium Chirurgicznego, OIOM-ów. 

Zakład Radiologii posiada trzy wysokiej klasy aparaty ultradźwiękowe: Canon Aplio, Toshiba Xario 100, Hitashi Avius. Jeden z nich oprócz badań stacjonarnych używany jest do badań przyłóżkowych (OIOM, SOR, Oddziały, Blok Operacyjny). 

Współpracujemy z Zakładem Histopatologii, wykonując biopsje pod kontrolą ultradźwięków, monitorujemy pacjentów onkologicznych oraz z wszelkimi innymi jednostkami chorobowymi. Całodobowo zabezpieczamy wszystkie oddziały szpitalne oraz SOR, Izbę Przyjęć i Ambulatorium Chirurgiczne. 

Mammografia 

Pracownia Mammografii wyposażona w cyfrowy aparat SIEMENS REVOLUTION wykonuje badania i monitoruje pacjentki z naszego miasta i powiatu grodzkiego. Uczestniczymy aktywnie w mammograficznych programach populacyjnych, NFZ lub innych w ramach pozyskiwanych funduszy przez szpital. 

Ultrasonografia

Badamy narządy jamy brzusznej wraz z przestrzenią zaotrzewnową i narządami miednicy mniejszej. Badamy narządy powierzchowne - ślinianki, węzły chłonne gruczoły piersiowe, tarczycę, jądra i wszelkie zmiany w tkankach miękkich. 

Ultrasonografia dopplerowska 

jest przepływowym badaniem tętnic i żył. Największe zastosowanie ten rodzaj diagnostyki ma w chirurgii naczyń, neurologii i neurochirurgii. 

W strukturach Zakładu Radiologii znajduje się również Pracownia Radiologii Zabiegowej, która świadczy usługi głównie dla pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej          i Naczyniowej, Oddziału Neurochirurgii oraz w mniejszym zakresie dla innych oddziałów szpitala, patrz: Pracownia Radiologii Zabiegowej.

Do zadań Zakładu radiologii, Pracowni Radiologii Zabiegowej oraz Pracowni Mammografii należy w szczególności:

- Wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie radiografii konwencjonalnej, fluoroskopii, ultrasonografii i mammografii,
- Wykonywanie zabiegów radiologicznych diagnostycznych i leczniczych,
- Szkolenie personelu,
- Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala, w szczególności ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziałami: Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, Neurochirurgii,
- Realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 131 760


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/pracownie-i-zaklady/p,128,zaklad-radiologii.html