Medyczne Laboratorium Transfuzjologiczne: Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej, Bank Krwi

Kierownik:

mgr Barbara ŻYŁA

Telefony:

Kierownik Pracowni: (55) 239 58 07

Pracownia: (55) 239 57 14 

Oferujemy usługi z zakresu immunologii transfuzjologicznej                    z uwzględnieniem badań konsultacyjnych.

- Personel Pracowni wykonujący badania posiada specjalne uprawnienia do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej i pełni dyżury całodobowe.

- Badania wykonujemy metodą automatyczną z wykorzystaniem mikrokart. Metody te zwiększają wiarygodność i jakość wykonywanych badań.

- Posiadamy uprawnienia do wydawania karty grupy krwi tzw. KREWKARTY.

- Systematycznie uczestniczymy w zewnętrznych programach kontroli jakości badań prowadzonych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Określanie grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh.
 2. Przeglądowe badania w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych.
 3. Próba serologicznej zgodności biorcy i dawcy przed przetoczeniem krwi.
 4. Wykonywanie badań konsultacyjnych mających na celu wykrycie przeciwciał odpornościowych.
 5. Dobieranie krwi dla chorych w przypadku obecności auto- lub alloprzeciwciał
 6. Określanie fenotypu układu Rh, antygenu K układu Kell lub innych antygenów u pacjentów, którzy wytworzyli przeciwciała odpornościowe oraz w celu zapobiegania alloimmunizacji        u chorych wymagających długotrwałego leczenia krwią.
 7. Diagnostyka konfliktu serologicznego pomiędzy matką a płodem.
 8. Zaopatrywanie Banku Krwi w krew i jej składniki oraz preparaty krwiopochodne na potrzeby oddziałów Wojewódzkiego Szpital Zespolonego w Elblągu.

Świadczymy usługi dla:

 • Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu,
 • Publicznych i Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
 • Gabinetów Prywatnych,
 • Pacjentów indywidualnych bez skierowania lekarskiego.

Regulamin

  Do zadań Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi należy                w szczególności:

 1. określanie grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh,

 2. wykrywanie przeciwciał odpornościowych,

 3. dobór krwi- próba serologicznej zgodności biorcy i dawcy przed przetoczeniem krwi,

 4. kwalifikacja do podania immunoglobiny anty-D,

 5. identyfikacja przeciwciał odpornościowych i nieoczekiwanych alloprzeciwciał,

 6. diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznych(NAIH),

 7. określanie fenotypu układu Rh, antygenu K z układu Kelli lub antygenów z innych układów grupowych,

 8. dobieranie krwi dla chorych w przypadku obecności przeciwciał odpornościowych i/lub autoprzeciwciał,

 9. diagnostyka konfliktu serologicznego (matka - dziecko),

 10. serologiczna analiza powikłań poprzetoczeniowych,

 11. sprowadzanie i wydawanie krwi i jej składników,

 12. szkolenie personelu,

 13. współpraca z Komitetem Transfuzjologicznym oraz medycznymi komórkami organizacyjnymi Szpitala,

 14. realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 066 286


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/pracownie-i-zaklady/p,133,medyczne-laboratorium-transfuzjologiczne-pracownia-immunologii-transfuzjologicznej-bank-krwi.html