10 Grudnia Miedzynarodowy Dzień Praw Człowieka

To był rok wspaniałego aktywizmu – a przede wszystkim zaangażowania młodych ludzi. W tym szczególnym roku Dzień Praw Człowieka zbiega się z kluczową konferencją ONZ w Madrycie, poświęconą  przestrzeganiu zasad sprawiedliwości klimatycznej. Mamy dług wdzięczności wobec milionów dzieci i młodzieży, którzy angażują się i coraz głośniej wypowiadają się o kryzysie, przed którym stoi nasza planeta.

Ci młodzi ludzie słusznie wskazują, że to ich przyszłość jest zagrożona, a także  przyszłość tych jeszcze nienarodzonych. To oni będą musieli ponieść konsekwencje działań, lub ich braku, ze strony starszych pokoleń, które obecnie kierują rządami i przedsiębiorstwami oraz decydentów, od których zależy przyszłość poszczególnych krajów, regionów i całej planety.
 
Oczywiście nie można pozostawić młodych ludzi samych, aby stawili czoła kryzysowi klimatycznemu, a także wielu innym kryzysom praw człowieka, z którymi mamy obecnie do czynienia w tak wielu krajach na całym świecie. Wszyscy musimy działać bezzwłocznie, solidarnie i w oparciu o określone zasady.
 
Możemy i musimy podtrzymać starannie opracowane uniwersalne zasady praw  człowieka, które pomagają utrzymać pokój, sprawiedliwość i zrównoważony rozwój. Świat, w którym prawa człowieka są ograniczane, to świat powracający do ciemnej przeszłości, kiedy to ci potężni mogli żerować na tych bezsilnych bez ograniczeń moralnych lub prawnych. 
 
Jednak pośród wielu wyzwań związanych z prawami człowieka przybierających różne formy w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku, globalny kryzys klimatyczny stanowi prawdopodobnie najpoważniejsze na świecie zagrożenie dla praw człowieka, jakie mogliśmy obserwować od czasów II wojny światowej. Już teraz odczuwamy jego skutki - od prawa do życia, zdrowia, pożywienia, wody i  schronienia, do naszych praw do wolności od dyskryminacji, rozwoju i  samostanowienia.

Mamy obowiązek zapewnić, że głosy młodych ludzi zostaną wysłuchane. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 r., była stanowczym zobowiązaniem podjętym przez państwa w celu ochrony praw wszystkich – co oznacza także umożliwienie przyszłym pokoleniom zachowania ich godności, równości i praw.
 
Wszyscy ludzie mają prawo uczestniczyć w procesach decyzyjnych, które mają wpływ na ich życie. Aby zapewnić bardziej efektywne podejmowanie decyzji oraz budować większe zaufanie i harmonię między narodami, przywódcy każdego społeczeństwa powinni słuchać swoich ludzi i postępować zgodnie z ich potrzebami i żądaniami.
 
Nic nie podsumowuje tych celów, stanowiących motyw przewodni międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, jaśniej i zwięźlej niż artykuł pierwszy Powszechnej Deklaracji, który odważnie i jednoznacznie stwierdza, że ​​„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem godności i praw. Są obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni działać wobec siebie w duchu braterstwa”.
 
Żaden kraj, ani żadna społeczność nie zostanie oszczędzona przez narastający kryzys klimatyczny. Już teraz widzimy, jak ogromne szkody ponoszą najbardziej narażone społeczności i narody. Ludzie tracą domy, źródła utrzymania - a czasem nawet i życie. Nierówności pogłębiają się, coraz więcej osób zmuszanych jest do wysiedlenia. Musimy działać szybko, pamiętając, aby naszymi działaniami wyrządzać jak najmniejsze szkody ludziom i naszemu środowisku.
 
Granice narodowe nie powstrzymają szkód klimatycznych - a reakcje oparte na wrogim nacjonalizmie lub krótkoterminowych względach finansowych nie tylko zawiodą - one podzielą nasz świat. Walki o sprawiedliwość klimatyczną i prawa człowieka nie są sporem politycznym. Tu nie chodzi o lewo czy prawo – tu chodzi o dobro i zło.
 
Nie tylko niepokój związany z postępującym kryzysem klimatycznym zmusił miliony ludzi do żądania konkretnych działań. W każdym regionie ludzie mówią o nierównościach i represyjnych instytucjach. Podziwiam odwagę, klarowność i zasady wszystkich tych ludzi, także bardzo młodych, którzy w pokoju chcą naprawić błędy naszej epoki oraz dążyć do większej wolności i sprawiedliwości. To oni są żywym wyrazem praw człowieka.
 
Decydenci na całym świecie powinni słuchać tych wezwań, a w odpowiedzi kształtować bardziej efektywną i opartą na zasadach politykę.
 
Mamy prawo do życia wolnego od dyskryminacji na jakimkolwiek tle. Mamy prawo dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, możliwości ekonomicznych i godnego poziomu życia. Wszyscy mamy prawo uczestniczyć w decyzjach, które wpływają na nasze życie. Tutaj chodzi o naszą przyszłość, o źródła utrzymania, o nasze wolności, bezpieczeństwo i nasze środowisko. To nie jest wyłącznie nasza przyszłość, ale także przyszłość naszych dzieci, wnucząt i prawnucząt.
 
Musimy zmobilizować się na całym świecie – pokojowo, ale zdecydowanie - aby zapewnić świat praw, godności i możliwości wyboru dla wszystkich. Decydenci bardzo dobrze zrozumieli tę wizję w 1948 roku. Czy teraz ją rozumieją? Wzywam światowych liderów do wykazania się prawdziwym przywództwem i długoterminową wizją oraz do odłożenia na bok krajowych interesów politycznych dla dobra wszystkich, w tym także ich samych oraz ich potomków.
 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (UDHR) została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w Pałacu Chaillot w Paryżu trzy lata po zakończeniu II wojny światowej. Był to wynik 18-miesięcznej pracy komitetu redakcyjnego z udziałem członków i doradców z całego świata.

10 grudnia 2019 r.

Oświadczenie Wysokiej Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka

Michelle Bachelet GENEWA (9 grudnia 2019 r.)

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 840 203


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/edukacja-zdrowia/p,329,dzien-praw-czlowieka-2019.html