Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Obchodzony jest 10 grudnia - w rocznicę podpisania przez ONZ w 1948 roku w Paryżu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Z tej okazji społeczność międzynarodowa i środowiska obywatelskie w różnych krajach starają się zwrócić uwagę na potrzebę przestrzegania podstawowych praw i wolności przysługujących wszystkim ludziom, niezależnie od płci, rasy, wyznania i korzeni kulturowych.

Formalnie obchody Dnia Praw Człowieka ustalono podczas 317. sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które odbyło się 4 grudnia 1950 roku. Ich celem jest przede wszystkim szerzenie wiedzy na temat Deklaracji, która ustanowiła kanon praw politycznych, obywatelskich i społecznych przysługujących wszystkim ludziom. Był to pierwszy dokument dotyczący bezpośrednio praw człowieka, który został uzgodniony i przyjęty przez niemal 200 państw. Doświadczenia II wojny światowej – w tym okrutne zbrodnie nazistowskie - skłoniły państwa do działań, które miały zminimalizować prawdopodobieństwo powtórzenia się historii masowego łamania praw człowieka i ludobójstwa. Prace nad projektem rozpoczęły się w 1945 roku, a po trzech latach dokument został przyjęty bez żadnego głosu sprzeciwu. Deklaracja Praw Człowieka do dziś pozostaje podstawą systemu ochrony praw człowieka ONZ. Trafiła ona nawet do Księgi rekordów Guinnessa, jako najczęściej tłumaczony dokument!


Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas na mocy samego faktu bycia człowiekiem. Ich źródłem jest ludzka godność. To prawo do życia, wolności słowa, zrzeszania się czy edukacji. Prawa człowieka mają charakter powszechny (są niezależnie od wyznawanych wartości, poglądów czy religii), przyrodzony (nie zależą od woli władzy czy przepisów prawa, a państwo może jedynie je chronić), niezbywalny (władza nie może nam ich odebrać, nie można się ich zrzec), nienaruszalny (nie mogą być zmieniane czy regulowane przez władze), naturalny (posiadamy je z racji swojego człowieczeństwa, a nie z nadania) i niepodzielny (wszystkie stanowią integralną i współzależną całość). Przestrzeganie  praw człowieka powinno być gwarantowane i chronione przez państwo. Ważnym elementem tego systemu na świecie są organizacje pozarządowe, jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, UNESCO czy Amnesty International.Dzień Praw Człowieka to święto każdego z nas i adresowane do każdego z nas. Bądźmy świadomi swoich praw i nie bójmy się reagować w obronie praw innych ludzi!


Treść Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 679 000


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/edukacja-zdrowia/p,330,dzien-praw-czlowieka-2020.html