WSZ w Elblągu zatrudni Inspektora Ochrony Środowiska

data dodania: 7 września 2023, 14:09 odsłon: 1410

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu poszukuje pracownika na stanowisko: Inspektor Ochrony Środowiska

Oferty (CV+ LM)prosimy kierować pod adresem: Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego   w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, lub na maila: rekrutacja@szpital.elblag.pl  w terminie do 30 września 2023 r.

Zakres wykonywanych zadań obejmuje w szczególności:

 • Realizację polityki jakości bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień innych dokumentów zintegrowanego systemu zarządzania, planów przebiegu procesów, procedur systemowych, standardów, instrukcji, algorytmów, planów, harmonogramów, programów w zakresie obowiązującym na danym stanowisku pracy.
 • Analizowanie stanu aktualnych przepisów o ochronie środowiska i perspektywicznych potrzeb w dziedzinie ochrony środowiska;
 • Przestrzeganie obowiązków ustawowych i resortowych w zakresie wytwarzania, gromadzenia, ewidencjonowania, przekazywania, transportowania, odzyskiwania, unieszkodliwiania i magazynowania odpadów;
 • Monitorowanie przestrzegania zasad i przepisów ochrony środowiska w szpitalu;
 • Prowadzenie kontroli stanu środowiska naturalnego oraz przestrzegania zasad    i przepisów dotyczących ochrony środowiska w kompleksach użytkowanych przez szpital;
 • Monitorowanie prawidłowości eksploatacji urządzeń technicznych oraz szczególnie uciążliwych dla środowiska;
 • Nadzorowanie segregacji (utylizacji) odpadów w szpitalu oraz wywożenia ich przez firmy posiadające stosowne pozwolenia i umowy;
 • Monitorowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz warunków składowania (magazynowania) oraz przechowywania w tym odpadów niebezpiecznych;
 • Prowadzenie dokumentów formalno-prawnych korzystania przez szpital ze środowiska;
 • Reprezentowanie Szpitala w trakcie przeprowadzonych kontroli, opracowywanie harmonogramów usunięcia nieprawidłowości;
 • Współpracę z właściwym terytorialnie Wydziałami Ochrony środowiska, w zakresie ochrony środowiska;
 • Udział w planowaniu i realizacji szkoleń z zakresu ochrony środowiska w ramach szkolenia oraz w czasie instruktaży z pracownikami szpitala, podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników szpitala;
 • Wykonywanie dokumentów sprawozdawczych i analitycznych;
 • Zarządzanie środkami rzeczowo-finansowymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w szpitalu; udział w sporządzaniu umów na usługę odbioru i utylizacji odpadów (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne); sporządzanie planów rzeczowo-finansowych oraz udział w planowaniu budżetowym.
 • Opracowywanie procedur i instrukcji obowiązujących w szpitalu w zakresie gospodarowania odpadami;
 • Kontrolowanie przestrzegania ustalonych reguł postępowania w zakresie gospodarki odpadami;
 • Prowadzenie ewidencji odpadów i rejestru kart przekazania odpadów prowadzenie dokumentacji  magazynowej (miejsca czasowego przechowywania) odpadów niebezpiecznych i innych,
 • Monitorowanie ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów pod kątem zgodności  z posiadanymi decyzjami;
 • Wyliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i przekazywanie Marszałkowi Województwa;
 • Przekazywanie Marszałkowi Województwa informacji o rodzajach i ilości wytwarzanych i unieszkodliwianych odpadów;
 • Przygotowywanie danych do przetargów w zakresie gospodarki odpadami (ilości, rodzaje, kolorystyka worków na odpady, pojemników na odpady ostre i tkankę, ilości  i rodzaje wytwarzanych odpadów);
 • Weryfikację dostawców pod kątem spełnienia wymogów prawnych w zakresie gospodarki odpadami;
 • Prowadzenie postępowania po zdarzeniach i incydentach środowiskowych oraz sporządzanie odpowiednich raportów i dokumentacji,
 • Organizowanie realizacji zaleceń, nakazów i wystąpień pokontrolnych organów nadzoru nad ochroną środowiska.
 • Współpracę z dostawcami w zakresie gospodarki odpadami, weryfikację faktur dotyczących gospodarki odpadami, prowadzenie rejestru faktur.

  Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, inżynieria środowiskowa ,
 • 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość obsługi komputera ( MS Office),
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.

W treści CV proszę zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami a niewykorzystane aplikacje zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 066 297


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/informacje/64,oferty-pracy/a,2121,wsz-w-elblagu-zatrudni-inspektora-ochrony-srodowiska.html