WSZ w Elblągu zatrudni na stanowisko Inspektor ds. Inwestycji i Zarządzania Infrastrukturą

data dodania: 13 września 2021, 9:59 odsłon: 637
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu poszukuje pracownika na stanowisko: Inspektor ds. Inwestycji i Zarządzania Infrastrukturą.
Oferty ( CV + LM) w tytule „ Rekrutacja Sekcja Inwestycji ” prosimy kierować pod adresem: Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, lub na maila: rekrutacja@szpital.elblag.pl  w terminie do 22 września 2021 r. 

Obowiązki szczegółowe wykonywane na stanowisku pracy:

 1. Realizacja polityki jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień innych dokumentów zintegrowanego systemu zarządzania, planów przebiegu procesów, procedur systemowych, standardów, instrukcji, algorytmów, planów, harmonogramów, programów w zakresie obowiązującym na danym stanowisku pracy;
 2. Przygotowywanie planów inwestycyjnych oraz koordynowanie działań związanych z nowymi inwestycjami realizowanymi w Sekcji;
 3. Ścisła współpraca ze wszystkimi organami zaangażowanymi w proces realizacji prac inwestycyjnych (m.in. projektant, wykonawca, inspektor nadzoru budowlanego, organy administracji publicznej);
 4. Weryfikowanie dokumentacji pod względem merytorycznym i formalnym;
 5. Monitorowania bieżących prac i dostosowywanie działań do wymagań prawnych;
 6. Nadzór nad dokumentacją administracyjno-techniczną budynków;
 7. Sporządzanie zapytań ofertowych;
 8. Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami Szpitala;
 9. Znajomość ustaw i procedur niezbędnych do zarządzania infrastrukturą;
 10. Utrzymanie istniejącej infrastruktury (m.in. organizowanie przeglądów, napraw, remontów);
 11. Monitorowanie kosztów funkcjonowania nieruchomości szpitalnych;
 12. Przygotowywanie sprawozdań i raportów;
 13. Ścisła współpraca z dzierżawcami i najemcami;
 14. Inwentaryzacja pomieszczeń szpitalnych w zakresie dzierżaw;
 15. Przygotowanie i realizacja przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości;
 16. Porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji;
 17. Bieżąca obsługa administracyjna Sekcji;
 18. Pomoc w działaniach związanych z prawidłowym przygotowaniem materiałów koniecznych do otrzymania dofinansowania z różnych źródeł.

Wymagania:

 • Preferowane średnie/wyższe wykształcenie o kierunki technicznym, budowlanym;
 • Znajomość ustaw i procedur niezbędnych do zarządzania infrastrukturą;
 • Umiejętność sporządzania pism oraz opracowywania analiz;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office: Excel, WORD.
 • Wysoka kultura osobista oraz rozwinięte zdolności komunikacyjne;
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy, systematyczność, odpowiedzialność;
 • Postawa proaktywna, inicjatywa, przedsiębiorczość.

Dodatkowe:

 • Znajomość programu AutoCAD;
 • Chęć nauki i podwyższania swoich kwalifikacji.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i udział w szkoleniach.

Dodatkowe informacje :

W treści CV proszę zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami a niewykorzystane aplikacje zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 540 666


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/informacje/64,oferty-pracy/a,1751,wsz-w-elblagu-zatrudni-na-stanowisko-inspektor-ds-inwestycji-i-zarzadzania-infrastruktura.html