Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej / Pododdział Chirurgii Naczyniowej

Koordynator:

lek. Jerzy GOŁĘBIOWSKI

Oddziałowa:

mgr piel. Beata SKOCZEŃ

Telefony:
Gabinet Koordynatora: (55) 239 57 67
Gabinet Oddziałowej: (55) 239 57 20
Gabinet Lekarski: (55) 239 57 59239 58 57
Punkt Pielęgniarek: (55) 239 56 58 
Sekretarka Medyczna: (55) 239 57 20

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej.
Leczymy pacjentów:

  • z ostrymi schorzeniami jamy brzusznej (zapalenie wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, niedrożności przewodu pokarmowego, perforacje żołądka, jelita i inne),
  • z urazami jamy brzusznej i klatki piersiowej (urazy narządów miąższowych, jelit, złamanie żeber, odmy opłucnowe),
  • z chorobami pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych (kamica pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych),
  • z chorobami żołądka, dwunastnicy i jelit (choroba wrzodowa i zapalne choroby jelit),
  • z niektórymi nienowotworowymi chorobami wątroby i trzustki
  • z chorobami proktologicznymi,
  • z tętniakami aorty brzusznej i naczyń obwodowych,
  • z miażdżycowymi zwężeniami i zamknięciami tętnic obwodowych, zwężeniami tętnic szyjnych
  • z przewlekłą niewydolnością nerek wymagającą dostępu naczyniowego do dializ oraz ze stopą cukrzycową.

Chorzy leczeni w Oddziale mają szeroki dostęp do badań laboratoryjnych oraz badań obrazowych (USG, USG Doppler, TK, MRI). Oddział korzysta z Pracowni Radiologii Zabiegowej, gdzie wykonywane są kontrastowe badania angiograficzne oraz zabiegi wewnątrznaczyniowe (angioplastyka endowaskularna) na tętnicach obwodowych, w tym szyjnych. Wykonujemy także zabiegi implantacji stentgraftów aortalnych.

Kładziemy szczególny nacisk na ciągły rozwój chirurgii małoinwazyjnej – zabiegów laparoskopowych, a także zabiegów endowaskularnych (wewnątrznaczyniowych), uzupełniających klasyczną chirurgię naczyniową.

Do zadań Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej należy
w szczególności:

1)  diagnostyka i leczenie operacyjne i zachowawcze:

a)  ostrych schorzeń jamy brzusznej,

b)  urazów jamy brzusznej i klatki piersiowej,

c)  chorób pęcherzyka żółciowego oraz dróg żółciowych,

d)  przepuklin brzusznych,

e)  chorób żołądka, dwunastnicy i jelit,

f)  chorób wątroby i trzustki,

g)  chorób tarczycy,

h)  zmian miażdżycowych tętnic obwodowych (zabiegi klasyczne i wewnątrznaczyniowe),

i)  tętniaków aorty brzusznej,

j)  zwężeń miażdżycowych tętnic szyjnych wewnętrznych (endarterektomie i stentowanie tętnic,

k)  żylaków kończyn dolnych,

l)  chorób proktologicznych( hemoroidy, polipy, szczeliny i przetoki okołoodbytnicze),

m)  zmian niedokrwiennych i infekcyjnych w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej,

2) wykonywanie dostępów naczyniowych dla stacji dializ (przetoki tętniczo-żylne, zakładanie cewników Perm Cath) oraz cewników do dializy otrzewnej,

3) współpraca w obszarze diagnostyczno- leczniczym z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala, w szczególności z Zakładem Radiologii, Apteką Szpitalną, Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej,

4) realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 274 040


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/oddzialy/p,90,oddzial-chirurgii-ogolnej-z-pododdzialem-chirurgii-naczyniowej-pododdzial-chirurgii-naczyniowej.html