Informatyzacyjna przyszłość szpitala

data dodania: 16 marca 2018, 15:31 odsłon: 1591
 Informatyzacyjna przyszłość szpitala

16 marca 2018 roku Marszałek Warmii i Mazur Gustaw Marek Brzezin oraz dyrektor WSZ w Elblągu Elżbieta Gelert podpisali umowę na realizację projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2”. To największy z obecnie realizowanych w naszym województwie projektów mających umożliwić szpitalom w regionie dostosowanie się do nowych rozporządzeń i wymogów w zakresie informatyzacji.

Koszt projektu to prawie 19 mln zł, z czego ok. 16 mln stanowi dofinansowanie z RPO Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.


- To bardzo kosztowny, ale też i bardzo niezbędny nam projekt – powiedziała dyrektor szpitala Elżbieta Gelert. – Szybko zmieniające się technologie informatyczne niejako wymuszają na nas konieczność podwyższenia standardów w tej dziedzinie. I my chcemy za tym nadążyć. Oczywiście, są to zadania znacznie przekraczające finansowe możliwości szpitala. Nie udałoby się ich zrealizować bez środków zewnętrznych. Tym bardziej dziękuję grupie pracowników szpitala za przygotowanie doskonałego projektu. A panu marszałkowi – dziękuję za przychylność w jego ocenie.

- A ja gratuluję Państwu świetnie napisanego projektu – odpowiedział marszałek województwa. – Bo proszę pamiętać, że to nie jest tak, że takie pieniądze się po prostu rozdaje. Szpital sobie na nie zapracował nie tylko profesjonalnie złożonym wnioskiem, ale też ogólną dobrą polityką finansową. Dzięki temu możemy tę informatyzacyjną przyszłość placówki wspólnie zabezpieczyć. Cieszę się, że mogłem przyjechać do państwa z tak dobrą wiadomością. Tym bardziej, że jesteście dużym szpitalem, z którego korzystają pacjenci nie tylko z Warmii i Mazur, ale także z innych województw. A projekt realizowany jest właśnie głównie z myślą o pacjentach.

* * * * * * *

„Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2”

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa– 3 Cyfrowy Region. Działanie 3.2. – Zdrowie.

Opis projektu:

Przedmiotowy projekt polegał będzie na wykonaniu wzajemnie powiązanych zadań, których łączna realizacja pozwoli na elektroniczne prowadzenie pacjenta od momentu rejestracji do chwili opuszczenia placówki, co jest najważniejszym celem przedmiotowego projektu, ale także na przeniesienie na platformę elektroniczną większości spraw , które występują pomiędzy pacjentem a podmiotem leczniczym oraz kontrahentem a podmiotem leczniczym.

 

Działania projektowe będą obejmować:

1)  Rozbudowę i modernizację infrastruktury teleinformatycznej szpitala:

·  Przebudowa pomieszczeń istniejącej serwerowni,

·  Budowa nowej serwerowni,

·  Przebudowa sieci szkieletowej,

·  Budowa punktu dostępu bezprzewodowego do sieci wewnętrznej,

·  Zakup urządzeń serwerowych, telekomunikacyjnych oraz macierzy dyskowych.

2)  Wdrożenie nowych oraz integracja istniejących rozwiązań aplikacyjnych:

·  Upgrade posiadanych modułów oprogramowania Infomedica do systemu AMMS,

·  Wdrożenie nowych modułów systemu AMMS,

·  Wdrożenie narzędzi pracy grupowej,

·  Wdrożenie systemu zarządzania uprawnieniami,

·  Wdrożenie narzędzi analitycznych oraz systemów wsparcia.

3)  Utworzenie portalu Pacjenta

Na bazie pakietu programów funkcjonalnych odpowiedzialnych za obieg informacji medycznej i gospodarczej oraz systemów bazodanowych odpowiedzialnych za przechowywanie i przetwarzanie informacji, w ramach projektu zbudowany zostanie zintegrowany system informatyczny dedykowany do zarządzania zdarzeniami medycznymi oraz administracyjnymi Szpitala. Pozwoli to również na uruchomienie nowych 30 usług elektronicznych dedykowanych Pacjentom szpitala oraz kontrahentom, w tym 19 usług na 3 i 11 na 4 poziomie e-dojrzałości.

Termin realizacji:

Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu - 02.04.2018

Zakończenie rzeczowe i finansowe projektu 31.12.2019r.

Całkowita wartość projektu:18 814 566,90

Dofinansowanie 85%- 15 916 570,20zł

Wkład własny szpitala15% – 2 808 806,51 zł

Wydatki niekwalifikowane w projekcie  – 89 190,19zł

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 974 997


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/informacje/10,aktualnosci/a,1035,informatyzacyjna-przyszlosc-szpitala.html