Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu jest jednym z Partnerów w projekcie pn. "Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem  SARS-CoV2" współfinansowanym           z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrona zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Tryb nadzwyczajny, Schemat E, Nr projektu  RPWM.09.01.01-28-0028/20.

Partnerem Wiodącym projektu jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Termin realizacji:
Rozpoczęcie realizacji projektu – 02.03.2020r.
Zakończenie finansowe projektu - 31.03.2021r.

Całkowita Wartość Projektu:
12 100 000,00 zł
Partnerzy Projektu:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu 2 650 000,00 zł
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie 2 830 000,00 zł
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im prof. dr Stanisława Popowskiego
3 940 000,00 zł
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
1 450 000,00 zł
Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie 130 000,00 zł
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie 1 100 000,00 zł

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup przez i na rzecz Partnerów Projektu środków trwałych, elementów wyposażenia i materiałów służących do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Pełen zakres projektu zostanie zrealizowany w 2020 roku, a przedmioty zakupione w wyniku realizacji projektu zostaną przekazane do użytkowania niezwłocznie po ich dostarczeniu. W ramach zadania Partnerzy projektu zakupią m.in.: aparaturę medyczną i diagnostyczną, leki, sprzęt sanitarny (maski, urządzenia jednorazowego użytku itp.), odczynniki oraz materiały medyczne, urządzenia i środki do dezynfekcji, środki ochrony indywidualnej, testy, itp. oraz zakup specjalistycznego sprzętu do transportu chorych.

W ramach projektu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu zakupi m.in. aparaturę medyczną i diagnostyczną, sprzęt sanitarny, urządzenia i środki do dezynfekcji, środki ochrony indywidualnej.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 066 282


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/projekty/projekty-unii-europejskiej-i-budzetu-panstwa/p,313,wsparcie-podmiotow-leczniczych-utworzonych-przez-wojewodztwo-warminsko-mazurskie.html