Zakup ambulansu dla DRM

Projekt pn. „Zakup ambulansu dla Działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu”,  nr projektu POIS.09.01.00-00-0407/21, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Termin realizacji: Rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu – 01.02.2021 r, Zakończenie realizacji projektu – 30.09.2021r.

Całkowita Wartość projektu:
520 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków UE - 85%: 442 000,00 zł
Dotacja celowa pochodząca ze środków publicznych - 15%: 78 000,00 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych                         z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego      w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Zakup ambulansu spełniającego normę PN:EN 1789 (lub równoważną) wraz z wyposażeniem zgodnym z udzielonym odstępstwem na rzecz podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego     w swej strukturze zespoły ratownictwa medycznego. Podmiot planuje wymianę 1 sztuki ambulansu wraz z wyposażeniem oraz zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego        w Elblągu.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 793 942


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/projekty/projekty-unii-europejskiej-i-budzetu-panstwa/p,325,zakup-ambulansu-dla-drm.html