Historia szpitala

Historia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu … w pigułce

Jak szpital budowano…

Historia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego rozpoczyna się w lutym 1972 roku. To właśnie wówczas, uchwałą Rady Ministrów PRL „W sprawie rozwoju i modernizacji Elbląga do roku 1975 i założeń na lata dalsze” , zapada decyzja o wybudowaniu w silnie rozwijającym się przemysłowo mieście nowego szpitala. Uchwała zawierała zapis dotyczący „Odtworzenia Szpitala Miejskiego na 600 łóżek". Wyszczególniono w niej również koszt planowanych nakładów finansowych.

Tamten przełomowy moment tak wspominała Irena Rukujżo – Półtorzecka z Wydziału Zdrowia  i Opieki Społecznej:

„W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku ówczesne wojewódzkie władze polityczne              i administracyjne stwierdziły, iż ogólny stan zdrowotny mieszkańców regionu elbląskiego nie był zły. W każdym razie podstawowe wskaźniki dotyczące zdrowia nie odbiegały od przeciętnych krajowych. Niemniej sytuacja była raczej trudna i należało przedsięwziąć wszelkie możliwe kroki aby ją poprawić. Szczególnie dotyczyło to uzupełnienia niedoborów kadry medycznej oraz poprawienia organizacji pracy w poszczególnych  placówkach, wówczas jeszcze, "służby" zdrowia.

Największym jednak  problemem  tego terenu był niedorozwój bazy szpitalnej. Od lat nie przybywało etatowych łóżek szpitalnych, obniżał się ich wskaźnik na 10 tys. mieszkańców.

Szpital miejski w Elblągu przy ul. Żeromskiego był w opłakanym stanie technicznym. Aby  poprawić trudną sytuację, władze centralne zaakceptowały projekt budowy szpitala w Elblągu  z 790 łóżkami i blokiem przychodni przyszpitalnych”.

Na lokalizację nowego szpitala władze Elbląga wytypowały niezagospodarowany teren leżący u zbiegu ulic: Marymonckiej, Kościuszki i Armii Czerwonej (obecnie Królewiecka).

Budowa rusza w roku 1973 i rozpoczyna się od niwelowania, za pomocą sprzętu będącego na wyposażeniu elbląskiego Batalionu Budowy Lotnisk, pagórkowatego, podmokłego terenu przeznaczonego pod budowę.

8 lutego 1975 roku odbyło się symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego.        W uroczystości, obok ówczesnych władz miasta i województwa, wziął udział sekretarz KC PZPR Stanisław Kania. Tego samego dnia, podczas uroczystej Sesji Miejskiej Rady Narodowej, Sztandar Miasta Elbląga został udekorowany Orderem Sztandaru Pracy I klasy (w 30-ta rocznicę powrotu Elbląga do Macierzy).

Nowy elbląski szpital ma składać się z budynku głównego na 610 łóżek, pawilonu psychiatrycznego na 180 łóżek oraz z bloku poradni przyszpitalnych.

Koszt inwestycji oszacowano na ponad pół miliarda ówczesnych złotych. Wykonawcą olbrzymiej inwestycji zostaje Elbląski Kombinat Budowlany. Termin zakończenia budowy szpitala, zaplanowany początkowo na rok 1980, kilkakrotnie ulegał przesunięciu. Opóźnienia powodowane są m.in. brakiem materiałów budowlanych, problemami głównego wykonawcy, niedostatkiem przekazywanych „z góry” funduszy, w końcu - wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami ukształtowania terenu.

Obowiązki Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Budowie pełni lek. med.Hieronim Wagner. 

Pierwszym z oddanych do użytku pacjentów obiektów (1985 r.) zostaje przyszpitalna przychodnia zdrowia usytuowana w budynku głównym. W kolejnych latach sukcesywnie przenoszone są tu poradnie specjalistyczne, działające dotychczas w różnych częściach Elbląga.

W roku 1987 odbiory techniczne przechodzą kolejne części szpitala: pięciokondygnacyjny blok łóżkowy, blok dziecięcy, kuchnia i pralnia a także blok pomocy doraźnej. Równocześnie trwa wyposażanie nowych obiektów w infrastrukturę techniczną i sprzęt medyczny. 

1 maja 1987 roku dyrektorem placówki zostaje lek. med. Jerzy Litwin, Naczelną Pielęgniarką Szpitala - Krystyna Rakowska. To właśnie na ich barki spada główny trud pozyskania dla nowo powstałej placówki kadry lekarskiej i pielęgniarskiej. Kluczowe stanowiska w nowo tworzonych oddziałach obejmują lekarze specjaliści zatrudnieni dotychczas w innych elbląskich szpitalach. Przyszłych pracowników poszukuje się też na uczelniach medycznych i w szkołach pielęgniarskich, zaś niewątpliwą zachętą dla nowo zdobywanych kadr jest szansa otrzymania służbowego mieszkania w jednym z budujących się w pobliżu szpitala bloków mieszkalnych, czy w hotelu dla pielęgniarek.

Pierwsza połowa roku 1988 upływa na finalizowaniu prac związanych z przygotowaniem ogromnego obiektu szpitala do prawidłowego funkcjonowania, zgromadzeniem niezbędnego sprzętu medycznego, w końcu - do przyjęcia pierwszych pacjentów. Tworzone jest zaplecze medyczne i diagnostyczne. Pracę rozpoczynają m.in. Laboratoria: Bakteriologiczne    i Analityczne, Bank Krwi, Centralna Sterylizatornia, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Zakład Anatomii Patologicznej i Zakład Radiologii.

27 czerwca w szpitalu uruchomiona zostaje Izba Przyjęć, dwa dni później - 29 czerwca szpital przyjmuje pierwszych pacjentów. Z początkiem lipca rusza też Blok Operacyjny.

18 lipca działalność rozpoczyna Ginekologia i Położnictwo. Pierwszego dnia na nowym oddziale rodzi się 9- cioro dzieci.

Do końca roku 1988 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym uruchomionych zostaje
w sumie 15 oddziałów:
neurologiczny, pediatryczny A i B, otolaryngologiczny, intensywnej opieki medycznej i anestezjologii, wewnętrzny I i II, okulistyczny, kardiologiczny, chirurgiczny, ortopedyczny, położniczy, ginekologiczny, noworodkowy oraz neurochirurgiczny.

Między 29 czerwca a 31 grudnia 1988 r. do szpitala przyjęto 7.913 pacjentów.

Na koniec roku 1988 szpital zatrudniał już 1.455 osób, w tym 165 lekarzy oraz 343 pielęgniarki i położne.

W latach 1989-90 ukończony i przekazany zostaje do użytku dodatkowy, stojący wolno Pawilon Wielofunkcyjny na 180 łóżek - połączony z budynkiem głównym szpitala podziemnym tunelem. W nowo otwartym obiekcie rozpoczynają działalność 4 kolejne oddziały: reumatologia, dermatologia, psychiatria i chemioterapia.

W styczniu 1991 roku dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zostaje lek. med. Edward Bryk, w kwietniu 1996 stanowisko to przejmuje lek. med. Jerzy Litwin.

Lata 90-te to czas intensywnych starań dyrekcji o pozyskanie kolejnych lekarzy specjalistów,  a także o nowoczesną aparaturę medyczną. W tym zakresie szpital korzysta głównie z funduszy rządowych czy ministerialnych. Ale ogromnego wsparcia nowo powstałej placówce udzielają też władze miasta i województwa a także największe elbląskie zakłady pracy.

Aby zyskać dodatkowe środki na usprzętowienie szpitala, w już 1989 roku powołany zostaje „Społeczny Fundusz Rozwoju Medycyny Ziemi Elbląskiej”. Dzięki staraniom fundacji do szpitala trafia m.in. pierwszy tomograf komputerowy oraz wiele innego cennego sprzętu medycznego dla oddziałów i pracowni.

Szpital otrzymuje też (1995) pierwszy dar od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- respirator dla Oddziału Noworodkowego. W ciągu kolejnych kilkunastu lat fundacja Jerzego Owsiaka przekazuje szpitalowi sprzęt wart łącznie ponad 2 mln zł.

Wciąż młoda, bardzo prężnie rozwijająca się placówka, systematycznie wprowadza nowatorskie metody leczenia i nowe specjalności. W połowie lat 90-tych powstają dwa kolejne wysokospecjalistyczne oddziały: Chirurgia Onkologiczna i Intensywna Terapia Noworodka.

Dziesięć lat minęło...

Rok 1998 jest przełomowym rokiem w historii WSZ. Szpital świętuje swój pierwszy okrągły jubileusz – 10-lecie działalności. Dla szpitala oznacza to już ponad 161 tys. hospitalizowanych pacjentów i ponad 48 tys. wykonanych operacji (także onkologicznych).

W ciągu pierwszych 10. lat w szpitalu przyszło też na świat prawie 14 tys. nowych obywateli.

1998 to także rok, w którym stanowisko dyrektora szpitala obejmuje mgr Elżbieta Gelert – zarządzająca placówką do dzisiaj.

To ważny rok dla Zakładu Radiologii. Otrzymuje on nowe, kompleksowe wyposażenie, w tym: nowy tomograf komputerowy, aparaty rentgenowskie i USG. W efekcie w szpitalu powstaje Pracownia Tomografii Komputerowej.

Zawiązuje się też kolejna fundacja – „Zdrowe Serce”, której celem jest stworzenie lepszych warunków leczenia pacjentów chorych kardiologicznie. Kolejnym krokiem w tym kierunku (2000r.) będzie uruchomienie w szpitalu Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia.

Ważny przełom wieków

W roku 1999 - na skutek reformy administracyjnej kraju – Elbląg traci status miasta wojewódzkiego i przyłączony zostaje do Warmii i Mazur. Wojewódzki Szpital Zespolony  w Elblągu staje się jednostką podległą Marszałkowi Województwa.

Równocześnie rozpoczyna się ogólnopolska reforma służby zdrowia; powstają Kasy Chorych.

1999 to także historyczny rok, w którym w Elblągu gości papież Jan Paweł II. Personel szpitala otrzymuje misję zabezpieczenia medycznego podczas wizyty Głowy Kościoła na elbląskim lotnisku.

Równocześnie Wojewódzki Szpital Zespolony nadal poszerza zakres usług medycznych otwierając Oddziały Dziennego Pobytu: Diabetologiczny, Dermatologiczny, Neurologiczny, Chemioterapii, Psychiatryczny i Chirurgii Jednego Dnia.

W strukturach już działających oddziałów powstają zaś kolejne wysokospecjalistyczne pododdziały. Działalność rozpoczyna też Szkoła Rodzenia.

W 2000 roku w szpitalu otwarty zostaje Oddział Urologiczny, Oddział Rehabilitacyjny Dzienny  i Dział Ratownictwa Medycznego. Działalność rozpoczyna też Pracownia Rezonansu Magnetycznego i Pracownia Wszczepień Stymulatorów.

W r. 2001 szpital otrzymuje swój pierwszy Status Szpitala Akredytowanego (przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia) a także (utrzymywany przez kilka kolejnych lat) tytuł Najlepszej Placówki Medycznej Warmii i Mazur przyznawany przez czytelników „Dziennika Elbląskiego” i „Gazety Olsztyńskiej”.

Szpital otrzymuje też Warmińsko-Mazurską Nagrodę Jakości, dyrektor szpitala Elżbieta Gelert – tytuł Menadżera Roku 2001 w Służbie Zdrowia.

Dla szpitala jest to czas intensywnego podnoszenia kwalifikacji kadry lekarskiej i pielęgniarskiej a także pierwszych, spektakularnych osiągnięć medycznych: kardiolodzy ze szpitala wojewódzkiego przeprowadzają jeden z pierwszych na świecie zabiegów inwazyjnego leczenia udaru mózgu spowodowanego zamknięciem tętnicy środkowej.

W 2002 roku zostaje uroczyście otwarty Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Pododdział Kardiologii Inwazyjnej.

Początek nowego milenium to także czas zakończenia budowy w szpitalu sieci komputerowej.

Rozpoczęto wdrażanie systemu informatycznego wraz z dostępem do Internetu.
Powstała też szpitalna strona internetowa.

Zgodnie ze strategią

Powstaje pierwszy Plan Strategiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na lata 2003-2007. Nadrzędnym celem nowo utworzonej strategii jest „Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych ludności poprzez utrzymanie II poziomu referencyjnego i wysokiej jakości oferowanych usług w poszczególnych specjalnościach”.

Lata 2003-2007 są dla szpitala czasem niezwykle dynamicznego rozwoju. To kolejne lata budowania wizerunku firmy profesjonalnej i godnej zaufania pacjentów.

W tym czasie do szpitala trafia coraz bardziej nowoczesny sprzęt diagnostyczny, na oddziałach wprowadzane są nowe procedury medyczne, z inicjatywy pracowników szpitala organizowane są liczne sympozja i konferencje medyczne, zaś kadra placówki intensywnie się szkoli i znacząco podnosi poziom kwalifikacji zawodowych.

To czas, gdy elbląski WSZ zdobywa wiele kolejnych, bardzo prestiżowych nagród                    w ogólnopolskich i regionalnych rankingach, konkursach i plebiscytach.

W roku 2004 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu jako pierwsza placówka służby zdrowia w kraju otrzymuje Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO.

Za szczególne zasługi w promowaniu Warmii i Mazur w kraju i za granicą przez kilka kolejnych lat szpital honorowany jest nagrodą „Najlepszy z najlepszych” przyznawaną przez Marszałka Województwa.

Szpital ma 20 lat

W 2008 roku WSZ świętuje jubileusz XX lecia. Należy do najlepszych i najbardziej liczących się placówek medycznych na Warmii i Mazurach. Zdobywa kolejne certyfikaty i nagrody.

Równocześnie rosnące standardy i nowe wymagania prawne, jakie w tym czasie stają przed polskimi placówkami ochrony zdrowia, determinują dyrekcję szpitala do poszukiwania          i pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania szpitala. Elbląska placówka czerpie je m.in.  z Unii Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia czy NFZ.

W 2008 roku zapada strategiczna decyzja o budowie na terenie szpitala nowoczesnego Bloku Operacyjnego (z Odziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią). Inwestycja ma być współfinansowana ze środków UE.

Również w tym samym roku szpital pozyskuje środki unijne na realizację największego  w historii placówki programu profilaktycznego. W ramach projektu wykonanych ma być prawie 20 tysięcy bezpłatnych badań z zakresu profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi.

W ciągu 20 lat funkcjonowania WSZ w szpitalnych oddziałach hospitalizowano prawie pół miliona pacjentów i przeprowadzono blisko 150 tysięcy operacji (także onkologicznych).
W elbląskim szpitalu wojewódzkim przyszło w tym czasie na świat niemal 23 tysiące noworodków.

Pięć kolejnych lat

Kolejne pięciolecie (2009-2013) to dla szpitala czas realizacji największych w historii inwestycji budowlanych. Zielony teren za budynkiem głównym szpitala zamienia się w wielki plac budowy: w roku 2011 rusza olbrzymia inwestycja pn. „Budowa Bloku Operacyjnego wraz    z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”. Generalnym wykonawcą inwestycji zostaje firma MOSTOSTAL Warszawa S.A.
Budowa nowoczesnego, czterokondygnacyjnego pawilonu o powierzchni ponad 11 tys. m 2 trwa przez kolejne dwa lata i kosztuje ponad 57 mln zł.

To nie jedyne zmiany inwestycyjne w szpitalu. W tym samym czasie zakończona zostaje kompleksowa termomodernizacja głównego budynku szpitala. Równocześnie remontowane są kolejne oddziały i pracownie.

Istotnie rozszerza się też również zakres specjalistycznych usług medycznych świadczonych na terenie szpitala. Powstaje nowa Pracownia Radiologii Zabiegowej i Pracownia ESWL (nieinwazyjnego kruszenia kamieni w przewodach moczowych).

Zaś z początkiem 2013 roku przy szpitalu rozpoczyna działalność Elbląskie Centrum Radioterapii i Usprawniania, oferujące pacjentom chorym onkologicznie alternatywną metodę leczenia za pomocą napromieniowania.

Szpital z sukcesem kończy realizację trwającego trzy lata programu profilaktycznego, finansowanego z funduszy norweskich, wykonując w tym czasie blisko 20 tysięcy dodatkowych bezpłatnych badań profilaktycznych.

Dodatkowo, w ramach programu, szpital wzbogaca się o sprzęt medyczny za 1,5 mln zł.

Równocześnie, z powodzeniem, realizowane są dodatkowe programy: profilaktyczne, inwestycyjne, informatyczne a także te dotyczące zakupu nowego sprzętu. Tylko od początku 2009 roku do szpitala trafia specjalistyczna aparatura medyczna warta prawie 19 mln zł.

W rok 2013 szpital wchodzi inaugurując duży program transgraniczny, realizowany wspólnie  z Miejską Stacją Pogotowia w Kaliningradzie. Efektem projektu będzie m.in. modernizacja bazy elbląskiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Orzeszkowej i zakup 3 kolejnych ambulansów.

W roku 2013 szpital obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. Główne uroczystości z tej okazji odbyły się we wrześniu. Był uroczysty Koncert Jubileuszowy w Teatrze im. A. Sewruka oraz Piknik Rodzinny dla pracowników szpitala i ich rodzin.

Był też specjalny prezent dla wszystkich pacjentów i pracowników szpitala: pod koniec 2013 roku oddany został do użytku nowoczesny pawilon, w którym usytuowano: Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornię. Inwestycja – największa w 25-letniej historii szpitala- kosztowała blisko 60 mln zł, z czego ok. 40 mln stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej.


Opracowała Anna Kowalska - WSZ w Elblągu, na podstawie wydawnictwa „Historia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Kalendarium 1972-2008” autorstwa Mirosławy Mioduszewskiej, Krystyny Rakowskiej, Bolesława Szatrańskiego i Krzysztofa Mioduszewskiego, oraz materiałów z archiwum WSZ w Elblągu.


Lata 2014-2021

Rok 2014 to przede wszystkim zakończenie prac remontowych w Pawilonie Wielofunkcyjnym w ramach zadania pn. "Modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu". Efektem tego projektu było zbudowanie szybu windowego i zamontowanie dźwigu szpitalnego. Windy szpitalne to urządzenia różniące się swoją konstrukcją od standardowych dźwigów osobowych, których głównym celem jest usprawnienie pracy personelu medycznego.

Obok poprawy komfortu leczenia i opieki nad pacjentami oraz wsparcia pracy personelu medycznego, ważne są wymierne rezultaty ekonomiczne i ekologiczne dla szpitala. Szukając rozwiązań w tym obszarze skupiliśmy się na konieczności zmniejszenia zużycia energii pierwotnej w budynkach oraz istotną redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Poza korzyściami dla środowiska naturalnego, w postaci mniejszego zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania budynków, modernizacja termiczna obiektów pozwoliła znacznie zmniejszyć koszty utrzymania. Dlatego też termomodernizacja, dostosowanie budynku do obowiązujących standardów i przepisów ochrony przeciwpożarowej stały się celem inwestycyjnym zrealizowanym w roku 2014.

W tym samym roku uruchomiliśmy automatyczny system parkowania na terenie WSZ. Ze względu na stale zwiększającą się liczbę pojazdów, niezbędne stało się efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni i miejsc do parkowania. Wdrożenie tego rozwiązania pozwoliło uporządkować ograniczoną przestrzeń przedszpitalnego parkingu.

Rok 2015 - Konferencja DILO - Szybka ścieżka onkologiczna wskazała kierunki rozwoju pakietu onkologicznego. W październiku 2015 roku Około 100 lekarzy i pracowników ochrony zdrowia z Elbląga i regionu wzięło udział w konferencji zorganizowanej wspólnie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu oraz Centrum Radioterapii i Usprawniania.

Ważnym aspektem bezpiecznego funkcjonowania szpitala jest inwestowanie w jego infrastrukturę informatyczną. Digitalizacja dokumentacji medycznej pacjentów w 2015 roku - to projekt informatyczny finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury. To projekt umożliwiający przekazywanie przez świadczeniodawców informacji
o udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, dostęp usługobiorców do tych informacji, wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia oraz dokumentów elektronicznych w celu prowadzenia diagnostyki, leczenia oraz zaopatrzenia pacjentów
w produkty lecznicze i wyroby medyczne.

W ramach projektu "Pierwszy etap informatyzacji w WSZ w Elblągu do Platformy P1" w 2015 roku szpital zakupił m.in.: dwie kamery do lamp operacyjnych z możliwością instalacji każdej z nich na dowolnej z 8 sal operacyjnych. Wartość projektu to ponad milion zł, z czego 877.182,98 zł. ( 85%) to dofinansowanie unijne.

Rok 2016 był rokiem, w którym udało się zrealizować kluczowe dla funkcjonowania Szpitala inwestycje. W tym roku rozpoczęliśmy realizację ogromnego i czasochłonnego projektu "Przebudowa i modernizacja Szpitalnego oddziału Ratunkowego w WSZ
w Elblągu"
. Zakończenie rzeczowe projektu nastąpiło 31.12.2019 r. Całkowita wartość to
7.954.218,03 zł. Na sfinansowanie projektu uzyskano dofinansowanie w wysokości 85% inwestycji, tj. kwotę 3.400.000,00 zł. Wkład własny Szpitala to 600.000,00 zł. 

Szpitalny Oddział Ratunkowy pozyskał sprzęt zakupiony ze środków przekazanych przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego w ramach umowy nr Z/11/17 z 29.11.2017 r.  Jest to: iluminator naczyń żylnych Novarix IV-EYE 2 szt (47.304,00 zł); defibrylator Zoll X Series (84.276,01 zł); videolaparoskop do trudnej intubacji Airtraq Avant (4.402,08 zł);
2 wózki reanimacyjne Switch (14.688,00 zł); 2 wózki opatrunkowe Switch (11.556,00 zł),
2 wózki anestezjologiczne (13.608.00 zł).

W 2016 roku dokonaliśmy również modernizacji i remontów wielu pomieszczeń szpitala, m.in. pomieszczeń budynku C pod potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, SOR, przebudowa Apteki Szpitalnej celem utworzenia pracowni cytostatyków, przebudowa chłodni na zwłoki, stworzenie kanału transportowego pomiędzy budynkami i wiele innych prac modernizacyjnych.

Realizując cele strategiczne WSZ w Elblągu przyjęte na lata 2017 – 2018 skupiono się na dalszej rozbudowie i modernizacji tego obszaru działania. Zaimplementowano nowoczesne rozwiązania informatyczne i procesowe, związane przede wszystkim z dostępnością.

Stawiając na jakość świadczeń medycznych  w 2018 roku Wojewódzki Szpital Zespolony oraz Grupa NU-MED S.A. podpisał  umowę inicjującą rozpoczęcie działalności Elbląskiego Centrum Onkologii. Jego celem jest regionalny rozwój profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Kolejną ważną dla nas wszystkich inicjatywą było otwarcie zmodernizowanej Pracowni Mammografii  2019 rok. W ramach projektu "Modernizacja Traktu Porodowego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w WSZ w Elblągu wraz
z doposażeniem"
zakupiliśmy m. in. cyfrowy mammograf typu "Mammomat Revelation" firmy Siemens. Umożliwia on wykrywanie najdrobniejszych zmian w obrębie piersi, a co za tym idzie diagnostykę nowotworu w najwcześniejszym jego stadium.

Sytuacja opieki medycznej w naszym kraju, znacząco zmieniła się z chwilą pojawienia się zachorowań na COVID-19. Pandemia spowodowała wiele utrudnień w funkcjonowaniu placówek medycznych i leczeniu pacjentów. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym  w marcu 2020 w naszym szpitalu wstrzymano wykonywanie planowych zabiegów operacyjnych, badań diagnostycznych i specjalistycznych porad ambulatoryjnych z wyłączeniem zabiegów onkologicznych i operacji w trybie natychmiastowym i pilnym, a także specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych i badań.

Rozpoczęliśmy szczepienia przeciw Covid-19 pracowników medycznych i niemedycznych z innych szpitali, przychodni czy aptek. W naszym punkcie szczepień od początku uczestnictwa w Narodowym Programie Szczepień,  tj. od 27 grudnia 2020 r.  zaszczepiliśmy 8 981 osób.

W trosce o zadowolenie naszych pacjentów WSZ w Elblągu organizuje wiele akcji profilaktycznych połączonych z bezpłatnymi badaniami pomiar cukru, ciśnienia, BMI, analizy składu ciała. Dobro Pacjentów jest dla nas najważniejsze, dlatego też dbamy o ich edukację i profilaktykę.

Szpital gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zbierając każdego roku coraz większą kwotę na jej rzecz. Dzięki Wam, Szpital w poszczególnych latach zebrał:

2022 - 17.613,86 zł

2021 -  5.127,38 zł
2020 - 15.627,57 zł
2019 - 15.261,67 zł
2018 - 13.460,04 zł
2017 - 13.950,00 zł
2016 - 10.100,00 zł
2015 -  3.260,85 zł
2014 -  2.647,00 zł

Dzięki darowiźnie od WOŚP Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w 2022 r otrzymał mnóstwo cennego wyposażenia, m. in. aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - Lucas 3.1 dla Pogotowia Wyjazdowego DRM - wartość darowizny: 44.000,00 zł, aparat USG Fast- Philips Lumify dla Pogotowia Wyjazdowego DRM - wartość darowizny: ok.  24.00,00 zł, system mobilny endoskopii giętkiej Matrix EL Spectar dla Oddziału Otolaryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - wartość darowizny: 160.000,00 zł. Dziękujemy!

Wszystkie te działania skierowane na różne obszary rozwoju zostały docenione w wielu rankingach i przyznanych certyfikatach.

Oto najważniejsze z nich…

Ministerstwo Zdrowia w styczniu 2018 roku przyznało WSZ w Elblągu Certyfikat Akredytacyjny, potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Ocena prowadzona była w 2017r przez komisje CMJ Kraków.

Nasz Szpital został doceniony w światowym rankingu magazynu Newsweek!
W rankingu World’s Best Hospital’s 2021, organizowanym przez amerykański magazyn Newsweek  i firmę Statista Inc,, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu uplasował się na 22. miejscu najlepszych szpitali w Polsce oraz zajął najwyższe miejsce w województwie warmińsko-mazurskim. World’s Best Hospital’s to już trzecia edycja światowego rankingu najlepszych szpitali, która wyłania i wyróżnia najlepsze szpitale na całym świecie.

Jak widać, na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć, że publiczne placówki medyczne w Polsce dopasowują się do rosnących potrzeb pacjentów, stają się bardziej funkcjonalne i przyjazne. Rozwój naszego szpitala poprzez inwestycje jest możliwy dzięki udziałowi w wielu projektach unijnych, wybór najkorzystniejszych form finansowania inwestycji, zaangażowaniu pracowników  i sponsorów. Wszystkie podjęte przez WSZ działania mają na celu poprawę zarówno efektywności, jak i warunków świadczonych usług.

Laureaci Nagród Prezydenta Elbląga za 2021 r.

W kategorii Ochrona zdrowia nagrodę otrzymał Dział Ratownictwa Medycznego WSZ w Elblągu. Lekarze, ratownicy medyczni, kierowcy, pielęgniarki, którzy niosą pomoc pacjentom w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Szczególne znaczenie ich pracy nabrało w trakcie walki z koronawirusem, a warunki pracy stały się wyjątkowo trudne - schowani w kombinezonach, ukryci pod maskami. DRM , jako pierwszy w kraju wprowadził do każdego z Zespołów przenośne urządzenie USG, dzięki czemu poszerzona została możliwość wczesnej, przed szpitalnej diagnostyki w stanach zagrożenia życia pacjentów już na miejscu zdarzenia….

W roku 2022 r. uruchomiliśmy w szpitalu aplikację "Nawigacja wewnątrz budynkowa- E-mapa" Pacjent z wykorzystaniem smartfonu i pobraniem kodu QR może zlokalizować miejsce docelowe, usprawni przemieszczanie się po terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.Zobacz także:

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 131 706


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/o-nas/p,189,historia-szpitala.html