Nagrody i wyróżnienia uzyskane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

 

2022

 
styczeń

Laureaci Nagród Prezydenta Elbląga za 2021rok

W kategorii Ochrona zdrowia nagrodę otrzymał Dział Ratownictwa Medycznego WSZ w Elblągu. Lekarze, ratownicy medyczni, kierowcy, pielęgniarki, którzy niosą pomoc pacjentom w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Szczególne znaczenie ich pracy nabrało w trakcie walki z koronawirusem, a warunki pracy stały się wyjątkowo trudne - schowani w kombinezonach, ukryci pod maskami.  DRM , jako pierwszy w kraju wprowadził do każdego z Zespołów przenośne urządzenie USG, dzięki czemu poszerzona została możliwość wczesnej, przedszpitalnej diagnostyki w stanach zagrożenia życia pacjentów już na miejscu zdarzenia.

 
styczeń Medal Marszałka Województwa "Za zasługi dla Warmii i Mazur" dla lek. Tadeusza Naguszewskiego W WSZ w Elblągu zatrudniony od 1980 r. Ordynator II. Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologii i Pododdziałem Diabetologii od 1993roku. Zaangażowany we wprowadzenie kas chorych, następnie przygotowywał szpital do wprowadzenia NFZ.
kwiecień Podziękowania dla Pielęgniarek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Odcinka Buforowego Z początkiem kwietnia zamknięty został Odcinek Buforowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Z tej okazji Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Elżbieta Gelert wraz z Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Bożeną Ropelewską i Koordynatorem SOR-u Pawłem Dziurzyńskim uroczyście podziękowali wszystkim pielęgniarkom za ogromne zaangażowanie i profesjonalną opiekę medyczną oraz za wielkie serce i życzliwość w tym trudnym okresie jakim była walka z wirusem SARS-CoV-2.
kwiecień Z wielką radością i nieskrywaną dumą, przyjęliśmy do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2022 roku nadał Panu Krzysztofowi Olesiowi tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Nadanie tego tytułu jest uhonorowaniem znaczącego dorobku naukowego Pana Profesora oraz jego wieloletniej pracy.
 

2021

 
marzec W rankingu World’s Best Hospitals 2021 organizowanym przez amerykański magazyn Newsweek i firmę Statista Inc, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu uplasował się na 22. miejscu najlepszych szpitali w Polsce oraz zajął najwyższe miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.

2020

 
  Ze względu na ciężką sytuację epidemiologiczną spowodowaną wybuchem pandemii koronawirusa, znacznie ograniczono ilość plebiscytów oraz konkursów.

2019


styczeń
Nagroda Prezydenta Elbląga za rok 2018 w kategorii "Służba zdrowia" lek. Tadeusz Naguszewski - ordynator II Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologicznym i Pododdziałem Diabetologicznym.

maj
Wyróżnienia przyznane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej otrzymały:
- położne:

Anna Tałaj, Monika Kaśkiewicz, Beata Szandrowska, Małgorzata Bilińska, Beata Kozaczyk, Ludmiła Tołopiło, Teresa Warecka-Kuźmiczuk, Ewa Cylkowska;
- pielęgniarka - Beata Skoczeń.
październik
Certyfikat "Pracownia Kolonoskopii bez Bólu" - przyznany Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej WSZ przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii.
październik Dyrektor WSZ w Elblągu Elżbieta Gelert otrzymała jubileuszowy medal Prezesa NFZ przyznany z okazji XX-lecia Powszechnych Ubezpieczeń Społecznych.
listopad
Bożena Machura - Zastępca Koordynatora Działu Ratownictwa Medycznego odebrała     z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego "Medal za długoletnią Służbę" przyznawany przez Prezydenta RP.
listopad
Wg danych Poltransplantu WSZ w Elblągu znalazł się na III miejscu w kraju w ilości narządów pobranych do transplantacji. To zasługa szpitalnych koordynatorek pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów Katarzyny Chylińskiej-Wachnianyn i Anny Skalskiej-Wołoszyn. W roku 2019 ( do końca listopada) w szpitalu pobrano do przeszczepu 48 organów i 16 tkanek. Trafiły one do 44 pacjentów.

2018


styczeń Beata Kozaczyk, położna z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego zdobyła II miejsce  w  województwie warmińsko-mazurskim w ogólnopolskim plebiscycie „Położna na medal".
styczeń Ministerstwo Zdrowia przyznało WSZ w Elblągu Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.
maj Ranking tygodnika "WPROST" na najlepsze szpitale w Polsce 2018:

- 2 miejsce w kraju w kategorii "Najlepsze szpitale ginekologiczne"
- 1 miejsce w podkategorii "Leczenie zmian w piersi, mięśniaków i innych zmian            w trzonie macicy"
- 3 miejsce w podkategorii "Leczenie wypadania żeńskich narządów płciowych                i nietrzymania moczu" - ex aeqou ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie.
czerwiec
Dyrektor WSZ Elżbieta Gelert odebrała z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego odznaczenie"Zasłużony dla Warmii i Mazur".
listopad
Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża przyznany szpitalowi przez Krajową Radę Honorowego Krwiodawstwa PCK.
listopad
Lek. Justyna Rogowska - specjalista okulistyki w Oddziale Okulistycznym WSZ w Elblągu, uzyskała najlepszy w Polsce wynik egzaminu specjalizacyjnegow dziedzinie okulistyki, otrzymując 102 na 120 możliwych punktów.
W roku 2018 do egzaminu przystąpiło ok. 60 lekarzy.

2017


 maj

7 miejsce w kraju dla Oddziału Ginekologicznego WSZ w Elblągu w rankingu tygodnika WPROST w kategorii "Najlepsze polskie szpitale ginekologiczne", w tym:
- 3 miejsce w kategorii "Zmiany w piersi"
- 3 miejsce w kategorii "Wypadanie żeńskich narządów płciowych, nietrzymanie moczu".

15 miejsce dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej w kategorii "Najlepsze polskie szpitale chirurgiczne", w tym:

- 6 miejsce: liczba przeprowadzonych resekcji nowotworów żołądka
- 9 miejsce: liczba przeprowadzonych resekcji nowotworów odbytnicy
- 12 miejsce: liczba przeprowadzonych resekcji nowotworów okrężnicy
- 17 miejsce: liczba przeprowadzonych resekcji nowotworów wątroby

15 miejsce dla Oddziału Okulistycznego w kategorii "Najlepsze szpitale okulistyczne", w tym:
- 7 miejsce: leczenie zaćmy
- 8 miejsce: leczenie jaskry
- 20 miejsce" leczenia odwarstwienia siatkówki

19 miejsce dla Oddziału Urologicznego  w kategorii "Najlepsze szpitale urologiczne", w tym:

- 11 miejsce: małe zabiegi urologiczne
- 13 miejsce: zabiegi endoskopowe
- 16 miejsce: leczenie kamicy układu moczowego
- 24 miejsce: duże zabiegi urologiczne

24 miejsce dla Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym w kategorii "Najlepsze szpitale kardiologiczne", w tym:
- 17 miejsce: implantacje stymulatorów serca
- 23 miejsce: elektrokardiografia
- 24 miejsce: angioplastyka w ostrych zespołach wieńcowych
- 24 miejsce: implantacja kardiowerterów - defibrylatorów
- 25 miejsce: angioplastyka
- 26 miejsce" ablacje

październik
Odznaczeni z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego.
Odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP oraz Ministra Zdrowia dla pracowników DRM:
Medal Złoty za Długoletnią Służbę - Wiesława Kokosza - pielęgniarka DRM;
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - Artur Sierżęga
- ratownik medyczny DRM;
Honorowe Odznaki „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”:Robert Ejdrygiewicz - ratownik medyczny/ kierowca DRM i Janusz Rogulski - ratownik medyczny DRM.

2016


styczeń
Nagroda Prezydenta Elbląga w kategorii "Służba zdrowia i opieka społeczna" dla dra n. med. Marka Pastuszaka, kierownika Pracowni Gastroenterologicznej.

styczeń Beata Szandrowska z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego otrzymała tytuł najlepszej położnej województwa warmińsko-mazurskiego w ogólnopolskim plebiscycie „Położna na medal".
październik
Medal za Długoletnią Służbę: Ewa Dąbrowska ( SOR), Janina Staszewska (DRM).
Honorowe Odznaki "Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia": Katarzyna Rychcik (SOR), Piotr Misiułajtis i Andrzej Sankowski (DRM).
Odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP i MZ z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego.
listopad
I miejsce w plebiscycie "Wielkie Serce" organizowanym przez "Gazetę Olsztyńską"        i "Dziennik Elbląski" dla lek. Hanicenty Rzepy, ordynator Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, w kategorii "Najpopularniejszy  ginekolog województwa warmińsko - mazurskiego".
grudzień
III miejsce w województwie warmińsko-mazurskim oraz 32 w kraju w ogólnopolskim Rankingu Szpitali Zabiegowych, Wielospecjalistycznych i Onkologicznych opublikowanym przez „Rzeczpospolitą”.

2015


wrzesień

Audytorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z Warszawy przeprowadzili I audit nadzoru ISO zintegrowanego systemu zarządzania. Wynik Audytu potwierdził spełnianie przez szpital wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.październik
Wyróżnienie II miejscem dla naszych neurochirurgów: Marka Derendy, Damiana Borofa i Ireneusza Kowaliny za pracę pn. „Wewnątrzoponowy chrzęstniakomięsak mezenchymalny kanału kręgowego: opis przypadku i przegląd literatury”.
Warszawa. Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich.

 grudzień

II miejsce w województwie warmińsko-mazurskim oraz 28 w kraju                w ogólnopolskim Rankingu Szpitali Zabiegowych, Wielospecjalistycznych       i Onkologicznych opublikowanym przez „Rzeczpospolitą”


2014


sierpień

Przyznanie przez Ministerstwo Zdrowia certyfikatu potwierdzającego spełnienie standardów akredytacyjnych w zakresie lecznictwa szpitalnego na 3 kolejne lata.


 wrzesień

Nagroda Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów dla Olgi Polakowskiej, mł. asystenta w Laboratorium Bakteriologicznym za pracę w formie plakatu pt. "Drobnoustroje izolowane od chorych poddanych radioterapii w Centrum Radioterapii i Usprawniania w Elblągu".


październik

Otrzymanie Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania potwierdzającego spełnianie przez szpital wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.


październik

XIII miejsce w kraju i III w województwie warmińsko-mazurskim  w ogólnopolskim rankingu "Bezpieczny Szpital" organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" i krakowskie Centrum Monitorowania Jakości       w Ochronie Zdrowia. grudzień

I miejsce w konkursie fotograficznym zorganizowanym dla beneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013 (fot. Danuta Stanicka)


2013


listopad Wyróżnienie II stopnia w IX edycji Konkursu "Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur" w kategorii "Usługi medyczne - szpitale" za usługę pn. Leczenie wysiękowego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (wysiękowe AMD) iniekcjami doszklistkowymi preparatu lucentis (ranibizumab) - Oddział Okulistyczny.

listopad IX miejsce w kraju i II w województwie warmińsko-mazurskim w Rankingu "Bezpieczny Szpital" organizowanym przez "Rzeczpospolitą" i Centrum Monitorowania Jakości  w Ochronie Zdrowia w kategorii " Bezpieczny Szpital".

2012


wrzesień V miejsce ratowników medycznych w XI Otwartych Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym w Raciborzu.
listopad VI miejsce w ogólnopolskim rankingu "Bezpieczny Szpital" organizowanym przez "Rzeczpospolitą" i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w kategorii "Zabiegowe Szpitale Publiczne: Wielospecjalistyczne i Onkologiczne".
Szpital zdobył dodatkowo także IX miejsce w kraju podkategorii szpitali wyróżniających się pod względem jakości opieki medycznej.

2011


styczeń Nagroda Prezydent Elbląga w kategorii "Służba zdrowia i opieka społeczna" dla Krystyny Rakowskiej - byłej Dyrektor ds. Pielęgniarstwa.
styczeń III miejsce w prowadzeniu reanimacji i XVI miejsce w kategorii ogólnej dla ratowników medycznych na IV Międzynarodowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym        w Szczyrku.
czerwiec Srebrny medal oraz Puchar Marszałka Warmii i Mazur dla Najlepszej Drużyny Warmii  i Mazur na Międzynarodowych Mistrzostwach Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym.
wrzesień V miejsce ratowników medycznych na Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym w Rytrze.
październik I miejsce w plebiscycie "Wielkie Serce" organizowanym przez "Gazetę Olsztyńską"            i "Dziennik Elbląski" w kategorii "Najbardziej popularna placówka medyczna".
październik XIV miejsce w ogólnopolskim rankingu "Bezpieczny Szpital" organizowanym przez "Rzeczpospolitą" i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
w kategorii " Bezpieczny Szpital".

listopad Wyróżnienie II stopnia w VII edycji konkursu pn."Najlepszy Produkt i Usługa Warmii
i Mazur"
w kategorii "Usługa medyczna- Szpitale" za usługę "Totalna en block spondylektomia" dla Oddziału Neurochirurgii, Traumatologii z Pododdziałem Neurospondyliatrii.

2010


październik I miejsce w plebiscycie "Wielkie Serce" organizowanym przez "Gazetę Olsztyńską"        i "Dziennik Elbląski" w kategorii "Najbardziej popularna placówka medyczna".

2009


styczeń
Nagroda Prezydent Elbląga w kategorii "Służba zdrowia i opieka społeczna" dla lek. Andrzeja Antoszewskiego, wieloletniego ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej.
październik I miejsce w plebiscycie "Wielkie Serce" organizowanym przez "Gazetę Olsztyńską"        i "Dziennik Elbląski" w kategorii "Najbardziej popularna placówka medyczna".
październik
Tytuł "Najlepszy z najlepszych" przyznany WSZ w Elblągu przez Marszałka Warmii        i Mazur Jacka Protasa. Nagroda przyznawana instytucjom, które swoimi osiągnięciami przyczyniły się do promocji regionu w kraju i na świecie.
październik
Nagroda Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych dla Dyrektor WSW w Elblągu Elżbiety Gelert.
grudzień
Wyróżnienie w kategorii "Menadżer Roku 2009 w Ochronie Zdrowia SP ZOZ dla Dyrektor WSZ w Elblągu Elżbiety Gelert w ogólnopolskim konkursie "Sukces Roku 2009                w Ochronie Zdrowia".

2008


maj VI miejsce w pierwszym Narodowym Rankingu Szpitali ogłoszonym przez "Super Express". Ranking odbył się pod patronatem Ministerstwa Zdrowia.
wrzesień I miejsce ratowników medycznych w XII Wojewódzkiej Spartakiadzie Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej w Olsztynie.
październik I miejsce w plebiscycie "Wielkie Serce" organizowanym przez "Gazetę Olsztyńską"  i "Dziennik Elbląski" w kategorii "Najbardziej popularna placówka medyczna".
listopad VIII miejsce w ogólnopolskim rankingu "Bezpieczny Szpital" organizowanym przez "Rzeczpospolitą" i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w kategorii "Zabiegowe Szpitale Publiczne: Wielospecjalistyczne i Onkologiczne".

2007III miejsce w kraju w ogólnopolskim rankingu szpitali "Bezpieczny Szpital".

III miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali w kategorii szpitali publicznych.
Tytuł "Najlepszy szpital publiczny w województwie warmińsko-mazurskim.


V miejsce w kraju dla Oddziału Ginekologicznego WSZ w Elblągu w rankingu polskich placówek specjalizujących się w ginekologii. Ranking przeprowadził Tygodnik "Wprost".

VII miejsce w kraju (I w województwie warmińsko-mazurskim) dla Oddziału Urologicznego WSZ w Elblągu w rankingu polskich placówek specjalizujących się  w urologii.
Ranking przeprowadził Tygodnik "Wprost".

maj Tytuł "Lider Rynku - Euro Leader 2007".

Wysokie miejsca w rankingu zorganizowanym przez czasopismo "Newsweek Polska"
i Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, w tym:
- 8 miejsce dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
- 11 miejsca dla Oddziałów: Okulistycznego, Neurochirurgii
oraz I Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym.

październik I miejsce w plebiscycie "Wielkie Serce" organizowanym przez "Gazetę Olsztyńską"             i "Dziennik Elbląski" w kategorii "Najbardziej popularna placówka medyczna".

2006Dyplom Złotej Setki Szpitali Publicznych 2006 - 3 miejsce w Polsce.
luty Wyróżnienie dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii za znalezienie się w gronie 10 najaktywniejszych polskich szpitali zgłaszających dawców narządów do transplantacji przez Regionalne Centrum Koordynacji i Transplantacji.
luty Pamiątkowy medal i wpis do Księgi "Najlepszy z najlepszych" Za szczególne zasługi  w promowaniu Warmii i Mazur w kraju i za granicą w roku 2005". Wyróżnienie przyznane przez Marszałka Warmii i Mazur.
maj Tytuł "Lider Rynku 2006" w kategorii "Firma" przyznany w oparciu o przepisy regulaminu i wyniki oceny porównawczej Konkursu Promocyjnego Lider Rynku.
czerwiec II miejsce w rankingu najlepszych polskich stron internetowych SPZOZ i NZOZ. Szpital otrzymał 97 na 100 możliwych punktów. Ranking opublikowało czasopismo "Menadżer Zdrowia".
październik II miejsce w plebiscycie "Wielkie Serce" organizowanym przez "Gazetę Olsztyńską"
i "Dziennik Elbląski" w kategorii "Najbardziej popularna placówka medyczna".

październik III miejsce dla lek. Iwony Ryniewicz - Zander w plebiscycie "Wielkie Serce" w kategorii "Najpopularniejszy specjalista".
październik II miejsce dla Zofii Kasprowicz w plebiscycie "Wielkie Serce" w kategorii "Najpopularniejsza pielęgniarka".
październik II miejsce dla Małgorzaty Bilińskiej w plebiscycie "Wielkie Serce" w kategorii "Najpopularniejsza położna".
październik III miejsce dla Barbary Pomorskiej w plebiscycie "Wielkie Serce"  w kategorii "Najpopularniejsza położna".
październik XI miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali w kategorii szpitali publicznych.
Tytuł "Najlepszy Szpital Publiczny w Województwie Warmińsko-Mazurskim.
Ranking "Rzeczpospolitej" i krakowskiego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

grudzień IX miejsce w kraju dla Oddziału Okulistycznego w rankingu "Nowe oczy - ranking szpitali okulistycznych" zorganizowanym przez tygodnik "Wprost" i wydawnictwo "Termedia".

2005


styczeń Nagroda Prezydenta Miasta Elbląga w kategorii "Służba Zdrowia i Opieka Społeczna". Otrzymał ją lek. Dags Zwirbulis, internista z I Oddziału Chorób Wewnętrznych.


Tytuł "Lider Rynku - Euro Leader 2005". Najlepsza w Polsce firma w zakresie usług zdrowotnych.
maj Zwycięstwo w 4 edycji Rankingu Polskich Szpitali organizowanym przez "Newsweek Polska".
wrzesień Szpital- laureatem Polskiej Nagrody Jakości w kategorii "Organizacje publiczne"
październik II miejsce w plebiscycie "Wielkie Serce" organizowanym przez "Gazetę Olsztyńską"         i "Dziennik Elbląski" w kategorii "Najbardziej popularna placówka medyczna"
październik I miejsce dla lek. Janusza Adamskiego w plebiscycie "Wielkie Serce" w kategorii "Najpopularniejszy specjalista"
październik II miejsce dla Krystyny Rakowskiej w plebiscycie "Wielkie Serce" w kategorii "Najpopularniejsza pielęgniarka"
listopad V miejsce w kraju w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali w kategorii "Szpitale publiczne" oraz tytuł "Najlepszego Szpitala Publicznego w Województwie Warmińsko-Mazurskim".
Ranking zorganizowany przez '"Rzeczpospolitą" i Centrum Monitorowania Jakości  w Ochronie Zdrowia.

listopad Wyróżnienie dla Oddziału Okulistycznego w I edycji konkursu "Najlepszy Produkt  i Usługa Warmii i Mazur"

2004


styczeń
Nagroda Prezydenta Miasta Elbląga w kategorii "Służba Zdrowia i Opieka Społeczna". Otrzymał ją lek. Jan Meller, Ordynator Oddziału Urologicznego.
kwiecień Wysokie miejsca w Rankingu organizowanym przez Newsweek Polska:
- 9 miejsce - O.Okulistyczny
- 11 miejsce - O. Neurochirurgii
- 11 miejsce - O. Neurologiczny
- 11 miejsce - O. O. Otolaryngologiczny
- 14 miejsce - O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
- 17 miejsce - O. Kardiologiczny
- 6 miejsce - w dziedzinie leczenia nowotworów śródczaszkowych

październik III miejsce dla lek. Marka Pastuszaka w plebiscycie "Wielkie Serce" organizowanym przez "Gazetę Olsztyńską" i "Dziennik Elbląski" w kategorii "Najpopularniejszy specjalista"
listopad Wyróżnienie w X edycji konkursu Polska Nagroda Jakości w kategorii "Organizacje Publiczne"

Nagroda Panteon Polskiej Ekologii - POLEKO 2004
luty Pamiątkowy medal i wpis do Księgi "Najlepszy z Najlepszych" za szczególne zasługi  w promowaniu Warmii i Mazur w kraju i za granicą w roku 2004".
Wyróżnienie przyznane przez Marszałka Warmii i Mazur.


VI miejsce w rankingu "Rzeczpospolitej" na 100 najlepszych placówek medycznych  w kraju.

2003


październik I miejsce w plebiscycie "Wielkie Serce" organizowanym przez "Gazetę Olsztyńską"  i "Dziennik Elbląski" w kategorii "Najbardziej popularna placówka medyczna".
październik II miejsce dla lek. Edwarda Bryka w plebiscycie "Wielkie Serce" w kategorii "Najpopularniejszy specjalista".
październik IV miejsce dla Agnieszki Teresińskiej w plebiscycie "Wielkie Serce" w kategorii "Najpopularniejsza pielęgniarka".

Wysokie miejsca w rankingu Newsweek Polska:
10 miejsce dla O. Neurochirurgii, 11 miejsce dla O. Chirurgii Ogólnej, 18 miejsce dla Oddziału Kardiologicznego.


Wysokie miejsca oddziałów szpitalnych w rankingu czasopisma WPROST  w kategorii "Najlepszy Szpital":
- 2 miejsce - O.Psychiatryczny
- 3 miejsce - O.Ginekologiczny
- 6 miejsce - O.Otolaryngologiczny ( leczenie całkowitej głuchoty)
- 7 miejsce - Oddziały: Chirurgii Onkologicznej i Urologiczny
- 11 miejsce - P. Kardiologii Inwazyjnej
- 12 miejsce - O.Okulistyczny

-14 miejsce - O. Ortopedyczny( Wszczepianie endoprotez stawu kolanowego)
- 16 miejsce - O. Kardiologiczny z INK i PKI


listopad Finalista IX edycji Konkursu Polska Nagroda Jakości

Udział w konkursie "Lider przedsiębiorczości 2003" organizowanym przez Elbląską Izbę Przemysłowo-Handlową i Urząd Miejski w Elblągu.

2002


styczeń Nagroda Prezydenta Miasta Elbląga w kategorii "Służba Zdrowia i Opieka Społeczna". Otrzymał ją dr n. med. Stefan Kopczyński.
luty 26 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Lecznictwa Zamkniętego organizowanym przez tygodnik WPROST.
luty Nagroda "Kołyska Nadziei" dla O. Noworodka,Pi ITN w rankingu czasopism: "Dziecko", "Mamo, to ja", Twoje Dziecko".
czerwiec Miejsce w Złotej Setce Szpitali Publicznych w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali organizowanym przez "Rzeczpospolitą" ( 58 miejsce w kraju, 3 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim).
czerwiec I miejsce w plebiscycie "Wielkie Serce" organizowanym przez "Gazetę Olsztyńską"         i "Dziennik Elbląski" w kategorii "Najbardziej popularna placówka medyczna",
dwa I miejsca w kategorii "Najlepszy lekarz specjalista" i "Najlepsza Pielęgniarka".

październik I miejsce w plebiscycie "Wielkie Serce" organizowanym przez "Gazetę Olsztyńską"          i "Dziennik Elbląski" w kategorii "Najbardziej popularna placówka medyczna".
październik I miejsce dla lek. Eligiusza Bylickiego w plebiscycie "Wielkie Serce" w kategorii "Najpopularniejszy specjalista".
październik I miejsce dla Małgorzaty Rzepczyńskiej w plebiscycie "Wielkie Serce" w kategorii "Najpopularniejsza pielęgniarka".

2001


styczeń
Szpital otrzymuje swój pierwszy Certyfikat Szpitala Akredytowanego przyznany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Jest jednym z 46 szpitali w Polsce wyróżnionych tym certyfikatem.

styczeń
Nagroda Prezydenta Elbląga w kategorii " Służba zdrowia i opieka społeczna" dla lek. Jadwigi Konarzewskiej-Kruszewskiej, ordynator Oddziału Neurologicznego.

maj
I miejsce dla naszych kardiologów przyznane podczas dorocznego spotkania kardiologów inwazyjnych Euro PCR 2001 przyznane za przypadek leczenia wewnątrznaczyniowego udaru mózgu spowodowanego zamknięciem tętnicy środkowej mózgu ( jeden z pierwszych takich przypadków w kraju).

maj
I miejsce w Plebiscycie na Najlepszą Placówkę Medyczną Warmii i Mazur  prowadzonym wśród czytelników "dziennika Elbląskiego" i "Gazety Olsztyńskiej".

czerwiec I miejsce w plebiscycie "Wielkie Serce" organizowanym przez "Gazetę Olsztyńską"
i "Dziennik Elbląski" w kategorii "Najbardziej popularna placówka medyczna".

czerwiec I miejsce w konkursie "Za najlepsze rozwiązanie problemu medycznego przy pomocy metod kardiologii inwazyjnej" przyznane podczas międzynarodowego zjazdu kardiologów inwazyjnych w Paryżu "PRC Euro 2001".

I miejsce w Plebiscycie na "Najlepszą Placówkę Warmii i Mazur".

II miejsce dla dyrektor szpitala Elżbiety Gelert w ogólnopolskim konkursie o tytuł "Menadżera Roku w Służbie Zdrowia".

Miejsce w Złotej Setce Szpitali Publicznych w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali organizowanym przez "Rzeczpospolitą".

VIII miejsce dla Oddziału Neurologicznego, IX miejsce dla O. Neurochirurgicznego      w rankingu organizowanym przez Neesweek Polska.
listopad Wyróżnienie za Zarządzanie przez Jakość w kategorii "Organizacje Publiczne "
w II edycji Konkursu Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości.

grudzień 11 miejsce dla o. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w rankingu "Newsweek Polska".

1999styczeń Nagroda Prezydenta Miasta Elbląga w kategorii "Służba Zdrowia i Opieka Społeczna". Otrzymał ją lek. Marian Duda, Ordynator Oddziału Okulistycznego.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 131 709


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/o-nas/p,217,nagrody-i-wyroznienia.html