Wykaz świadczonych usług

Wykaz usług świadczonych w poszczególnych oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

I. ODZIAŁY SZPITALNE:

1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii świadczy usługi w zakresie:

1) kwalifikacja pacjentów szpitalnych do znieczulenia z oceną ryzyka okołooperacyjnego,

2) prowadzenie znieczuleń zgodnie z obowiązującym standardami,

3) stała gotowość do podjęcia czynności reanimacyjnych,

4) przyjmowanie do oddziału pacjentów w stanie zagrożenia życia,

5) podtrzymywanie i stabilizacja czynności życiowych przy użyciu stosownej aparatury medycznej i leków,

6) prowadzenie wielospecjalistycznego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.


2. Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej świadczy usługi w zakresie:

1) diagnostyka i leczenie operacyjne i zachowawcze:

a) ostrych schorzeń jamy brzusznej,

b) urazów jamy brzusznej i klatki piersiowej,

c) chorób pęcherzyka żółciowego oraz dróg żółciowych,

d) przepuklin brzusznych,

e) chorób żołądka, dwunastnicy i jelit,

f) chorób wątroby i trzustki,

g) chorób tarczycy,

h) zmian miażdżycowych tętnic obwodowych (zabiegi klasyczne i wewnątrznaczyniowe),

i) tętniaków aorty brzusznej,

j) zwężeń miażdżycowych tętnic szyjnych wewnętrznych (endarterektomie i stentowanie tętnic),

k) żylaków kończyn dolnych,

l) chorób proktologicznych (hemoroidy, polipy, szczeliny i przetoki okołoodbytnicze),

m) zmian niedokrwiennych i infekcyjnych w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej,

2) wykonywanie dostępów naczyniowych dla stacji dializ (przetoki tętniczo-żylne, zakładanie cewników Perm Cath) oraz cewników do dializy otrzewnej.


3. Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi  świadczy usługi w zakresie:

1) diagnostyka i wielokierunkowe leczenie chorób nowotworowych o różnym umiejscowieniu obejmujące:

a) łagodne i złośliwe nowotwory gruczołu piersiowego,

b) nowotwory złośliwe i stany przednowotworowe skóry i powłok ciała (znamiona barwnikowe, nabłoniaki podstawnokomórkowe, raki płaskonabłonkowe, czerniaki),

c) choroby nowotworowe przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, jelita grubego, wątroby, trzustki),

d) łagodne i złośliwe nowotwory gruczołów wydzielania wewnętrznego,

e) nowotwory nienabłonkowe tkanek miękkich.


4. Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej świadczy usługi w zakresie:

1)  Zabiegi w zakresie ortopedii:

a)  alloplastyka całkowita stawu biodrowego,

b)  alloplastyka rekonstrukcyjna i rewizyjna stawu biodrowego z użyciem auto-
i allograftów kostnych i z materiałów kościozastępczych,

c)  alloplastyka całkowita stawu kolanowego pierwotna, rewizyjna i rekonstrukcyjna
z użyciem allograftów kostnych,

d)  korekcja deformacji kostno-stawowych z uwzględnieniem leczenia koślawości palucha metodami tradycyjnymi, jak i przy użyciu płytek,

e)  wziernikowanie wideoskopowe stawów: kolanowego, skokowego ramienno-łopatkowego, naprawa uszkodzeń chrząstki z użyciem pinów węglowych, kołków kolagenowych, membran kolagenowych i preparatów bogatopłytkowych oraz przeszczepów mozaikowych chrząstki własnej pacjenta,

f)  operacje naprawcze w chorobach z autoagresji, alloplastyka stawów śródręczno-paliczkowych i artrodezy leczniczej,

g)  leczenie entezopatii w obrębie stawu łokciowego i rozcięgna podeszwowego metodą mikrotenotomii RF TOPAZ,

h)  leczenie zespołów ucisku nerwów obwodowych,

i)  usuwanie zmian guzowatych z kości i tkanek miękkich z badaniem histopatologicznym,

j)  oczyszczanie zakażonych ran, odleżyn i owrzodzeń troficznych przy użyciu noża wodnego ultradźwiękowego,

k)  operacje rekonstrukcyjne w obrębie powłok ciała z użyciem przeszczepów skóry pośredniej i pełnej grubości oraz płatów uszypułowanych celem odtworzenia  ubytków tkankowych,

l)  amputacje kończyn w zakresie niezbędnym do właściwego zaprotezowania.

2)  Zabiegi w zakresie chirurgii urazowej narządu ruchu:

a)  leczenie operacyjne złamań kości długich przy użyciu metod zespolenia zewnątrzszpikowego według metody A.O.,

b)  leczenie operacyjne złamań kości długich przy użyciu metod zespolenia zewnątrzszpikowego płytami LCP, śrubami kaniulowanymi i sposobami minimalnej inwazyjności - szew kostny, stabilizacja drutami Kirschnera,

c)  leczenie operacyjne złamań kości długich przy użyciu metod zespolenia wewnątrzszpikowego gwoździami Kuntschera prostymi i blokowanymi, prętami Rusha
i drutami Kirschnera,

d)  leczenie złamań przynasadowych kości udowej przy użyciu zespolenia DHS/DCS        i GAMMA pod kontrolą fluoroskopii,

e)  operacje rekonstrukcyjne kości wielokształtnych z zastosowaniem płyt modelowanych, przeszczepów kości auto- i alogenicznych oraz unaczynionych,

f)  kompleksowe zaopatrzenie obrażeń wielotkankowych kończyn, obejmujące jednoczasową rekonstrukcję kości, nerwów i naczyń,

g)  zaopatrzenie złamań otwartych kończyn stabilizatorami zewnętrznymi, metoda ExFix  i Ilizarowa,

h)  leczenie artroskopowe obrażeń stawu kolanowego, skokowego ramienno- łopatkowego z uwzględnieniem szycia łękotek, meniscectomii, oczyszczania
i naprawy uszkodzeń chrząstki stawowej oraz aparatu więzadłowego,

i)  alloplastyka stawu biodrowego połowiczna i totalna w złamaniach szyjki kości udowej
i wczesnych artrozach pourazowych,

j)  alloplastyka całkowita stawu kolanowego z uwzględnieniem tylnej stabilizacji
i protezy półzwiązanej w artrozach pourazowych,

k)  leczenie złamań okołoprotezowych płytami blokowanymi i kablami,

l)  rekonstrukcje pierwotne i wtórne uszkodzeń tkanek miękkich w obrębie kończyn,

m)  leczenie opóźnionego zrostu i stawów rzekomych za pomocą aparatu Ilizarowa, stabilizatorów zewnętrznych,

n)  stymulacja zrostu kostnego i przebudowy przy użyciu preparatów bogatopłytkowych oraz komórek macierzystych szpiku pacjenta,

o)  operacje korekcji wadliwego ustawienia po uzyskaniu zrostu kostnego oraz uwolnienia
i wtórnej rekonstrukcji aparatu więzadłowego,

p)  kompleksowe zaopatrzenie obrażeń narządu ruchu u pacjentów z obrażeniami wielonarządowymi i MOC, z zachowaniem reguły damage control,

q)  leczenie stanów zapalnych narządu ruchu o etiologii infekcyjnej, pourazowej poprzez usunięcie materiału zespalającego i implantację gąbek z gentamycyną,

r)  otwarte rewizje i repozycje zwichnięć endoprotez oraz nieodprowadzanych manualnie zwichnięć stawów,

s)  Zaopatrzenie złamań miednicy za pomocą najnowocześniejszych metod stabilizacji zewnętrznej i wewnętrznej,

t)  stosowanie terapii podciśnieniowej w urazach wysokoenergetycznych z rozległymi uszkodzeniami powłok ciała oraz w powikłaniach ropnych.

3)  Współpraca w obszarze diagnostyczno - leczniczym z innymi medycznymi komórkami organizacyjnymi Szpitala, realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa.


5. Oddział Okulistyczny świadczy usługi w zakresie:

1) leczenie operacyjne narządu wzroku:

a) zaćmy - metodą fakoemulsykacji (przy pomocy ultradźwięków) z wszczepieniem sztucznej soczewki

b) jaskry:

a. zabiegi perforujące: trabekulektomia, śródtwardówkowe kleszczenie tęczówki obwodowej, mikroimplanty EX-PRESS, zastawki AHMEDA,

b. zabiegi nieperforujące: sklerektomia głęboka nieperforująca wg. Stegmanna, wiskokanalostomia, kanaloplastyka,

c) operacje łączone: jednoczasowe zaćmy i jaskry,

d) zezy,

e) urazy oczu,

f) ciała obce wewnątrzgałkowe,

g) iniekcje doszklistkowe preparatami antyVEGF np. Eyelea, Lucentis w leczeniu pacjentów
z cukrzycowym obrzękiem plamki oraz powikłaniami siatkówkowymi po zakrzepach żył środkowych siatkówki. zwyrodnienia plamki żółtej (AMD).34)

2) leczenie zachowawcze narządu wzroku:

a) jaskra,

b) zapalenie błony naczyniowej,

c) zapalenie nerwu wzrokowego,

d) zapalenie rogówki,

e) zakrzepica żyły środkowej siatkówki,

f) guzy gałki ocznej,

g) YAG kapsulotomia,

h) YAG irydotomia,

i) leczenie laserem argonowym retinopatii cukrzycowej i jaskry,

j) witrektomia tylna w odwarstwieniu siatkówki, wylewach krwi do ciała szklistego, błonach nasiatkówkowych, trakcjach szklistkowo-siatkówkowych.


6.Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej świadczy usługi w zakresie:

1) chirurgiczne leczenie chorób uszu,

2) diagnostyka i leczenie chorób nosa i zatok przynosowych,

3) chirurgiczne leczenie gardła,

4) leczenie zabiegowe oraz diagnostyka w obrębie krtani oraz przełyku,

5) chirurgiczne leczenie oskrzeli i twarzoczaszki. 

6) zabiegi typowe to:

a) u dzieci: adenotomia, tonsilektomia, adenotonsilotomia, instalacja drenażu ucha  środkowego, wideorynofaryngoskopia, usunięcia guzów szyi,

b) u dorosłych: tonsilektomia, septoplastyka, FESS, tympanoplastyki różnych typów,
w tym z instalacją protezek tytanowych, usunięcie układu chłonnego szyi, usunięcie nowotworów w obrębie nosa, uszu gardła i szyi oraz ślinianek podżuchwowych
i przyusznych w zależności od typu i zaawansowania, diagnostyka nowotworowa guzów krtani. 

7) chirurgiczne leczenie wszystkich kwalifikujących się przypadków nowotworowych
w zakresie krtani i tchawicy, nosa i zatok oraz masywu szczękowo-sitowego
i pogranicza czaszkowo-mózgowego,

8) leczenie schorzeń zębopochodnych w obrębie jamy ustnej, kości szczęk, żuchwy i zatok szczękowych,

9) leczenie operacyjne zaburzeń rozwojowych w obrębie twarzoczaszki łącznie z wadami zgryzu,

10) przygotowanie chirurgiczne jamy ustnej do leczenia protetycznego,

11) leczenie złamań i ran pourazowych w obrębie twarzoczaszki,

12) leczenie zmian zapalnych ostrych i przewlekłych w obrębie jamy ustnej, twarzoczaszki    i szyi,

13) diagnostyka i leczenie chirurgiczne zmian nowotworowych w zakresie jamy ustnej, twarzoczaszki  i szyi,

14) leczenie operacyjne rozległych nowotworów złośliwych okolicy twarzoczaszki i jamy ustnej  z jednoczasową rekonstrukcją ubytków pooperacyjnych przeszczepami autogennymi i wszczepami alloplastycznymi,

15) konsultacje i wykonywanie zabiegów diagnostyczno - leczniczych pacjentom innych oddziałów naszego szpitala.   

7. Oddział Urologiczny świadczy usługi w zakresie:

1) leczenie chorób układu moczowego u kobiet i układu moczowo- płciowego u mężczyzn,  w tym pełny zakres zabiegów koniecznych w procesie diagnozowania i leczenia:

a) kamicy układu moczowego,

b) chorób zapalnych rozrostowych gruczołu krokowego (prostaty),

c) zaburzeń trzymania moczu,

d) nowotworów układu moczowego,

2) kompleksowe leczenie kamicy moczowej poprzez wykonywanie pełnego zakresu zabiegów endoskopowych:

a) PCNL- przezskórne kruszenie kamieni w nerce,

b) URSL- endoskopowe kruszenie złogów w moczowodach,

c) Cystolitotrypsja - endoskopowe kruszenie złogów w pęcherzu moczowym,

d) ESWL- kruszenie złogów w nerkach, a także operacje otwarte na układzie moczowym - usunięcie złogów, operacje naprawcze,

3) wykonywanie operacji:

a) przezcewkowej elektroresekcji prostaty,

b) skreślono34)

c) prostatektomii,

d) podwieszających cewkę moczową leczeniu wysiłkowego nieotrzymania moczu
u kobiet,

e) żylaków powrózka nasiennego i torbieli nerek,

4) wykonywanie operacji z zakresu onkologii urologicznej, również z użyciem technik laparoskopowych.


8. Oddział Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Chirurgii Kręgosłupa świadczy usługi w zakresie:

1) leczenie urazów czaszkowo – mózgowych, w tym urazów czołowo-twarzowo-podstawnych bez/z płynotokiem nosowym, krwiaków sródmózgowych pourazowych,

2) endoskopowe operacje uszkodzeń podstawy czaszki z płynotokiem nosowym,

3) leczenie urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego,

4) wykonywanie operacji odbarczenia i stabilizacji we wszystkich odcinkach kręgosłupa
(z uwzględnieniem dostępów przednio - bocznych zaotrzewnowych i przez klatkę piersiową),

5) leczenie mikrochirurgiczne i biopsje nowotworów mózgowia i rdzenia kręgowego oraz struktur kostnych czaszki i kręgosłupa z zastosowaniem neuronawigacji,

6) doraźne badania śródoperacyjne, USG śródoperacyjne mózgowia i rdzenia kręgowego sprzężone z systemem neuronawigacji,

7) leczenie chorób cieśni (dyskopatia i spolyndoza szyjna, dyskopatia piersiowa z dojścia przez klatkę piersiową, dyskopatia, spondyloza i stenoza odcinka lędźwiowo-krzyżowego, leczenie ześlizgów),

8) leczenie bólu, w tym nerwobóli nerwu V - odbarczenia naczyniowo – nerwowe,

9) leczenie bólu przewlekłego - operacje korzeni, rdzenia, stymulatora rdzenia,

10) leczenie wodogłowia:

a) drenaże komorowo - otrzewnowe i lędźwiowo - otrzewnowe, komorowo – przedsionkowe,

b) endoskopowe ventriculostomie ("internal shunt"),

11) leczenie chorób naczyniowych mózgowia, w tym:

a) operacje tętniaków i malformacji naczyniowych,

b) leczenie zespołów niedokrwiennych,

c) samoistne krwiaki śródmózgowe,

12) leczenie ropni i ropowic śródczaszkowych oraz ropowic kanału kręgowego,

13) szkolenie specjalistów w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii oraz neurochirurgów innych szpitali w zakresie nowych procedur operacyjnych,

14) prowadzenie stażów neurochirurgicznych,

15) stała profilaktyka urazów kręgosłupa i czaszkowo mózgowych z wykorzystaniem mediów regionalnych i ogólnopolskich,

16) współpraca z Działem Ratownictwa Medycznego, pogotowiem lotniczym oraz innymi szpitalami w realizacji programu zapobiegania urazom wtórnym rdzenia i zapewnienia właściwego transportu pacjentów.


9. Oddział Dermatologiczny świadczy usługi w zakresie:

1) leczenia zaostrzonych chorób skóry o etiologii bakteryjnej, grzybiczej, pasożytniczej, wirusowej oraz alergicznej,

2) diagnostyki i leczenia chorób rumieniowych, rumieniowo - złuszczających, grudkowych, fotodermatoz, chorób pęcherzowych, chorób tkanki łącznej, zmian zapalnych i zanikowych tkanki podskórnej, chorób naczyniowych skóry, chorób związanych z chorobami metabolicznymi, genodermatoz, chorób przenoszonych drogą płciową,

3) leczenia łuszczycy w oparciu o fototerapię i program lekowy,

4) diagnostyki i leczenia nowotworów skóry,

5) diagnostyki specjalistycznej chorób skóry: histopatologia, immunohistochemia, mykologia, bakteriologia, dermoskopia, radiologia, diagnostyka alergologiczna (testy punktowe, testy płatkowe), serologia , próby świetlne,

6)  fototerapii dermatoz w oparciu o Pracownię Promieniolecznictwa,

7) diagnostyki i leczenia owrzodzeń przewlekłych opartych na wytycznych Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran,

8) kompleksowej opieki nad pacjentem po wypisie z oddziału w ramach Przyszpitalnej Poradni Dermatologicznej.


10. Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia, Pracowni Wszczepiania Rozruszników i Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca świadczy usługi w zakresie:

1) nieinwazyjne i inwazyjne leczenie choroby niedokrwiennej serca,

2) diagnostyka strukturalnych wad serca wrodzonych u dorosłych oraz diagnostyka i leczenie zachowawcze wad nabytych, wraz z przygotowaniem pacjentów do leczenia interwencyjnego  i operacyjnego,

3) leczenie i diagnostyka kardiomiopatii (rozstrzeniowej, przerostowej, restrykcyjnej, arytmogennej kardiomopatii prawokomorowej) oraz kardiomopatii wtórnych,

4) diagnostyka i leczenie (nieinwazyjne i inwazyjne) zaburzeń rytmu serca (w tym migotania przedsionków oraz zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego, także w przebiegu kanałopatii,

5) diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego,

6) diagnostyka i leczenie przewlekłej i ostrej niewydolności serca,

7) diagnostyka i leczenie zapalenia mięśnia sercowego, chorób osierdzia, infekcyjnego zapalenia wsierdzia,

8) diagnostyka i leczenie ostrych stanów kardiologicznych takich jak ostry zespół wieńcowy, zatorowość płucna, kardiogenny obrzęk płuc, wstrząs kardiogenny, w warunkach OINK

9) diagnostyka i leczenie chorób aorty piersiowej, w tym wstępne leczenie ostrych zespołów aortalnych,

10) diagnostyka i leczenie omdleń,

11) diagnostyka i leczenie dyslipidemii,

12) wykonywanie następujących badań diagnostycznych:

a) badania echokardiograficzne (w tym badania przezprzełykowe),

b) elektrokardiograficzne próby wysiłkowe,

c) echokardiograficzne próby dobutaminowe,

d) monitorowanie EKG metodą Holtera,

e) monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą ABPM,

f) inwazyjne badania elektrofizjologiczne,

13) implantacje stymulatorów, kardiowerterów - defibrylatorów (ICD), układów resynchronizujących (CRT-P, CRT-D),

14) wykonywanie kardiowersji elektrycznych zaburzeń rytmu,

15) wykonywanie ablacji nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu,

16) planowa diagnostyka pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego i określanie dalszego postępowania:

a) koronografia, wentrykulografia, angiografia naczyń obwodowych, ortografia, cewnikowanie prawego serca i pomiary hemodynamiczne,

b) ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS),

c) pomiar cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR),

17) planowe zabiegi interwencyjne w obrębie naczyń wieńcowych:

a) angioplastyka balonowa,

b) angioplastyka z użyciem stentów najnowszej generacji,

18) diagnostyka i leczenie endowaskularne pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi w ramach programu 24 godzinnego leczenia inwazyjnego chorych z OZW:

a) diagnostyka nieinwazyjna,

b) monitorowanie parametrów życiowych w sali intensywnego nadzoru kardiologicznego,

c) intensywna farmakoterapia,

d) diagnostyka i leczenie inwazyjne,

19) prowadzenie stałego dyżuru kardiologicznego,

20) prowadzenie badań klinicznych w zakresie oceny leków i procedur wprowadzanych
w celu poprawy rokowania u pacjentów ze schorzeniami układu sercowo naczyniowego,

21) w ramach Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej funkcjonuje Pracownia Kardiologicznej Diagnostyki Nieinwazyjnej ( obejmująca pracownię echokardiografii, pracownię Holtera EKG, prób wysiłkowych, gabinet kontroli stymulatorów serca,

22) Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia prowadzi leczenie pacjentów
z ostrymi i przewlekłymi zespołami wieńcowymi, prowadzona jest niezbędna diagnostyka inwazyjna przed planowanym dalszym leczeniem kardiochirurgicznym,

23) Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca, wykonuje zabiegi implantacji stymulatorów serca, kardiowerterów i układów resynchronizujątych oraz inwazyjne badania elektrofizjologiczne (EPS) i ablacje zaburzeń rytmu serca.”

11. I Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym świadczy usługi w zakresie:

1) diagnostyka i wielokierunkowe leczenie następujących chorób:

a) nowotwory złośliwe narządów trawiennych,

b) niedokrwistości z niedoborów pokarmowych,

c) niektóre choroby dotyczące mechanizmów immunologicznych,

d) cukrzyca,

e) inne zaburzenia regulacji glukozy oraz wydzielania wewnętrznego trzustki,

f) leczenie żywieniowe,

g) choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy,

h) nieswoiste zapalenie jelita cienkiego i grubego, colitis ulcerosa, choroba Leśniowskiego-Crohna,

i) choroby trzustki,

j) choroby wątroby,

k) schorzenia pęcherzyka żółciowego, przewodu żółciowego i trzustki.

2) Oddział współpracuje w obszarze leczniczo-diagnostycznym z:

a) Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej,

b) Laboratorium Bakteriologicznym,

c) Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej i Bankiem Krwi,

d) Zakładem Radiologii,

e) Pracownią Endoskopii Gastroenterologicznej,

f) Apteką Szpitalną,

g) Zakładem Rehabilitacji,

h) Centrum Radioterapii.


12. II Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologicznym, Pododdziałem Diabetologicznym i Pododdziałem Nefrologicznym świadczy usługi w zakresie:

1) świadczenie usług medycznych w zakresie wszystkich specjalności wchodzących
w skład chorób wewnętrznych,

2) udzielanie kwalifikowanej pomocy w stanach nagłych,

3) diagnostyka ultrasonograficzna, inhalacja, pirometria,

4) wykonywanie nakłucia jamy opłucnej i otrzewnowej,

5) wykonywanie biopsji szpiku,

6) badania endoskopowe przewodu pokarmowego,

7) endoskopowe zabiegi usuwania polipów jelita grubego,

8) profilaktyczne badania w zakresie chorób nowotworowych przewodu pokarmowego,

9) endoskopowe zabiegi na drogach żółciowych,

10) prowadzenie diagnostyki przypadków endokrynologicznych,

11) diagnostyka i leczenie pacjentów diabetologicznych,

12) zlecenie panelu stosownych badań niezbędnych do leczenia nerkozastępczego - hemodializy

13. Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym świadczy usługi w zakresie:

1) diagnostyka i leczenie udaru mózgu, schorzeń korzeniowo- nerwowych w przebiegu zmian chorobowych kręgosłupa, schorzeń zapalnych układu nerwowego(w tym neuroboreliozy), chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, padaczki, miastenii i zespołów miastenicznych, miopatycznych,

2) diagnostyka i leczenie schorzeń układu nerwowego, w tym Choroby Parkinsona, Alzheimera, SM (stwardnienie rozsiane), SLA (stwardnienie boczne zanikowe).

14. Oddział Reumatologiczny świadczy usługi w zakresie:

1) leczenie chorych na schorzenia zapalne reumatologiczne, w tym:

a) reumatoidalne zapalenie stawów,

b) toczeń układowy,

c) twardzina układowa,

d) zapalenia skórno - mięśniowe,

2) leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów środkami farmakologicznymi oraz stosowanie fizykoterapii i rehabilitacji.


15. Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chemioterapii i Oddział Dzienny Chemioterapii świadczy usługi w zakresie:

1) diagnostyka chorób nowotworowych:

a) trepanobiopsja szpiku,

b) BAC zmian patologicznych,

c) diagnostyka hematologiczna

d) diagnostyka obrazowa,

2) leczenie chorób nowotworowych:

a) podawanie cytostatyków, leków biologicznych, leków celowanych

b) leczenie w ramach programów lekowych

c) monitorowanie wyników,

3) monitorowanie skuteczności leczenia onkologicznego,

4) wykonywanie biopsji pod kontrolą TK, USG,

5) współpraca w obszarze diagnostyczno - leczniczym z innymi medycznymi komórkami organizacyjnymi Szpitala, w szczególności z Zakładem Radiologii, Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Laboratorium Bakteriologicznym.

6) uczestnictwo w konsyliach w ramach pakietu DILO (szybka diagnostyka i leczenie chorób onkologicznych).


16. Oddział Ginekologiczno - Położniczego, Izba Przyjęć Położniczej oraz Trakt Porodowy świadczy usługi w zakresie:

1) diagnostyka i leczenie operacyjne raka sromu, szyjki macicy, trzonu macicy i raka jajnika,

2) leczenie laparoskopowe i tradycyjne:

a) mięśniaków trzonu macicy,

b) nienowotworowych guzów jajnika,

c) ciąży pozamacicznej,

3) laparoskopia diagnostyczna zmian chorobowych w miednicy małej,

4) leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego: obniżenie przedniej, tylnej ściany pochwy, wypadanie macicy z użyciem siatek i bez oraz leczenie nietrzymania moczu
z użyciem taśm i bez,

5) diagnostyka i leczenie zaburzeń krwawień z użyciem hysteroskopu,

6) hystereskopowa ocena zmian w jamie macicy oraz ich usunięcie,

7) diagnostyka i leczenie zmian chorobowych szyjki macicy i sromu,

8) leczenie zachowawcze zmian zapalnych narządu rodnego,

9) leczenie schorzeń internistycznych wikłających ciążę: cukrzycy, nadciśnienia, choroby tarczycy, choroby serca, nerek itp.,

10) leczenie porodu przedwczesnego poronień zagrażających,

11) diagnostyka i leczenie zaburzeń rozwoju ciąży (ocena ultrasonograficzna, kardiotokograficzna, biochemiczna),

12) opieka okołoporodowa w porodach fizjologicznych patologicznych oraz cięciach cesarskich z korzystaniem ze znieczulenia wziewnego, podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego,

13) opieka nad matką i noworodkiem w systemie rooming in.,

14) leczenie patologii połogu.


17. Oddział Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy świadczy usługi w zakresie:

1) opieka nad zdrowym noworodkiem:

a) wykonywanie szczepień ochronnych i testów przesiewowych,

b) badanie słuchu,

c) pielęgnacja noworodków,

2) prowadzenie dzieci w stanach zagrażających życiu,

3) wspomaganie oddechu ( mechaniczna wentylacja, wentylacja za pomocą IF,

4)  diagnostyka RTG, USG, echo serca, diagnostyka laboratoryjna i bakteriologiczna,

5) wykonywanie transfuzji wymiennych w chorobach hemolitycznych,

6) diagnostyka wad wrodzonych i chorób metabolicznych,

7) prowadzenie wczesnej rehabilitacji noworodków, porady laktacyjne,

8) specjalistyczny transport noworodka karetką N,

9) kierowanie dzieci na dalsze badania w Poradni Neonatologicznej,

10) prowadzenie dzieci narodzonych ze skrajnie wczesnych ciąż,

11) prowadzenie programów lekowych,

12) diagnostyka w kierunku retinopatii wczesnej (badanie dna oka).


18. Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neurologiczno - Rehabilitacyjnym oraz Oddział Niemowlęcy świadczy usługi w zakresie:

1) diagnostyka i leczenie dzieci i młodzieży od 1 miesiąca do 18 roku życia w zakresie:

a) schorzeń kardiologicznych (diagnostyka nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca, wad serca),

b) schorzeń układu oddechowego ( leczenie górnych i dolnych infekcji dróg oddechowych, zaostrzeń astmy oddechowej),

c) schorzeń układu moczowego (diagnostyka wad wrodzonych i nabytych, leczenie zakażeń dróg moczowych),

d) schorzeń układu nerwowego (diagnostyka padaczek, leczenie neuroinfekcji, powikłań neurologicznych chorób zakaźnych),

e) schorzeń przewodu pokarmowego (diagnozowanie niedoborów masy ciała, otyłości, diagnozowanie i leczenie zaparć, stanów zapalnych żołądka
i dwunastnicy),

f) schorzeń hematologicznych (diagnostyka niedokrwistości i małopłytkowości),

g) schorzeń reumatologicznych,

h) schorzeń endokrynologicznych (diagnostyka, leczenie i edukacja chorych na cukrzycę),

i) powikłań chorób zakaźnych.

2)  kwalifikacja pacjentów do leczenia w wysokospecjalistycznych ośrodkach medycznych.


19. Szpitalny Oddział Ratunkowy świadczy usługi w zakresie:

1) przyjęcie, stabilizacja, wstępna diagnostyka i leczenie pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, z urazami oraz zatruciami, którzy są przywożeni przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się do oddziału samodzielnie,

2) organizacja pomocy medycznej i współpraca ze służbami ratowniczymi w przypadku zdarzeń mnogich, masowych i katastrof,

3) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej pacjentom zgłaszającym się samodzielnie, niewymagających hospitalizacji,

4) współpraca ze wszystkimi medycznymi komórkami organizacyjnymi Szpitala, w szczególności z Działem Ratownictwa Medycznego oraz jednostkami Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.


20. Działu Ratownictwa Medycznego świadczy usługi w zakresie:

1) przyjmowanie i realizacja wyjazdów w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przekazywanych (PRM) przez Centralną Dyspozytornię Medyczną
w Olsztynie,

2) przyjmowanie i realizacja wyjazdów zespołów działających poza systemem PRM z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego,

3) wstępna diagnostyka i leczenie ratunkowe pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia,

4) pomoc ofiarom katastrof,

5) nadzór merytoryczny i analiza funkcjonowania zespołów systemu PRM
w obsługiwanym rejonie operacyjnym,

6) nadzór merytoryczny i analiza funkcjonowania zespołów działających poza systemem PRM funkcjonujących w ramach Działu Ratownictwa Medycznego,

7) współpraca z innymi służbami ratowniczymi w ramach systemu zintegrowanego ratownictwa,

8) organizacja transportu pacjentów w ramach zawartych umów wykonywanie transportu międzyszpitalnego,

9) zapewnienie prawidłowego wyposażenia zespołów wyjazdowych w szczególności w sprzęt i leki,

10) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala, w szczególności z Izbą Przyjęć
i Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym oraz podmiotami zewnętrznymi
w zakresie zabezpieczenia imprez masowych,

11) sporządzanie sprawozdań, rozliczeń, statystyk z prowadzonej działalności,

12) organizowanie szkoleń z ratownictwa medycznego i przedmedycznego,

13) realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa,

14) sporządzanie harmonogramów pracy Działu, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust.4 oraz wyznaczanie kierownika zespołu ratownictwa medycznego, w przypadku gdy w zespole nie ma lekarza, należy do obowiązków Koordynatora Działu Ratownictwa Medycznego,

15) w ramach Działu Ratownictwa Medycznego działa Sekcja Transportu, do zadań której należy w szczególności:

a) zapewnienie transportu samochodowego wszystkim komórkom organizacyjnym Szpitala poprzez działalność własną i zleconą,

b) zapewnienie utrzymania w ciągłej sprawności technicznej taboru samochodowego,

c) prowadzenie dokumentacji kierowców i pojazdów zgodnie z wymogami prawa,
w tym administrowanie rejestracją i ubezpieczaniem taboru samochodowego,

d) zarządzanie flotą ambulansów z wykorzystaniem dostępnych systemów teleinformatycznych,

e) prowadzenie „książki” każdego pojazdu wraz z analizą kosztów eksploatacji,

f) administrowanie rejestracją i ubezpieczaniem taboru samochodowego,

g) administrowanie czasem pracy kierowców,

h) rozliczanie paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych,

i) stała sprawozdawczość w zakresie określonym w ppkt e i ppkt f,

j) prowadzenie i sprawozdawczość w zakresie budżetowania w odniesieniu do działania Sekcji,

k) współpraca z komórkami organizacyjnymi Pionu Techniczno - Eksploatacyjnego w zakresie utrzymania i funkcjonowania obiektów budowlanych w bazach wyjazdowych karetek,

l) planowanie i terminowe składanie wniosków oraz współpraca z Sekcją Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w zakresie zapewnienia ciągłości usług związanych z zakresem działania Sekcji,

m) realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa.

16) Sekcja Transportu działa na podstawie harmonogramów pracy sporządzonych przez Kierownika Sekcji i zatwierdzonych przez Kierownika Działu Ratownictwa Medycznego,

17) Sekcją Transportu zarządza Kierownik odpowiedzialny za prawidłowe wykonywanie zadań. Kierownik podlega Koordynatorowi Działu Ratownictwa Medycznego.

II. PORADNIE, PRACOWNIE oraz ZAKŁADY:

1. Poradnia Chirurgii Naczyniowej świadczy usługi między innymi w zakresie:

1) leczenie schorzeń z dziedziny chirurgii naczyniowej niewymagających hospitalizacji, w tym udzielanie porad specjalistycznych oraz konsultacji na rzecz osób kierowanych przez lekarzy Szpitala oraz lekarzy innych podmiotów leczniczych,

2) kierowanie chorych na badania diagnostyczne i leczenie stacjonarne,

3) kwalifikacja chorych do leczenia szpitalnego,

4) współpraca w obszarze diagnostyczno- leczniczym z innymi medycznymi komórkami organizacyjnymi Szpitala oraz zewnętrznymi podmiotami leczniczymi.


2. Poradnia Urologiczna z Pracownią Uroflowmetryczną świadczy usługi między innymi w zakresie:

1) diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób układu moczowego u kobiet i układu moczowo-płciowego u mężczyzn,

2) kwalifikowanie i kierowanie pacjentów do leczenia operacyjnego,

3) profilaktyka i wczesne wykrywanie schorzeń urologicznych,

4) konsultowanie pacjentów ambulatoryjnych i hospitalizowanych w innych oddziałach,

5) współpraca w obszarze diagnostyczno - leczniczym z innymi medycznymi komórkami organizacyjnymi Szpitala.


3. Poradnia Konsultacyjnej Okulistycznej, Poradnia Leczenia Jaskry, Poradnia Cukrzycowo - Siatkówkowej i Pracownia Laserowej, Pracownia USG przy Poradni Konsultacyjnej Okulistycznej i Pracownia Angiograficzna przy Poradni Konsultacyjnej Okulistycznej świadczą usługi między innymi w zakresie:

1) kwalifikowanie pacjenta na leczenie operacyjne zaćmy,

2) kontrole po zakończeniu leczenia szpitalnego,

3) usuwanie szwów spojówkowych, rogówkowych i z powłok zewnętrznych,

4) wykonywanie badań diagnostycznych m.in. USG gałki ocznej, HRT II, SOCT, AFL.


4. Poradnia Endokrynologiczna świadczy usługi między innymi w zakresie:

1) wykonywanie konsultacji endokrynologicznych,

2) kwalifikacja pacjentów do leczenia szpitalnego,

3) kontrola pacjentów po hospitalizacji,

4) leczenie chorób tarczycy przytarczyc, podwzgórza, przysadki, nadnerczy,

5) kierowanie pacjentów wymagających leczenia jodem, leczenia uzupełniającego oraz pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi do specjalistycznych podmiotów medycznych.


5. Poradnia Reumatologiczna świadczy usługi między innymi w zakresie:

1) leczenie pacjentów ze schorzeniami:

2) zapalenia oraz zwyrodnienia stawów,

3) zaburzenia odporności,

4) choroby metaboliczne stawów np. dna moczanowa, 

5) powikłane przypadki osteoporozy,

6) wykonywanie badań kapilaroskopowych.


6. Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem świadczy usługi między innymi w zakresie:

1) kwalifikacja pacjentów do domowego leczenia tlenem,

2) świadczenie porad specjalistycznych pulmonologicznych,

3) wykonywanie badań spirometrycznych,

4) domowa opieka pielęgniarska nad pacjentami ośrodka,

5) umożliwienie pacjentom korzystania z koncentratora tlenu.


7. Poradnia Konsultacyjnej Położniczo – Ginekologiczna oraz Poradnia Neonatologiczna świadczą usługi między innymi w zakresie:

1) prowadzenie ciąży wysokiego ryzyka,

2) konsultacje lekarskie powikłań w czasie przebiegu ciąży,

3) badania konsultacyjne pacjentek chorych ginekologicznie i po operacjach ginekologicznych,

4) wykonywanie badań KTG i USG,

5) pobieranie badań cytologicznych.


8. Poradnia Neurologiczna i Padaczkowa dla Dzieci świadczy usługi między innymi  w zakresie:

1) objęcie stałą opieką specjalistyczną pacjentów do 18. roku życia ze schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, w szczególności z padaczką i innymi niepadaczkowymi stanami napadowymi,

2) udzielanie porad konsultacyjnych dla pacjentów do 18. roku życia podejrzanych o ww. schorzenia,

3) kierowanie pacjentów do 18. roku życia objętych opieką na badania diagnostyczne,

4) przyjmowanie pacjentów do 18. roku życia kierowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych oraz innych pacjentów ubezpieczenia zdrowotnego.

9. Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Stomatologicznej świadczy usługi między innymi w zakresie:

1) kwalifikacja pacjentów do hospitalizacji w Pododdziale Chirurgii Szczękowo – Twarzowej,

2) badania kontrolne po zakończonym procesie leczenia w Pododdziale Chirurgii Szczękowo – Twarzowej,

3) kompleksowa diagnostyka schorzeń części twarzowej czaszki i jamy ustnej,

4) przygotowanie chorych do rozległych operacji w zakresie twarzoczaszki,

5) konsultacje z zakresu chirurgii szczękowo- twarzowej i stomatologicznej pacjentów kierowanych przez lekarzy innych specjalności,

6) konsultacje wewnątrzszpitalne,

7) wykonywanie zabiegów operacyjnych z dziedziny chirurgii szczękowo – twarzowej
i stomatologicznej mieszczących się w kategorii zabiegów ambulatoryjnych,

8) prowadzenie staży podstawowych i kierunkowych dla lekarzy specjalizujących się
w chirurgii stomatologicznej,

9) realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa.


10. Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego jest jednostką, w skład której wchodzi Poradnia Gastroenterologiczna i Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej. Centrum świadczy usługi między innymi w zakresie:

  1. Poradnia Gastroenterologiczna udziela porady konsultacyjne specjalistyczne z zakresu gastroenterologii.
  2. Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej  wykonuje zabiegi endoskopowe w ramach endoskopii przewodu pokarmowego zarówno diagnostycznej, jak i terapeutycznej, w szczególności:

a) endoskopię górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego,

b) endoskopową cholangiopankreatografię wsteczną i ultrasonografię,

c) manometrię wysokiej rozdzielczości przewodu pokarmowego,

d) endoskopowe tamowanie krwawienia z przewodu pokarmowego,

e) endoskopowe usuwanie ciał obcych oraz złogów z dostępnych odcinków przewodu pokarmowego,

f) endoskopowe usuwanie/niszczenie tkanek w przewodzie pokarmowym,

g)  endoskopowe poszerzanie zwężeń/odtwarzanie drożności przewodu pokarmowego,

h) endoskopowe znakowanie zmian w przewodzie pokarmowym,


11. Laboratorium Bakteriologiczne  świadczy usługi między innymi w zakresie:

1) wykonywanie badań bakteriologicznych pobranych materiałów, identyfikacja wyhodowanych drobnoustrojów, oznaczenie lekowrażliwości oraz określanie mechanizmów oporności wytwarzanych przez drobnoustroje,

2) wykonywanie wybranych badań parazytologicznych, wirusologicznych i mykologicznych,

3) kontrola prawidłowości procesu sterylizacji,

4) monitorowanie kontroli dezynfekcji oddziałów, badanie nosicielstwa MRSA oraz monitorowanie czystości higienicznej rąk personelu medycznego,

5) zaopatrywanie komórek medycznych w sprzęt jednorazowego użytku do pobierania
i transportu materiału biologicznego.

Ponadto Laboratorium wykonuje:

1) posiewy w kierunku  drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych, z powierzonych materiałów biologicznych: klinicznych i środowiskowych,

2) badania monitorujące środowisko szpitalne,

3) identyfikację drobnoustrojów ,

4) oznaczenie lekowrażliwości metodą manualną, automatyczną oraz immunochromatografuczną,

5) diagnostykę serologiczną płynów ustrojowych w oparciu o testy lateksowe,

6) diagnostykę biegunek bakteryjnych w oparciu o wysoce swoiste testy immunochromatograficzne do wykrywania dehydrogenazy GDH i  toksyn Clostridioides difficile oraz  w kierunku swoistych antygenów Campylobacter,

7) diagnostykę wirusowych biegunek -  w oparciu o szybkie testy w kierunku Rotawirusów, Adenowirusów i Norowirusów,

8) diagnostykę parazytologiczną – w ofercie posiadamy szybki test immunochromatograficzny do wykrywania białko cyst Giardii intestinalis,

9) interpretację kliniczną wyników badań.


12. Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia wykonuje zabiegi kardiologiczne między innymi w zakresie:

1) angioplastyka balonowa,

2) angioplastyka z implantacją stentu (również stentgrafów oraz stentów powlekanych rapamycyną).

Ponadto Pracownia świadczy usługi w zakresie:

3) angioplastyka tętnicy podobojczykowej z lub bez użycia stenu,

4) angioplastyka tętnicy szyjnej z użyciem stentu i protekcją obwodową,

5) angioplastyka tętnic biodrowych i udowych,

6) implantacja przezskórna stentgraftów aortalno - dwuudowych.


13. Pracownia EEG świadczy usługi między innymi w zakresie:

1) wykonywanie badań z podziałem na badania szpitalne, ambulatoryjne i odpłatne,

2) opisywanie i archiwizowanie wykonanych badań,

3) składanie i realizowanie zapotrzebowana leki recepturowe i opatrunkowe,

4) współpraca w obszarze diagnostyczno-medycznym ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala, zwłaszcza z oddziałami szpitalnymi, poradniami specjalistycznymi, Apteką Szpitalną i Działem Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji.


14. Zakład Radiologii, Pracownia Radiologii Zabiegowej oraz Pracownia Mammografii świadczą usługi między innymi w zakresie:

1) wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie radiografii konwencjonalnej, fluoroskopii, ultrasonografii, mammografii, i densytometrii,

2) wykonywanie zabiegów radiologicznych diagnostycznych i leczniczych,

3) szkolenie personelu.


15. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi świadczą usługi między innymi w zakresie:

1) określanie grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh,

2) wykrywanie przeciwciał odpornościowych,

3) dobór krwi- próba serologicznej zgodności biorcy i dawcy przed przetoczeniem krwi,

4) kwalifikacja do podania immunoglobiny anty-D,

5) identyfikacja przeciwciał odpornościowych i nieoczekiwanych alloprzeciwciał,

6) diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznych (NAIH),

7) określanie fenotypu układu Rh, antygenu K z układu Kelli lub antygenów z innych układów grupowych,

8) dobieranie krwi dla chorych w przypadku obecności przeciwciał odpornościowych i/lub autoprzeciwciał,

9) diagnostyka konfliktu serologicznego (matka - dziecko),

10) serologiczna analiza powikłań poprzetoczeniowych,

11) sprowadzanie i wydawanie krwi i jej składników,

12) szkolenie personelu medycznego,

13) współpraca z Komitetem Transfuzjologicznym oraz medycznymi komórkami organizacyjnymi Szpitala.


16. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej świadczy usługi między innymi w zakresie:

1) przyjmowanie materiału biologicznego do badań diagnostycznych z oddziałów szpitalnych  i od pacjentów ambulatoryjnych,

2) pobieranie krwi na badania,

3) wykonywanie badań zgodnie z obowiązującymi procedurami,

4) wydawanie wyników pacjentom ambulatoryjnym,

5) przyjmowanie pacjentów ze skierowaniem na badania diagnostyczne oraz pacjentów ambulatoryjnych bez skierowań,

6) współpraca ze wszystkimi, w szczególności medycznymi komórkami organizacyjnymi Szpitala,

7) realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa.


17. Zakład Rehabilitacji świadczy usługi między innymi w zakresie:

1) konsultacje w zakresie rehabilitacji pacjentów dla oddziałów szpitalnych,

2) wykonywanie świadczeń fizjoterapeutycznych,

3) kompleksowa rehabilitacja pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych, mająca na celu zapobieganie niepełnosprawności lub jej ograniczenie poprzez profilaktykę przewlekłego upośledzenia sprawności fizycznej oraz skrócenie okresu niewydolności fizycznej,

4) ustalenie programu rehabilitacji zgodnie ze skierowaniem i stanem zdrowotnym pacjenta,

5) kontrolowanie skuteczności stosowanych zabiegów,

6) szkolenie pacjentów w celu zdobycia umiejętności samodzielnego poruszania się
i wykonywania podstawowych ćwiczeń rehabilitacyjnych,

7) współpraca ze wszystkimi, zwłaszcza medycznymi komórkami organizacyjnymi Szpitala.


18. Pracownia Neurofizjologii świadczy usługi między innymi w zakresie:

1) diagnostyka chorób nerwowo – mięśniowych (np. polineuropatii, miopatii, miastenii, pourazowych uszkodzeń nerwów, zaburzeń splotów, zespołów uciskowych, tężyczki),

2) przeprowadzanie badań przewodnictwa nerwowego, przewodnictwa nerwowo - mięśniowego oraz badań jakościowych i liściowych mięśni.


19. Szkoła Rodzenia świadczy między innymi w zakresie:

1) działania edukacyjno- promocyjne w zakresie zachowania zdrowia kobiet w ciąży,

2) przekazywanie kobietom ciężarnym umiejętności prawidłowego oddychania oraz technik relaksacyjnych,

3) przygotowanie do odbycia bezpiecznego, aktywnego porodu fizjologicznego, połogu,

4) promocja karmienia naturalnego.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 066 308


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/o-nas/p,327,wykaz-swiadczonych-uslug.html